Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyali válaszok

2009.07.31

 

Kép

-          Minket lelkünk „vezet” emberi testben Haza. Nektek mi az, mi nekünk a lélek? Van nektek ilyen?

 

-          Az a lélek mi bennetek él, sajátotok. Emberi mivoltotok része. Eligazít földi feladataitokban s materializált létezésetek összekötője magasabb rendű megnyilvánulásotokkal.

Mi inkább szellemi résznek neveznénk, mi minket összekapcsol Istennel. Finom rezgéstartalom. Eredendő szubsztancia. Olyan, mint létünk megnyilvánulásának legfinomabb igazságtartalma. Központunk, mely a Mindenség központjához kapcsol minket. 

 

-          Mi ez, amit most érzek? Testem szívközpontjában?

-          A kapocs a Mindenséggel.

-          De ez annyira mély, olyan meghatározhatatlanul tágas érzés. Bennem van, de mégis túlárad rajtam, s túlszárnyal mindent, mit le lehetne írni. Mintha egy végtelen kapu nyílna a Mindenségbe, minek ajtaja ott van bennem, a szívemben. Túl testen, téren, időn. Maga a megfoghatatlan lényeg. Furcsa, és mégsem az. Ismerős, de mégsem tudom megmagyarázni, elképzelni, vagy elmondani. Ez lenne a kulcs? Mintha mindennek ott lenne értelme, ott tárulna föl.

-          Ez isteni Éned, mely benned lakozik, mióta utad járod. Sosem szakadtál el Istentől, ahogy a gyermek is mindig szülei gyermeke marad, akárhova is veti útja s feladatai. A kapocs szétszakíthatatlan. Egységtudatod az, mely örökléted értelme. Ez az érzés utad során egyre jobban kiteljesedik, s lesz, amikor ez lesz lényeged, csak ezen át érzel majd! Addig még tart az út, s ezért a tanulás.

 

 

-          S ha ezt az érzést felidézem, az segít utamon? Emlékezni?

-          Igen, mert Hazavisz. Egyre ismerősebbé válik, s egyre könnyebben találsz rá, ha hívod. Meríts erőt ebből az egységből, mi szövetséged Istennel. Tágítsd ki ezt az érzést testedre – lelkedre egyaránt. Kezeld őket egységben, s mindenben igyekezd ezt érezni. Hagyd, hogy áradjon benned s szét körülötted. Hagyd, hogy bekapcsoljon az Egységbe. Árassz bele szeretetet az érzésbe.

 

 

-          Miért nehéz feltenni a kérdéseket?

-          Mert már benne van a válasz. S van, hogy félelmeitek tartanak vissza attól, megtudjátok az igazságot, mi eltörli oly szépen felépített álomvilágotokat. Ha az igazság tudói vagytok, nem tudtok tovább hazugságban élni, s úgy tenni, mint azelőtt. Féltek a változástól, s mindentől, mi átalakul. Inkább a biztos tudatlanságban, a hiedelmeitek által épített világban raboskodtok. Pedig mindennek eleme a változás.

 

 

-          Tudom, örök mozgás Isten mozdulatlanságában. Változás az állandóságban. Ezt nem értik meg sokan?

-          Így van. Meghaladja tudatukat, mert nem szabadították föl azt az Isteni tudásnak. Elutasítanak befogadás helyett. Félnek szeretet helyett. A félelmektől kell megszabadulnotok! Az a legnagyobb gát az isteni igazságok elfogadása előtt.

 

 

-          S hogyan tudnánk hatni másokra, hogy befogadják ezeket az igazságokat, s ne féljenek tőlük?

-          Szeretettel! Mindig őszintén, szívetek szeretetével beszéljetek velük. Őszinte, szeretetteljes rajongásotok megrepeszti gátjaikat, s lassan nyiladozni kezdenek. Ne menjetek bele vitákba, fogadjátok el, hogy ők máshogy éreznek, mert tudatuk még nem nyílt meg ezeknek az igazságoknak, mik bennetek már élnek. Legyen életetek, tetteitek, szavaitok, őszinte hitvallásotok.

Sugározzon rólatok a szeretet! Ne az elvárások szerint éljetek, mit földi környezetetek próbál rátok erőltetni, de az isteni igazságokat szem előtt tartva tegyétek teljessé mostani életeteket is. Ha mindig a szeretet szól belőletek, az minden szívet meglágyít. S ha ti elfogadtok, titeket is elfogadnak. Ki nem képes az elfogadás szintjére emelni szívét, az előbb-utóbb kiválik környezetetekből. Sose szégyelljétek Isten iránti szereteteteket, hiszen ez minden szeretet alapja! Vállaljátok önmagatokat mások előtt is úgy, mint Isten előtt. Ez nem azt jelenti, minden titkotok, apró-cseprő dolgotok mondjatok el mindenkinek. Ezek rátok tartoznak. De ne titkoljátok érzéseitek, isteni lényegetek. Nem kell kiállni, s kiabálni hitvallásotok a világba, megteszik azt megnyilvánulásaitok, tetteitek, szavaitok, mások iránti szeretetetek kimutatása, mely az önszeretetből táplálkozik. Légy egységben önmagaddal, ez egységbe hoz a világgal! Nem kell mást tenned! Ha Istennel összhangban élsz önmagadban, akkor bármi történik körülötted, mindig összhangban leszel vele. Te igen! A környezetedben élők saját összhangját maguknak kell megteremteniük.

 

 

-          Tehát ez azt jelenti, hogy bár mások nem érzik összhangban magukat környezetükkel, ha én összhangban vagyok magammal, akkor mindettől függetlenül a környezetemmel is abban leszek?

-          Pontosan. Minden tőled függ, ahogy mások maguktól. Mindenkinek először önmagában kell rendet teremtenie. Így tud bekapcsolódni a Nagy Egységbe. Addig csak kering körülötte, s kívülről szemléli.

 

 

-          De mi van akkor, ha úgy érezzük, bár a másik nem igazán „akarja”, mi mégis nagy késztetést érzünk, hogy segítsünk neki?

-          Abban biztos valamilyen karmikus adósság, vagy fogadalom van. A késztetés azt jelenti, ez feladat, mit meg kell oldani. De erőszakkal akkor se tégy semmit. Ha a lélek ellenáll, akkor még nem kész befogadni. Türelem, lesz még alkalom. Addig is imáidban üzenj e léleknek, s kérd, hogy segítsen elvégezni vállalt feladataidat vele szemben. Ő válaszolni fog neked, akár földi személye által is. Mit elvállaltatok, megcselekszitek azt, az arra alkalmas időben. Ti csak legyetek nyitottak, s álljatok készen!

 

 Kép

 

-          Hogyan kezeljük a tudást, mit megkaptunk, hogy vissza ne éljünk vele, s ne legyünk elbizakodottak miatta? Hogyan legyünk a tudásunk birtokában úgy, hogy közben tudjuk, hol a helyünk, s még mit kell megtanulnunk?

 

-          ALÁZAT! Mindenbe alázattal fogjatok. Annak szilárd tudásával, hogy mindent Atyátoktól kaptatok, s az Ő kegyelméből vagytok tudói. Ne képzeljétek senkinél különbnek magatokat, hiszen mind Egyek vagytok, s az Egyben nem létezik különbség, mert az EGY. Minden feladat mit kaptok, a ti akaratotokat képviseli. Bennetek teljesedik ki, mit vállaltatok. Ha különbnek érzitek magatokat az önmegcsúfolás! Hiszen nem mástól, de saját magatoktól érzitek különbnek magatokatJ! Mókás, nem? De igaz. Ki ezt nem érti meg, nem képes ellátni azt a feladatot, mi isteni tervét hivatott betölteni. Nem kell szégyellni, mit meg kell tenned. Az álszerénység semmivel sem jobb a nagyképűségnél. A kettő között van az egyensúly, az út. Ha hagyjátok vezetni magatokat, s utatokat a gondviselés fénye ragyogja be, akkor pontosan fogjátok tudni, mi az, mit isteni Énetek vezérel, s mi az, mit földi egotok. Mindkettő kell, de tudjátok, mikor melyik szolgáljon titeket! Melyik segít beteljesíteni éppen akkor feladatotok. Ha egod megtanulod isteni Éneddel összhangba hozni s általa irányítani, tudatosan élheted földi életed, s nem kell félned attól, elbizakodottá válsz. Csak őrizd meg az alázatot szívedben. Igaz szolgád ő!

 

Angyali tanácsok:

 

©      A feladatokat ne hagyjátok megoldatlanul! Mindig fogjatok neki hittel, szeretettel, bizalommal. Kérjetek hozzá segítséget, útmutatást. Az elodázott feladat kudarcként jelenik meg az energiamintátokban, s későbbi életetekre is kihat. Dönthettek úgy, hogy nem akarjátok ebben a formában megoldani, ahogy elétek tárul, de ebben is kérjétek segítségünket. Tárjuk föl nektek más aspektusból, vagy irányítsuk figyelmeteket más szemléletre. Bárhogy is döntsetek, mi rajtatok áll, az befolyásolja további életeteket. De a döntés utáni okozat még feloldható, és megjavítható. Az elodázott döntésből csak a hiány marad, mely elvonja az energiát. Ezek a döntések nem apró-cseprő hétköznapi dolgok. Ezek mind életutatok állomásaihoz kapcsolódó sorsszerű döntések. Erre, mint tudod, sorozatos jeleket kaptok. Először csak halkan, finoman, majd, ha nem veszitek észre, egyre hangosabban és szembetűnőbben, hogy meglássátok.

©      Jobb a rosszat észrevenni, szembesülni vele, s elfogadni annak, ami. A létezés része, mint nem venni róla tudomást, vagy úgy tenni, s tagadni mi van. Nem kell mindet azonnal megoldani, megváltoztatni, de nyitottan kell kezelni s látni természetét, úgy viszonyulni hozzá. Ha elfogadod, mint az egész részét, akkor képes leszel vele együtt élni, s kialakul a harmónia. Sokan éltek így harmóniában, miközben körülvette őket az, mit sokan tagadnak. Ők egységben éltek s mégsem „váltották meg a világot”, csak magukat. De ezzel a magukból létrejövő világukat is megváltották. Ezért ne tagadjatok le semmit, mi bennetek történik. Ne söpörjétek a szőnyeg alá, s ne nyomjátok el, mert előbb-utóbb felszínre tör. Szembesítsétek önmagatokat vele, ismerjétek föl, fogadjátok el, s akkor meg tudjátok oldani. Feloldjátok akkor magatokban azt a feszültséget, mit ennek tagadása okozott. Az elfogadás a megoldás! Nem valaminek a helyes voltát, jóságát vagy rosszaságát fogadod el, de a meglétét. Létezését. Mi isteni joga! Ahogy te isteni jogod, a te létezésed is. Hogy fel lennél háborodva, ha valaki a te létedhez való jogodat nem fogadná elJ! Gondolkozzatok el ezen, s gyakoroljátok a nyitottságot és az elfogadást. Ne szégyelljetek segítséget kérni. Mi mindig elérhetőek vagyunk, ha hívtok. Imáitok, könyörgéseitek mindig célhoz érnek. Isten szeretett gyermekei! Áldásunk rátok!

©      Szeressetek, hogy szeretve lehessetek!

 

Kép  

 

Egy angyal, aki most érkezett hozzánk, büszkén mutogatja szárnyait, azt mondja, most kapta őket (ő új angyal).

 

-          Hogyan „lesz” valakiből angyal?

-          Már eleve a létbe angyalként érkezik. Ez az egyik lehetőség.

 

 

-          Atyánk teremtése által?

-          A létezés törvényszerűségei által, mely Atyánk erejéből táplálkozik. Ti úgy hívjátok isteni teremtés. E törvények hívják életre az angyalok létét. Ez egy teremtési folyamat, mely az egész teremtés része.

 

 

-          Mi hívja életre az angyalokat?

-          Ahogy ti nevezitek a „vágy”, a „szükség” energiája.

 

 

-          Ez olyan, mintha valamire igény van, és az létrejön?

-          Igen. Az energiák ebben a teremtésben összpontosulnak, mert erre irányulnak. Minden így működik. Valami kell/szükséges – energiaminta keletkezik – valami lesz, teremtés által. A törvények mindenhol és mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Örökérvényűek!

 

 

-          És ki felügyeli ezeket a „születéseket”?

-          Ez nagyon összetett nektek megérteni. Nagyon fontos és áldott dolog ez. Áhítat és tudás kell hozzá. Jézus és az arkangyalok irányítói. Mesterek a végrehajtói, kik a teremtő energiával ily módon képesek bánni.

 

 

-          Akkor az angyalok is ugyanúgy születnek és távoznak?

-          Nem földi dolgokkal egybeállítható módon, de kicsit hasonlóan le lehet írni. A teremtés, mint mondtam, az energiamintával kezdődik. Mesteri teremtőenergiák alakításával és isteni minták összegyúrásával, mi folyamat így elmondhatatlan, létrejön az alap. Ez még további teremtési folyamatokon és finomításokon át, folyamatos szeretetenergia áradás jelenlétében kapja meg végső formáját. Itt ezután, különböző tanulási fokozatokon áthaladva, az angyalt végül felavatják feladatára.

 

 

-          Említettél egy másik lehetőséget is.

-          Igen, mikor már más létformában, fejlődése olyan fokára jutott, hogy angyali feladatokat is elláthat.

 

 

-          Aki emberként élt, az is?

-          Igen. Ha fejlődése elérte az angyali fokozat szint-jét, s jelentkezik angyali feladatokra (angyalnak).

 

 

-          Ez hogyan történik?

-          Mikor az életút befejeződik, s az égi tanács mestereivel a lélek végigtekinti fejlődését. Akkor, ha a Tanács úgy dönt, már alkalmas lehet angyali feladatokra, engedélyt kap, hogy jelentkezzen, ha akarja. Ha a lélek él a lehetőséggel, akkor az „angyalképzőbe” kerül. Itt megtanulja mi feladata lesz, s rezgéseit is áthangolják az angyallétre.

 

 

-          S mi történik akkor, ha valaki úgy dönt, már nem szeretne angyal lenni?

-          Akkor is több lehetőség van. Visszatér Atyánk szellemi energiájába, egyesülve az öröklét teljességével. Tehát az Egységbe! Így az isteni tudat alkotóeleme lesz újra.

Ez mindig nagy ünnepléssel történik nálunk, ahogy a születés is. Mindenben az isteni akarat a szeretet nyilvánul meg! Minden átalakulás csak a teljességet teszi Egésszé.

A másik, mit választhat egy angyal, hogy más létformában teljesedik ki újra.

 

 

-          Lehet ember is?

-          Igen. Ezt is a Tanáccsal egyeztetve határozzák el, s az arkangyalok „ajánlása” támogatja. Ekkor az angyal leteszi angyallétét, hogy felkészülhessen az útra, mire vállalkozott. Hatalmas és bátor feladat! Minden ilyen angyal nagy tiszteletnek örvend, és sok segítséget kap társaitól útja során.

 

 

-          Lehet újra angyal?

-          Igen. Feladata elvégeztével. Ha a Tanács és az arkangyalok úgy döntenek. Jézus engedélyével.

 

 

-          És te?

-          Én isteni tudatosságból születtem, energiaminta alapján.

 

 

-          Ezt megmondják nektek?

-          Nem kell, mindennek tudatában vagyunk, mert minden a szeretet egyetértésében történik. Szent akarattal, isteni törvények alatt. Ez létünk valója.

 

 

-          Tudod, mi az, mi életre hívott?

-          Igen. Az átalakulások. A sűrű energiák feloldásához finomabb rezgések szükségeltetnek. Az angyalok finom rezgései elsimítják a sűrű energiacsomókat. Finomabbá szövik a szálakat. Sok angyal született ezekre az időkre. Fontos feladatra jöttünk, az energiaátalakulások közreműködői vagyunk. Veletek együtt dolgozunk, az emelkedésért.

 

 

 Kép

 

-          Az angyalok nemtelenek. Hogyan lehet mégis férfi vagy női (jellegű) nevük?

-          A név az energia jellegét szimbolizálja, mivel rendelkezünk. A jellegét. Attól angyallétünk nem lesz vői vagy férfi. Csak az energiarezgések, mivel rendelkezünk, azok minőségére utal. Formánk is ezért tűnhet nőiesnek vagy férfiasnak. Feladataink ellátásához kellő (szükséges) energiarezgések tartoznak hozzánk. Mint ahogy ti is különféle személyiséggel rendelkeztek. Mi ezt az energiamintáinkban, jellegünkben hordjuk.

 

 

-          A neveteket ti választjátok?

-          Igen. Feladatunknak, jellegünknek, energiánknak megfelelően. Nevünk rezgésében jellegünk tárul fel. Ez felavatásunk vége, mikor nevünket megkapjuk, s már azon „szólítanak”.

 

 

-          Mi az oka, hogy három nőies jellegű angyal látogatott el hozzánk?

-          A női energiák beállításának ideje folyik (2008. február). Az érzelmi hangolás fontos, az eljövendő energiák befogadásához. Neked most nőiességed kiteljesedésére van szükség, melybe bele tudnak majd integrálódni a később érkező férfi jellegű energiák. Ez mind a felkészülés/felkészítés időszaka. Az egész év (2008) az átállításról szól. Hogy áthangoljuk testetek, és ezáltal segítsünk felkészülni lelketeknek az új energiákban való létezésre. Most szükség van a finomságra, megérzésre, intuícióra és gyengédségre. A nőies oldal kiteljesedése a jó alap. Ez minden érkező energia befogadója. Ezek a női energiák a bölcsői a megszülető új embernek. A nőiesség méhébe fogadják be a megtermékenyítő isteni energiákat.

 

 

-          Hogyan készülhetünk fel az új energiák befogadására, hogyan építsük az magunkba?

-          Először is befogadónak kell lennetek. Elfogadni mindazt, mi érkezik. Hajlandóság, mi jellemezze testetek, lelketek. Ez a hajlandóság utat mutat az új energiáknak. A befogadókba beáradnak, az elutasítás azonban visszatartja őket. Folyamatosan tisztítsátok magatokat! Fénnyel, energiával. Meditáljatok, imádkozzatok. Az energiarezgések átadását így nem gátolja semmi. Legyen nyitott a csatorna mindig. Naponta többször gondoljatok erre:

Nyitott és befogadó vagyok. A szeretetenergia akadálytalanul áramlik át rajtam. Befogadom a fentről jövő áldást. Isten szeretett gyermeke vagyok!

Ha tudatosítjátok magatokban naponta az elfogadást, egyre gyakrabban fogjátok ezt észrevenni. Egyre inkább tudatában lesztek az energiáknak, s egyre könnyebben megérzitek őket. Ha megérzitek, megtanuljátok felismerni őket, majd idővel bánni is tudtok velük. Egyelőre gyakoroljátok a befogadást és az érzékelést. Ha megszilárdulnak bennetek, felgyorsítják a változást, mi majd eredményezi használatukat is. Tudatosan – Szeretettel – Isten akaratával. Ha megérzel egy angyali érintést, már jó úton vagy az isteni energiák érzékelésére. Próbáld az energiákat mindig, és mindenhol megérezni, ahol és amikor eszedbe jut. Nyisd meg magad tudatosan nekik. Kérd őrangyalaid segítségét, hogy a számodra előnyös energiákat befogadhasd. Jézus szeretete mindig vezet szívedben és védelmez téged.

 

 

Kép 

 

Az energia elfogadásának folyamata:

 

Nyitottnak, befogadónak lenni

Energiát megérezni és elfogadni

Magadon átengedni, és ezáltal beépíteni

Magadévá tenni erejét

Köszönetet mondani

Szétsugározni környezetedre

      

-         Ez egy folyamat. Mindig újabb energiák érkeznek. Ezek befogadásával fejlődtök tovább. Felkészítenek és segítenek, hogy tanulhass, tudatosodhass. De sose feledkezzetek meg az alázatról! Tudatosság nem létezhet kellő alázat nélkül. Tegyétek mindezt jókedvvel és boldogan, hiszen ez csodálatos dolog: fejlődni. Mindent ez mozgat. Az állandó változás, fejlődés. Ez minden létezés alapja. Ez maga a csoda, mit ti annak hívtok. Élvezzétek hát, hogy részesei lehettek! Ünnepeljétek, hogy változtok, fejlődtök, tudatotok tágul. Egyre szélesebben láttok majd. A horizont átalakul, eltűnik, s nem gátolja majd szemed a látásban. Mert tudatoddal látsz már akkor, s annak nincs határa! Gondolj arra mi felé haladsz, s mivé válhatsz. Adj hálát ezért a kegyelemért. Örüljetek az életnek! Mert minden élet egy lehetőség a teljesség útján. Éljetek hát boldogan, tudatosan, befogadón, segítőn.

  

-                      Felveheti-e valaki korábbi személyiségét, hogy folytassa, vagy újra leélje életét, ha nem tudta feladatát elvégezni?

-                      Az az élet, amit élsz, egyedi és megismételhetetlen. Döntéseid mindig az adott pillanatra vonatkoznak, hiába látod te azokat „jövőbemutatónak”. Segítőid, társaid, kik ezen életedben hosszabb-rövidebb ideig melletted voltak, szintén életútjuk további szakaszába léptek. Ilyenformán ugyanaz nem lehetsz, de mégis van rá lehetőség, hogy a helyzetet újra megéld. Akár még ugyanolyan személyiséget is ölthetsz magadra, még a szituációk is olyanok lehetnek, miket újra megélhetsz. Segítőid, útitársaid is olyan személyiségek lesznek, kikkel megélheted a döntéseidet előkészítő szakaszokat újra. De döntéseid, választásaid, helyzetekre való válaszaid, már nem lesznek ugyanazok. Hiszen fejlődsz, alakulsz, tudatosodsz. A pillanatnak megfelelően reagál lelked. Az átélt helyzetek, érzések, bármily távolinak tűnnek, mind benned vannak. Ha már ismerős valami, s feljön egy érzés, azt követve reagálsz, vagy azt tagadva állsz ellen. Ez mind befolyásol, ami nem baj, hiszen tanulsz, fejlődsz, emlékszel. Ha egy szituációt, élethelyzetet újra meg szeretnél élni, mert érzed, nem fejezted ki benne magad teljesen, s a hiány ezzel kapcsolatban benned él, akkor az égi tanáccsal egyetértésben megtervezheted a következőt ezek szerint. Miket át kell élned, miket újra meg szeretnél tapasztalni, beleírod. Addig alakítod, míg meg nem felel feladataidnak, s ki nem elégíti megélésed vágyait. Akár felveheted ugyanazt a „karaktert” is új életutadra, s megtervezhetsz hasonló szituációkat. De minden élettel más feladatok is keletkeznek és oldódnak meg. A szabad választás minden életben benne van, így bárhogy alakíthatja utadat. A megélést nem lehet előre tervezni, mert akkor nem lenne szabad a választás. Akkor mi értelme lenne átélni, s a következményeket magadra venni, ha előtte megírod reagálásaidat is. Ez benne a szép, ez benne a fejlődés, a lehetőség, a szabadság! Ugyanarra a kérdésre számtalan válasz adható. Mindenki másból ért, máshogy él, másként tanul. Egy élethelyzet, mint feladat, addig szerepel életutadban, míg a benne rejlő feszültségeket fel nem oldod, s újra harmóniában rezeg veled. Akármit vállalsz, vagy választasz, mindig harmóniára törekszel, mert az vezet az Egységbe. Míg bárhol megbillen az egyensúly, addig az mindig feladat, megoldásra váró „élethelyzet” formájában jelentkezik. Gondolj bele! Ha ugyanazt az élethelyzetet megélnéd, ugyanazzal a személyiségeddel és tudással, döntenél-e akkor máshogy, mint abban a pillanatban ott? Akkor döntésed ugyanaz lenne, mert akkori fejlettséged, tudásod és szituációd ezt diktálta. A fejlődés nem áll meg. Ha átélsz valamit, a következő átélésnél máshogy érzed és reagálsz. Helyes. Hiszen ezért próbálod újra, meg újra, hogy megtaláld a helyes utat. Ne akarj körforgalomban cirkulálniJ. Az ösvényeden haladj, mindig új lépésekkel előre.

  

-          Egy érzés vesz most körbe, mely oly csodálatos. Nem kívánok szólni, nem kell szó, sem hang, csak a csend. Érzem a pillanat teljességét, és olyan, mintha kidiffundálnék testem pórusain, s körbeölelném magam. Mi ez?

-          Ez az önszeretet. Ez, mivel körbeöleled magad belülről. Ez az elfogadás. Minden nélkül, csak úgy, a szeretetben. Öleld át így magad minél többször. Érezd, ahogy szétáradsz magad körül, lényedet a teljesség szeretetébe vonva. Ez gyógyít és tisztít. Ez az önelfogadás útjának lépése. Minél többet lépsz, s minél többször öleled meg magad a szeretetben, tested-lelked annál inkább harmóniába kerül isteni valóddal. Ilyenkor minden eltűnik, s nem gondolod magad sem ilyennek, sem olyannak. Csak a pillanat teljessége létezik. Isteni tökéletesség és szeretet. Ez, mire lelked vágyik, s testedet is táplálja az Egység energiájával. Áraszd a szeretetet magad körül. Érezd testeden, ahogy bőrödhöz ér. Érezd lelked hullámzását, ahogy simogat. Érezd, hogy eggyé válnak a szeretet hullámaiban, mi elönt téged. Test-lélek egyként áll. Mind a szeretetben létezik. Teljes valód az, mit Magad ölelsz körül. Élvezd ezt az érzést! Szárnyalj benne! Tágítsd, amekkorára csak akarod, hisz határtalan. Vond be ebbe a szeretetkörbe mindazokat, akiket ismersz, s azokat akiket nem. Szeress csak magáért a szeretetért, ne legyen tárgya. Csak szeress!

Mond ki: Szeretlek! Tudok szeretni! Képes vagyok rá! Mert lényem, maga szeretet! Ezért, ha önmagam lényében élek, a szeretetben élek.

Ez sorsod és feladatod. Hogy önmagad legyél. S ha rátaláltál önmagad szerető lényére, ott magadban megtalálod mindazt, miből táplálkozol: Isten szerető fényét! A teljesség energiáját! Öleld körbe magad minél többször, s mi ott leszünk az ölelésben. Mert minden emberi szeretet-megnyilvánulásban isteni és angyali energiák egyesülnek. Ezzel erősítik rezgését. Árasszátok hát szét ezeket az energiákat, hogy minél több isteni és angyali szeretetfonál fonhasson körbe titeket.

 

 Kép

 

-          Mit tegyünk olyankor, ha mint emberek elkeseredünk, vagy elszomorodunk?

-          Éljétek át, hisz emberlétetek tartozéka minden érzés és gondolat, mi megszületik bennetek. Az elutasítás nem megoldás. Az elfogadás és átélés az. Természetes dolog, hogy érzéseitek vannak. Ennek így kell lennie a megtapasztalás okán. Minden emberi érzés isteni tartalmat takar, mint megnyilvánulás. Ez az isteni tartalom jelez nektek valamit. Tanít benneteket, vezet az érzelmeken át utatokon. Így lássátok őket, mint tanítómestereiteket. Mindig nézzetek magatokba, s ott tegyétek fel a helyzetre, s érzéseitekre vonatkozó kérdéseket:

Mi volt a helyzet? Miért érzek így ezzel kapcsolatban? Mit tanít nekem ez az érzés, mi felmerül bennem? Mire hívja fel a figyelmemet? Mit kell észrevennem általa?

Az érzés útmutatás. Nem kell görcsösen belekapaszkodni. Ha megértettük, mire tanítani akar, s elfogadtuk a leckét, hagyjuk feloldódni, eltávozni tőlünk. Minden érzést, mi zavart kelt bennünk, így vizsgáljunk meg. Mint orvos a beteget. Ha kellő alapossággal tesszük, megleljük a baj okát, s feloldhatjuk azt. A többi csak látszatintézkedés, takargatás, elutasítás. Csak így tanulhatunk belőle. Figyeljük és értsük meg.

Értsetek az érzésekből, mint a szóból...

  

-          Mikor gondolataink cikáznak fejünkben, hogyan lehetünk mégis tudatosak? Hogyan érhetjük el, hogy ne befolyásoljanak bennünket, és tudatos döntéseket hozhassunk?

-          A gondolatok dolga az, hogy cikázzanak, feltűnjenek, majd szétoszoljanak. Reakciók, vagy reakciót kiváltók, de világotok részei, életetek velejárói, egotok tartozékai. Teremtő képzeletetek előhírnökei. Gondolat   Képzelet      Teremtés.

A gondolatokban benne van minden vágy, érzés, érzékelés, mi kavarog körülöttetek. Ez a gondolatmassza a lehetőségek tárháza. Minden alkotóelem benne van, miből kiindulhatsz, hogy teremts. De a tudatos teremtéshez ki kell válogatnod a megfelelő alapokat. El kell határolódnod azoktól, mik befolyásolnák a semlegességet. Ez a semlegesség, ítélkezés nélküli elfogadó, mely a létet fogadja el, s a milyenségtől nem befolyásoltatja magát. Mert azon felül áll. Vagy ha úgy jobban érthető, a milyenségen kívül helyezkedik el.

Első lépésben figyeld gondolataidat. Csak figyeld, ahogy cikáznak, elúsznak, tovatűnnek. Mintha egy lépcsőn állnál, s előtted díszfelvonulást tartanának a gondolatok. Képzeld el, ha akarod.. Te az emelvényről nézed a gondolatok díszszemléjét. Megnézed mindet, s felismered őket. Semlegesen, ítélkezés nélkül. Elfogadod annak, ami. A te gondolatodnak. Mikor elhalad előtted, üdvözlöd, és útjára engeded. Feloldod a ragaszkodást, mi hozzá köt. Ha ellenállsz neki, újra és újra megmutatja magát, míg észre nem veszed, s tudatosan fel nem oldod. A tudatosság ereje az, mi képes így kívülről szemlélni mindent. S kívülről nézve képesek vagytok tudatosan dönteni.

Figyeljétek gondolataitokat, vegyétek észre, mi hozza őket létre, milyen reakció okán születnek. Gondolkodjatok a gondolataitokról. Nagyon mókás dologJ. Rájöttök majd, hogy gondolataitok nagy része, berögzült megszokásokon, elvárásokon alapul. Gondolkodjatok el azon, hogy egy adott helyzetre, mit gondolnátok, s helyezkedjetek kívül ezeken a gondolatokon. Nézzétek meg most! Kívülről máshogy látszik, mert nem személyes, hanem semleges nézőpontból szemlélitek. Próbáljátok ezt gyakorolni. Maradjatok minél többet semleges nézőpontban. A legegyszerűbben úgy tehetitek, ha egy felmerült gondolat kapcsán megkérdezitek magatoktól:

Miért gondoltam most ezt?

Mennyire függ össze ez a gondolat velem?

Ez a gondolat most rám vonatkozik, vagy a helyzetre, amely előhozta(életre hívta)?

 

 Kép

-          Mondjátok meg, mi jelenik meg előbb testi szinten, az érzés vagy a gondolat? Melyikből következik a másik?

-          Nincs különbség! A rezgés jön le, mely tartalmazza, mind az érzelem, mind a gondolatmintákat. Testetek töltöttségétől, beállítottságától függ, miképp jelenik meg.

Ha az érzelmi rezgésekre vagytok fogékonyabbak, akkor érzelmi szinten jelentkezik az információ. Ha gondolati síkon tartózkodtok, akkor arra a mintára hangolódtok rá, azt veszitek észre. Mindkettő ugyanazt a tartalmat hordozza.

Nálunk fényrezgésként jelenik meg, és inkább a ti érzéseitekhez áll közelebb megnyilvánulása, de ez nem ugyan az, mint amit ti érzésnek vagy gondolatnak hívtok. Nálunk nem lehet ily élesen elválasztani ezeket a dolgokat, mert minden összefügg.

Ha ti is eléritek, hogy gondolat és érzés egyszerre, egyként jelenik meg, közelebb kerültök a megértéshez. A rezgés csak amiatt tűnik nektek előbbinek érzésként, vagy gondolatként, mert arra fókuszáltok. Ez azért jó, mert arra van szükségetek. Ahol jobban megértitek, ahol felfigyeltek rá, ahogy tanít titeket, úgy jelenik meg.

Ha gondolkodtok valamin – gondolatként. Ha érzelmeitek ragadnak el benneteket – érzelemként.

Az is sokszor előfordul, hogy gondolati síkotokról, csak egy érzés tud kihozni titeket, arra figyeltek fel. Akkor a rezgések érzésként merülnek fel bennetek, hogy felhívják figyelmeteket. De ez fordítva is igaz. Gondolat szakítja meg érzelmi hullámaitokat: micsoda felismerés! Erre aztán odafigyeltek.

Minden megnyilvánulásotok ugyanarról a tőről fakad. Az isteni energiák befogadásán és megértésén alapul. Be kell hangolnotok, állítanotok magatokat, hogy érzékeny befogadói lehessetek ezeknek az energiáknak. Tudatosan nem csak az energiaadást, de annak befogadását is lehet irányítani.

Kérj információt, és tudatosan döntsd el, hogy érzésként, vagy gondolatként kívánod-e fogadni.

Ha ezt megtanulod,, bárhogy meg tudod jeleníteni a hozzád érkező „energiainformációt”. Akár egyszerre gondolati és érzelmi megnyilvánulásban is. Figyeljétek meg az információ tartalmát, mit felfogtok. Melyik fajta jelenik meg érzésként, és melyik gondolatként.

Ha a családodra vonatkozó rezgések érzelemként manifesztálódnak, akkor velük kapcsolatban érzelmi ráhangolódás és beállítottság jellemez. Ha bármivel kapcsolatban először gondolatok jelennek meg, akkor itt gondolati energiák kötnek össze téged vele. Ez olyan, mintha elméleti úton közelítenél a megismeréshez, s fizikai, földi környezetben keresnéd a megoldást. Az érzelmi viszonyultság már feljebb rezeg, s az egység felé terelt gondolathoz hasonlítható (ez a földi gondolatra vonatkozik, nem az isteni gondolatrezgésekre!). Ha valami gondolatban merül föl, az jelzés: gondolat gondolatot teremtve juttat el a megértéshez. Jelzi, gondolkodj el rajta! Itt találod a megoldást, a gondolatokban.

Az érzés ugyanez. Érzésre érzés válaszol, s az mutat utat, vezet megértésre. Itt érzésben jutsz el a tudatosságig. Érzéssel érted meg.

Ha ezt már tudatosan képesek vagytok magatokévá tenni, továbbléphettek, s jöhet a következő fázis...

 

-          -?

-          Ott már nem számít ennyire elkülönülten érzés és gondolat. Ott már megértitek az érzést gondolatként, és a gondolatot érzésként is. Nem számít, hogyan jelenik meg, mert magát a rezgést értelmezitek majd, az isteni tudatosságba helyezéssel.

Akkor tudunk majd igazán „beszélgetni” egymással.

Ismerjétek meg magatokat, mert sokat tanulhattok reakcióitokból. Figyeljétek megnyilvánulásaitokat, és vezessétek őket vissza az okokra. Így tudatosodhattok.

Komoly tanulás, de szent a cél!

Szerető gondoskodásunkkal terelgetünk titeket. Kérjetek, segítségetekre leszünk.

 

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.eoldal.hu