Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalokról 1

2008.01.05

A mai világban egyre közelebb kerülőnk az angyali világhoz. Létük azért teremtetet, hogy megsegítsen minket a haza vezető úton.

 

Kép ANGYALOKRÓL I.

 

ANGELOLÓGIA - tanítás az angyalokról

 

A szellemtudomány célja a szellemi világ tényeinek és lényeinek megismerése által az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez. Ezen az úton nélkülözhetetlen az érzékfeletti világban létező szellemi hierarchiák megismerése. Az ember szintje alatt terül el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág. Ezen világok megismerésével foglalkozik a természettudomány. Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Ezen világok megismerésével foglalkozik a szellemtudomány. Szinte minden ősi hagyományban és szellemi tanításban említést tesznek azokról a láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését.

 

A Bibliában sok helyen lehet olvasni a különféle angyali rendekről és tetteikről, de csak a középkori teológusok rendszerezik őket. A 325. évi niceai zsinat az angyalhitet dogmává teszi. A keresztény angelológia elsősorban Dyonisios Areopagites, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás írásai alapján bontakozott ki. Ebben az írásban a keresztény ezotéria és az antropozófikus szellemtudomány fényében szeretném ismertetni az angyali hierarchiák működését.

 

 

A kilenc angyali hierarchia

 

Szeráfok: Szeretet szellemei
Kerubok: Összhang szellemei
Trónok: Akarat szellemei
Uraságok: Bölcsesség szellemei
Erők: Mozgás szellemei
Hatalmasságok: Forma szellemei
Archék: Idő szellemei
Arkangyalok: Nép szellemei
Angyalok: Védelem szellemei

A fölső hármasság (Trónok, Kerubok, Szeráfok) közvetlen kapcsolatban áll a Szentháromsággal. A középső hármasság (Hatalmasságok, Erők, Uraságok) feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása. Az alsó hármasság (Angyalok, Arkangyalok, Archék) az emberiséggel és a földi világgal áll kapcsolatban. Mivel az emberiség fejlődésére az alsó hármasság hat leginkább, a cikk további részében csak róluk lesz szó részletesebben.

 

ANGYALOK


Az angyalok Isten küldöttei, és minden képességüket a Nagy Szellemnek köszönhetik. Mivel nincs Istentől különböző akaratuk, örök imádat és hála köti őket Hozzá. Az Örökkévalónak rajtuk átáramló szeretetét és bölcsességét árasztják ránk, az Ő gyógyító erejét közvetítik hozzánk. Aki vonzódik az angyalokhoz, maga is angyal lehet. sokunkat ösztökél titkos vágy arra, hogy felderítsük: kik is vagyunk valójában. ezt kutatva sokszor olvasunk el különböző könyveket, térünk át egyik tanról a másikra, hogy felleljük a varázserőt, amely felszabadít bennünket. Az angyali bölcsesség varázsereje nyilvánvaló. Szabadságunk csakis Istentől jöhet, egyes-egyedül Ő képes bennünket a fájdalomtól, szenvedéstől megszabadítani.

 

Hunyjuk be a szemünket és kérjük meg az angyalokat: telítsenek minden Kép szeretetükkel! Ha könnybe lábad a szemünk és majd megszakad a szívünk a honvágytól, tudhatjuk: ez bekövetkezett. A haza az, ahonnan jöttünk, létünk forrása, az életünket fenntartó-tápláló energia. Nevezze ki-ki annak, amit a szíve sugall: mennynek, öröklétnek vagy akármi másnak. Ez nem pusztán egy hely, hanem a tudatnak egy stádiuma, ahová éber elmével megtérhetünk még itt a Földön. Hogy kik is vagyunk valójában, ennek igazsága nem annyira rajtunk kívül vagy fönt vagy bárhol másutt van, mint inkább mibennünk. Mindannyiunkat egész csapat angyal - hatalmas, ragyogó lény - vesz körül, vezérel, őriz, irányít. Egyesek közülük csupán rövid ideig, meghatározott feladat elvégzésére vannak velünk, mások fejlődésünk egész ideje alatt mellettünk maradnak. Keressétek az angyalok barátságát, különösen a hozzátok rendelt csapatból valókét! Minden angyalnak saját neve, érzése van, és a saját módján segít.

 

Tanuljuk meg felismerni mindegyikük jelenlétét! Az angyalok ritkán mutatkoznak meg látható alakban, titkos üzenetüket ezért a szívünkkel, mégy vágy alakjában kell felfognunk. Az angyalok epedve várják, hogy felismerjük őket, és készek elárasztani bennünket áldásukkal, szeretetükkel, annál inkább, mennél jobban megnyílik a lelkünk előttük

 

Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt. A védőangyal szellemi látással minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható a 7. csakrához becsatlakozva. Ha az anya nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét. (A helyesen megválasztott keresztnév segíti a felvállalt kereszt, azaz a karma teljesítését).

 

Sajnos 3-4 éves korra megszakad a kapcsolat a gyermek és az Angyala között. Minden szellemi útra lépő ember feladata ismét kiépíteni a kapcsolatot a védőangyallal. A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgésszintet.

Kép

 

 A tudatszintet a mai embernél két fő erő

 befolyásolja:az emésztésnél felszabaduló erők, a gondolkodásból felszabaduló erők.

 

                                                        

 Az Arkangyalok a második planetáris inkarnációban (Nap-Lét) élték ember-fokozatukat. Az Arkangyalok egyik fő feladata a megtisztított éteri test átalakítása életszellemmé (BUDDHI). Így tud az emberben kifejlődni az Arkangyalok munkája által a szellemi hallás (inspiráció).

 

A hús és tojás emésztése során olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását. Csak vegetáriánus étrend mellett van remény az Angyal befogadására! Ennél nehezebb feladat a gondolatvilág rendezése. A szorongás, aggódás, félelem és harag által felszabaduló erők akadályozzák leginkább a védőangyallal való kapcsolatfelvételt. Tehát a helyes étrend és a nemes gondolatok által lehet a 7. csakrához becsatlakoztatni a védőangyalt.Az Angyalok a harmadik planetáris inkarnációban (Hold-Lét) élték az ember-fokozatukat.

 

Az Angyalok egyik feladata a megtisztított emberi asztráltest átalakítása szellem-énné (MANASZ). Így tud az emberben kifejlődni az Angyalok munkája által a szellemi látás (imagináció).A védőangyal ismeri az ember előző életeit, magával hozott karmáját és azt az életfeladatot, amivel az ember megszületett. Azt lehet mondani, hogy a védőangyal jobban ismeri az embert, mint az ember saját magát.Az Angyalok legdurvább teste az éterikus test. A fizikai síkon a vízre úgy tekinthetünk, mint az Angyalok testére. A folyékony elemen keresztül tudnak a legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

 

Az Angyalok feladata a Föld asztráltestének tisztítása is. A Föld asztráltestét elsősorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be. Így (sajnos) éppen elég munkát biztosítunk az Angyali lényeknek.

 

Ha egy Angyal eljuttatja a védencét egy bizonyos szintre, akkor ő is továbbléphet az arkangyali szintre.

  

ARKANGYALOK


Ugyanúgy, ahogyan az Angyalok feladata az egyes ember vezetése, az Arkangyalok feladata egyes népek vezetése. Minden nép fölött egy Arkangyal található.

Vannak szabályosan és szabálytalanul fejlődött Arkangyalok. A szabályosan fejlődött Arkangyaloknak köszönhetően alakul ki az adott népre jellemző temperamentum. A szabálytalanul fejlődött Arkangyalok révén (akiknek már Formaszellemekké kellett volna válniuk) alakult ki az egyes népekre jellemző nyelv.

 

Az Arkangyalok legdurvább teste az asztrális test. A fizikai síkon a levegőre úgy tekinthetünk, mint az Arkangyalok testére. A légnemű elemen keresztül tudnak legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

 

Az Arkangyalok feladata a Föld éterikus testének tisztítása is. A Föld éterikus testét elsősorban a helytelen emberi beszéd (hazug beszéd, durva beszéd, stb.) szennyezi be.

 

Minden Arkangyal 354 évig van uralmon, amikor a hatása domináns lesz a többi Arkangyalhoz képest.

 

Michael - Nap Arkangyal - Kr. e. 600-tól
Uriel - Szaturnusz Arkartgyal - Kr. e. 246-tól
Anael - Vénusz Arkangyal - Kr. u. 108-tól
Zachariel - Jupiter Arkangyal - Kr. u. 462-től
Raffael - Merkúr Arkangyal - Kr. u. 816-tól
Samael -Mars Arkangyal - Kr. u. 1171-től
Gabriel - Hold Arkangyal - Kr. u. 1525-től
Michael - Nap Arché - Kr. u. 1879-től

 

Ha egy Arkangyal elvégezte a küldetését, Arché szintre emelkedhet!

 

-Sueee- www.angyalokangyala.virtus.hu