Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lehetnek-e az emberek angyalok?

2011.04.24

 

 

Egyre több és több ember érzi azt, hogy ő egy angyal, s egyre többször találkozom azzal a kérdéssel, vajon az emberek lehetnek-e angyalok?

Véleményem szerint: nem.

 

Az angyaltörténelemben két kivételről tudunk, egyik Énok próféta, akit Metatron néven ismerünk az angyalok karában, a világ fenntartásáért felel.

Másik Illés próféta, aki Sandalfon arkangyalként segíti az embereket.

A régi mondás, mely szerint a kivétel erősíti a szabályt, itt is érvényesnek látszik.

 

Nézzük akkor, miért is mondom azt, hogy mi nem lehetünk angyalok.

 

Az angyalok fénylények, energiák. Olyan magasan rezgésen létező minőségek, ahol már nincs fizikai, anyag megnyilvánulás, nincs test sem. Olyan rezgések ők, akiknél nincsenek olyan emberi tulajdonságok, mint a harag, a gyűlölet, az irigység, a féltékenység, a gőg, a birtokvágy, s még sorolhatnám.

Egyetlen hatalmas minőség jellemzi őket: a szeretet.

Nem bírálnak, nem keltenek lelkiismeret furdalást, CSAK szeretnek, s közvetítik Isten fényét, végtelen szeretetét az emberek felé.

Feladatuk csak annyi, hogy segítsék az embereket. Olyan képességekkel vannak felruházva, melyekkel mi, emberek, nem.

 

A mai világban egyre több ember lép a szeretet útjára, érzi, tudja, hiszi, hogy ez az az út, ami tisztán Istenhez vezet.

Mindenkiben ott van a cél, a vágy, a belső késztetés, hogy visszatérjen a Forráshoz, az Egyhez. Lelkünk visszavágyik a fénybe, az igazi otthonba.

Felismerjük, hogy miként, hogyan kellene jobban, teljesebben élnünk a fizikai világban, érezzük, hogy az emberiség nagyobb része nem jó úton halad.

 

Lelkünk mélye, az isteni szikra, az isteni mag, jelzéseket küld a tudatunknak, hogy változzunk, változtassunk, mutassuk meg, hogy másképpen is lehet élni, jobban vigyázni a Földre, a környezetre, az életet adó vízre, levegőre, növényekre, állatokra.

 

Nagy számban és nagy iramban nő azoknak a száma is, akikben feléled a vágy, hogy embertársain valamilyen módon segítsen. Felszínre kerülnek azok az érzések, melyek hangos szóval törnek fel a lélek mélyéről: gondoskodás, alázat, együttérzés, empátia, segítségnyújtás, szeretet. Ezek a lelkek felvállalják, hogy saját magukban változtatnak, s személyes magatartásukkal, életükkel, viselkedésükkel mutatnak és adnak példát másoknak.

 

Népszerűvé vált a spirituális élet, tanulmányok, a gyógyító szándék, akarat. Megnőtt a megtapasztalások száma is. Egyre többen meditálnak, képesek teljes békére és nyugalomra, így képesek arra is, hogy, hogy testből kilépjenek. Megtapasztalják azt az élményt, hogy a lélek igenis ki tud lépni a testből, ráébrednek arra, van más, van élet a fizikai test halála után, s a lélek tud szárnyalni, olyan magasságokba repülni, ahol megszűnik a súly, az idő és tér korlátja, s a lélek olyan minőségekbe, dimenziókba juthat, amik a földi léthez nem hasonlíthatók.

Ezek a tények és tapasztalások olyan érzéseket kelthetnek az emberekben, hogy talán ők is angyalok lehetnek.

 

Úgy vélem, hogy az érzések, a szeretet, az a belső sugallat, hogy angyalok lehetünk, onnan ered, hogy a testünkben lévő lélek visszaemlékszik a fényben eltöltött időkre, s az angyali világban felfedezni vél emlékeket, érzéseket, rezgéseket.
Így mondhatjuk, hogy van egy angyali részünk, vagy legalábbis egy olyan minőségünk, mely nagyon hasonlatos az angyali rezgésesszenciához.
Igen, lehetünk olyanok, MINT egy angyal!
Hordozhatjuk magunkban a feltétel nélküli szeretet emlékét, rezgését, az elfogadás, megbocsátás ott van mélyen a lelkünk középpontjában.


S gondoljuk csak végig:
A legtöbb spirituális ember elfogadja, tudja, hiszi, hogy Isten részei vagyunk, Isten bennünk is ott van, a teremtő erő, melyet Tőle kaptunk, az isteni szikra ott van belső templomunkban.
Az angyalok is Isten teremtményei, részei. Ha Isten bennem is ott van, márpedig ott van, az angyalok is Isten részei, akkor logikus, hogy bennünk is ott vannak
J

 

Úgy gondolom, hogy párhuzamot vonhatunk le az angyalok működése és a szeretet útját járó emberek élete és érzései között. Mégis, a két minőség alapjaiban teljesen más esszencia, s ha vannak is hasonlóságok, butaság lenne azt hinni, hogy mi angyalok lennénk. Olyanok, mint egy angyal, ó igen, az lehet!

 

Néhány különbség a két létforma között:

 

 

Emberek:                                  Angyalok:

 

- anyagi test                              - fénytest

- van nemük                             - nincs nemük

- halandóság                             - örök élet            

- beszéd                                    - gondolati kommunikáció          

- véges erő és energia               - végtelen erő és energia                        

- tér és idő korlát                       - korlátlanság

- vágyak                                    - vágy nélküliség  

- negatív jellemvonások            - csak a szeretet                         

- feladat: megtapasztalás           - feladat: Isten szolgálata,

                                                  tiszta szeretet, az emberek segítése                                                                            

 

 

 Kép

 

 

Fedezzük inkább fel angyali részünket, igyekezzünk szebbé, jobbá, tisztábbá, őszintébbé, tudatosabbá, szeretet telibbé válni. Akkor a lelkünk hasonlatossá válik az angyalok rezgéséhez, az, nekünk jó, az érzés feltölt minket, égi, mennyei élményeket élhetünk át, töltődhet testünk, lelkünk, szellemünk.

 

Isten vakító szeretetfénye felé tartunk, s tudjuk, hogy az angyalok közelebb állnak Hozzá, mint mi. Vágy éled, hogy mi is olyan közel érezzük magunkat Istenhez, mint ők.

Igyekezzünk hát angyal közelivé válni, hiszen az jó, az szép, az nemes, az létezésünk értelmét adhatja meg!

 

Ne akarjuk angyalok lenni, hagyjuk meg ezt nekik!

 

Gondoljunk csak bele, ha most megkérne valaki minket, mint az angyalokat, hogy rendezzük el élete ilyen vagy olyan eseményeit, képesek lennénk-e rá?

Lenne-e olyan lehetőségünk, mellyel megoldhatnánk az illető problémáit, akár csodának nevezhető beavatkozással? Vállalnánk-e annak felelősségét, hogy nem tudunk közbelépni olyan módon, mely jó lenne a kérést felénk küldőnek? Volna-e annyi erőnk, energiánk, hitünk, akaratunk, tudásunk és tehetségünk, mellyel akár egy csettintésre megváltoztathatnánk a történéseket?

 

Nekik, az angyaloknak, nem léteznek ezek a fogalmak.

 

Isten minden teremtményének kijelölt feladata van.

Az embereknek a Teremtő más feladatokat adott, mint az angyaloknak, s más megjelenési formát is. Kár lenne Isten tökéletes művét bármiért, bármikor, saját egónk hasznára lefordítani!

 

Higgyünk abban, TÖKÉLETESEN TUDVA, hogy Isten minden szeretett lényét, egyformán védelmezi, óvja és szereti, nem tesz különbséget a minőségek között, egyformán szereti mindazt, és mindazokat, akiket, és amiket megalkotott.

 

Így mi, halandó emberek, a fizikai test halandóságát tudva és élve, a lélek halhatatlanságát TUDVA, ÉLVE, MEGTAPASZTALVA, a legcsodálatosabb érzés és minőség birtokában vagyunk, Isten feltétel nélküli szeretetében!

Feladatunk, hogy ezt a minőséget közvetítsük, hirdessük a világban, embertársaink felé.

Nemes cél és feladat, legyünk érte hálásak, szívünk teljen meg isteni fénnyel és áldással, éljünk, és ne éljünk vissza, vele!

 

Teremtő erőnket, belső templomunkban lévő isteni szikránkat használjuk ki, kérjünk angyali segítséget vágyainkhoz, céljainkhoz, emberi létünk működéséhez!

 

Legyünk EMBEREK, hiszen mi magunk választottuk az anyagi testi megjelenést a világban, azzal a céllal, hogy az emberi testben történő megtapasztalás által a bennünk lakozó lélek fejlődik. Evolúciója során egyre magasabb szintre juthat, míg végül megérkezik majd Istenhez, végleg és örökké, az örökkévalóság végezetéig, mennyei szeretetfénybe burkolózva, a mennyei szférák zenéjének rezgésében létezve, teljesen megvilágosodva, tiszta fénnyé válva, öröklétbe helyezkedve, TELJESSÉGBEN, TELJESEN!

 

Az angyalokat, pedig szeressük és kérjük, teremtsünk nekik olyan helyzeteket, amikor élhetik azt, amiért őket Isten megteremtette, a közte és az emberek közötti kapocsnak, az emberek segítőinek! Ismerjük meg az angyali birodalmat, működésüket, és építsük be az életünkbe őket és tevékenységüket, mint jó barátokat!

Működjünk együtt, hogy Teremtőnk békésen mosolyoghasson ránk: ÍGY AKARTAM!

 

 

 

Angyal

www.angyalszarny.eoldal.hu

 

Ha a cikkel felkeltettem érdeklődésedet, és szeretnél részt venni egy Angyaltanfolyamon, jelentkezz a következő címen: angyalszarny@citromail.hu