Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Hold a jegyekben 1.

2010.07.23

A Hold a jegyekben 1. 

 

KépHa a Hold a KOS-ban járt a születéskor, akkor nyílt és spontán érzelemnyilvánítást, gyorsan ébredő érzelmek bátor megmutatását tapasztaljuk. Ez könnyűvé teszi az érzelmi konfliktusok kialakulását, azonban kedvez a megoldásra való hajlandóságnak is. Türelmetlenségre hajló, könnyen felcsattanó, vitába szálló, de hamar kibékülő alkattal van dolgunk. A monotóniát rosszul viselik.

 

Nem ritkán sokat forgolódnak az ágyban, álmukban fel-felkiáltanak. Az átlagosnál jobban viselik, ha megszakítják alvásukat. Nem okoz gondot, ha több részletben jutnak hozzá napi pihenésükhöz.

 

A gyermek - ha Kos Holdnál született - nyílt, érzelemkimutató kapcsolatra hajlamos édesanyjával, szeretete meleg és fénylő, azonban gyakoriak lehetnek a konfliktusok (duzzogások, hangoskodások, stb) is. Ha a mama csendes, ill. nyugodt alkat, az ilyen adottságú gyerek gyakran és sokat tesz a mozgósításáért, figyelme kivívásáért.

 

Felnőtt nőként a Kosban álló Holddal születettek tevékeny, szorgos, és gyermeküket is mozgósítani hajlamos édesanyaként szoktak működni, ami gyakran együtt jár az anyaság fiatalon történő vállalásával. Ez a Hold-helyzet kedvez az egy-gyermekes anyaságnak, ill. (ha a Merkúr helyzete több gyerek elfogadását valószínűsíti) az egymástól időben aránylag távoli szüléseknek (így elkerülve a hasonló korú picik párhuzamos gondozását).

  

KépBIKÁ-ban álló Hold esetén, a szülött érzelmi igénye a békesség és a biztonság. A nyugalmát megzavaró apró epizódokon könnyen túlteszi magát. Érzelmi és hangulati reakciói némi késéssel mutatkoznak. Nem siet, nyugodt és derűs, hacsak nem fenyegeti az érzelmi biztonság hiánya. Igen nehéz megharagítani, viszont ha egyszer felmérgesítik, nehéz kibékíteni. Érzelmi alapú emberi ügyekben a hűség embere, ugyanakkor kényelem-szeretete miatt nem mutatja ragaszkodását olyan gyakorisággal, ahogy azt partnere esetleg elvárná. Férfiaknál gyakorta tapasztalható késői párválasztás, a "mama szoknyája" (pontosabban konyhája) melletti maradás hajlama, azután pedig - a választott asszony mellett - az anyától megszokott ellátás (netán kényelem) elvárása.

 

Nyugodt alvók, keveset fickándoznak álmukban, viszont riadó-szerű ébresztéssel kár is kísérletezni esetükben, mert inkább elkésnek valahonnan, mint hogy kipattanjanak az ágyból.

 

A Bika holdú gyermek számára az anya a béke, a nyugalom, a jólét forrása és záloga. Ha ezt az édesanya csakugyan nyújtja, akkor erős kötődés (nem ritkán túlkötődés) jön létre; míg ha a gyermek ezen rejtett elvárása nem teljesül (pl. a mama hamar munkába áll, és őt bölcsődébe adja), akkor csendes, sőt érzelemszegénynek tűnő zárkózott viselkedést alakíthat ki.

 

Anyaként a Hold Bikában léte (a születési horoszkópban) kedvez a gyermekét jól ellátó szülői viselkedésnek, de gyakorta a kicsi túlságos oltalmazásának (az érte való aggódásnak) is. A több gyerekes anyai létmód ezektől a szülöttektől idegen, ezért (sokszor tudattalanul) kerülik.

 

KépAmikor IKREK-ben járó Holdnál születik valaki, akkor lelkiekben hosszan gyermeki maradhat, pontosabban mindenkori biológiai életkoránál határozottan fiatalosabb érzelmi képet mutat. Ennek legfeltűnőbb jele a könnyed nyughatatlanság, mely mindig egy kis mozgásra, egy kis csevelyre készteti a szülöttet. Az érzelmi alkat nyílt, magánykerülő viselkedést valószínűsít. Az ilyen emberek igen könnyedén váltanak érzelmi színezetet. Nem az adott körülmények terhelik őket, hanem az, ha nem változtathatnak érzelmi attitűdjükön (pl. iskolai fegyelmi elvárások okán). Kíváncsiskodó érzelműek, keresik az áthangoló találkozásokat, s legalább egy kedvenc kutyának vagy madárnak közelsége szükséges jólétükhöz.

 

Az Ikrek Holddal születettek alvása többnyire könnyed, tehát villámgyorsan és neheztelő reakciók nélkül ébreszthetők. Evvel összefüggésben fontos, hogy csendes körülmények közt éjszakázzanak. Áloméletük többnyire élénk, de nem viharos.

 

Az anyával való viszony szinte mindig valamiféle kétarcúsággal jellemezhető. Bizonyos helyzetekben jól együttműködnek vele, míg más esetekben vállrándítással mellőzik kéréseit. De az is lehetséges, hogy szüntelen kis nyomást gyakorolnak az anyára (pl. folytonos kérdezősködéssel), és szinte kiprovokálják, hogy az anya vegyen fel egy "második arcot" (pl. szigorút), vagy menjen el kissé, hogy visszatérésekor új érzelmi hidat építhessenek hozzá. A családi helyzettől függően az is megesik, hogy az anyával összemérhető érzelmi közelségbe kerülnek más női szereplővel (pl. nagynénivel, idősebb nővérükkel, stb). Férfi szülött esetén könnyen előfordulhat a megismételt párválasztás, különösen, ha az első feleség nagyon "tapad", amolyan "folyton kéz a kézben" alkat.

Anyaként, az Ikrek Holdú hölgyek általában érzékenyen és gyorsan képesek követni kicsinyük állapotát, jó játszótársai - és ezért hatékony nevelői - gyermekeiknek. Nehézségeik a kötöttebb alkatú, csendes és kevéssé mozgékony gyermekekkel lehetnek. A több-gyermekes anyaságra irányuló igény ebben a csoportban igen gyakori.

 

KépHa a Hold a RÁK-ban áll egy születési horoszkópban, akkor védekező érzelmi beállítottságra hajló, finom érzelemvilágú alkattal számolhatunk. Igen együtt érző, de könnyen sértődő ill. könnyen rajongó lehet az ilyen ember. Gyengédségre és gondoskodásra való igénye óriási, s maga is örömmel tesz szívességeket, akár idegeneknek is. "Érzelmi antennái" gyakran megsúgják, a szűk családi körben kit milyen apróság bánt - bár e ráérzések a tartós együttélés során néha zavaróak és fárasztóak is lehetnek. Fiúk esetében előfordul, hogy a család (főként az apa) nem tud mit kezdeni e cseppet sem férfias hangulat - és érzelemvilágú gyerekkel, és szándék nélkül mélyen megbánthatja őt. A Rák Holdú férfiaknál igen fontos, hogy emberközeli ill. gondoskodás-tartalmú foglalkozást űzzenek.

 

E szülöttek jó alvók, azonban módfelett érzékenyek az éjszakai körülményekre. Ők azok, akik néha a luxus (ám idegen) szállodai ágyban sem képesek kipihenni magukat, esetleg el sem alszanak idegen helyen. Nagy álmodók, és ha nem kapnak szeretet teli segítséget családjuk valamely tagjától, úgy egész napjukat megmérgezheti egy kellemetlen álomkép.

 

A Rákban járó Holddal jellemezhető gyermekek erősen kötődnek az édesanyához, sőt kimondottan érzékenyítettek annak állapotára és hangulatára. Nehezen viselik a mama picit is hosszas (vagy számukra annak tűnő) távollétét, és - kisgyerekként - nehezen fogadják el apjuk és nagyobb fiútestvéreik (mama-pótlónak szánt) gondoskodását. Ugyancsak komoly ellenérzéseik lehetnek, szigorral fellépő nőkkel (pl. férfiasabb alkatú tanárnőkkel) szemben.

 

Az anyaság vállalása a Rák Hold idején született nők számára nem hogy természetes, de szinte szükségszerű! Figyelmes, meleg és gondos szülők. Ha valamiért mégsem lehet saját gyermek, úgy pótló vállalás felé érdemes (és szükséges) fordulniuk ezen hölgyeknek.

 

KépAz OROSZLÁN Hold idején születetteknél a meleg érzelemvilág, az érzelmek büszke, de nem tolakodó kimutatása természetes sajátosság. A szülöttnek erős hajlama van az érzelmi alapú önbizalomra, a büszkeségre. Könnyen megtéveszthetik az érdekből hízelgők és számításból ajándékot adók, de sérelmeit nagyvonalúan képes megbocsátani. Evvel az égi állással kapcsolódik a legszerencsésebb fajta bátorság, amikor is a tettrekészség sem nem késik, sem nem nyúlik túl a szükséges időn. Nagy természetességgel kezelt, egyértelmű igénye van a léleknek arra, hogy az emberi kapcsolatokban vezető pozíciót foglaljon el. Nőként is ő kívánja mindenkor meghatározni egy társkapcsolat érzelmi hőfokát, ami nem kevés nehéz percet okoz egy házasságban. Kedvező ilyenkor, ha a foglalkozás rejtetten vezető karakterű, mint pl. a tanári vagy az orvosi pályán.

 

Többnyire kimondottan jó alvók, feltéve, ha elvégezték az aznapra szánt feladatukat (vagy legalábbis némi sporttal, kis sétával elérték, hogy önmagukra kicsit büszkén alhassanak el). Ébredéskor szinte azonnal jól használható szellemi állapotban vannak.

 

Az Oroszlán Hold szülöttei gyermekként nehezen viselik a vezetettséget, pontosabban számukra az édesanya domináns helyzete a természetes. Ha az anya maga nőies alkat, akkor ez igen jó, a felnőtt korba is átvihető szövetséges viszonyt valószínűsít; míg ha az anya erős, férfias (netán parancsoló) viselkedésű, akkor az ilyen adottságú gyerek igen hamar - többnyire már az általános iskolai évek alatt - eltávolodik a mamától, ill. kimondottan nehéz helyzeteket teremt annak maga alá gyűrése érdekében.

 

Felnőtt nőként a születési Hold Oroszlánban léte az asszonyi, anyai életoldal büszke vállalását teszi valószínűvé, ám megnöveli az egy gyermek vállalására korlátozódás hajlamát, és elég gyakori a gyermek egyedül nevelésére való (ösztönös) törekvés is (ami sokszor válásig menő konfliktusba sodorhatja a szülőket).

 

KépA SZŰZ Hold némileg hűvös és nehezen kinyíló érzelmi alkati beállítottságot feltételez. Az érzelmi reakció több (néha kimondottan sok) kis lépésben alakul csak ki. A hangulati szféra irtózik a tökéletlenségtől, s e túlzott igényesség könnyen oda vezet, hogy a kelleténél többet "babrál" ügyein. Első érzelmi reakciója legtöbbször az elégedetlenségéről üzen. Bár az alacsony önértékelés igen összetett alkati probléma, amit nem lehet csak egyetlen pszichés területre visszavezetni, mégis elmondható, hogy a Szűz Holddal születettek hajlama a kishitűségre és az őrlődő önleértékelésre feltűnően magas. Felnőttként meglehetősen szilárdnak mutatkoznak: pontos és gondos (esetleg szigorú) arccal intézkednek a munkában, az otthoni dolgokban, a társadalmi erkölcs mezején. A belső bizonytalanság elpalástolásának viszont az egészség láthatja kárát, a test kérlelhetetlenül megvalósítja a tökéletlenséget, amelytől a lélek oly annyira szorong.

 

Sem az elalvás, sem az álom nem könnyű evvel az induló adottsággal. Többnyire a korosztályi átlagnál rövidebb ideig maradnak ágyban, ébredésükre bármi okot adhat: hideg, meleg, zaj, nagy csend, kemény, avagy puha párna, a vacsora tartalma, szomjúság jó, ha maga az érintett nem veszi túl komolyan a dolgot, és a zavaró körülményt kiküszöbölve hajlandó újra álomba merülni.

 

Gyerekként a Szűz Hold igen sokszor az édesanyával való problémás érzelmi kapcsolatot valószínűsíti. A mama rendtartó szigora, vagy sok munka miatti (rendszeres) fáradtsága, netán betegsége miatti fénytelen viselkedésmódja egyaránt meghúzódhat a gyermekben rejtve kialakuló kép mögött: "anya folyton dolgoztat, mindig elégedetlen".

 

Alkalmas korba érve a Szűz Hold idején született hölgyek számára maga az anyaság vállalása (tudattalanul) ok az aggályra. Nem ritka körükben a nehezen létrejövő, ill. a nem könnyen végigcsinált várandósság. Mégis, hajlanak a többszöri vállalásra. Rendes, tiszta, gondos - néha nagyon is gondos -, ám többnyire nem mosolygós, nem fiatalos anyukák.

 

 

Beöthy Mihály és Rákos Péter „Érzelmes asztrológia” c. könyve nyomán (Novella Kiadó, 1998)

www.occultus.freeblog.hu