Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Hold a jegyekben 2.

2010.07.23

 

A Hold a jegyekben 2.  

 Kép

 Aki Mérlegben járó Hold idején született, az, könnyed és a nehézségek kerülésre hajló lelki alkattal rendelkezik. Az ilyen személyiség legbelül irtózik a mértéktelenségtől, a túlzásoktól, az ízléstelenségtől. Ettől a személyiség derűs és társas beállítottságúvá válik, ám érzelmileg nem lesz kitartó és komolyan elmélyedő. A Mérleg kulcsszava ugyanis nem az egyensúly, hanem az egyensúly keresése. Gyakori, hogy kimondottan képtelenek az egyedüllétre. Az érzelmi igények gyakran az esztétikum, a kultúra és a művészetek világába vezetik a Mérleg Holdú embereket - ez megkönnyíti számukra a nagyobb állhatatosságot magánéletükben.

 

A Mérleg holdú szülött nem alszik mélyen és érzékeny a (test)közelben alvó másik személyre ill. annak állapotára. Könnyen és szívesen alvó természet jele a Mérleg Hold, az álmok gyakorta vigaszt, tanácsot adnak, tehát többnyire kellemesek.

 

Az édesanyához fűződő emlékekben gyakorta hangsúlyt kap a mama fiatalossága, könnyedsége, szépsége, ugyanakkor háttérbe szorulnak a gyakorlatias (gondoskodó-ellátó, fegyelmező) funkciókkal kapcsolatos benyomások. Diplomatikus, anyai túlkötődésre alig hajlamos a Mérleg Holdú gyermek. Néha az édesanyával közösen töltött (napon belüli) időszakok viszonylagos rövidségére utal ez a könnyed kép.

 

Felnőtt nőknél általában szívesen (és nem egyszer) vállalt anyaság jeleként értékelhető ez a születési Hold-pozíció, azonban hajlamot sejtet a gyermekek aránylag korai "elengedésére" (pl. bölcsődébe és óvodába adásukra).

 

KépSKORPIÓ Holdnál születetteknél e benső szféra üzenetei talán minden más Hold-állásnál áthatóbbak és meggyőzőbbek. Ekkor ugyanis a hangulatok és érzelmek letisztultak és mélyek, nem ingatagok és óvatosak, s nem is tisztázást keresők. Ők maguk a tisztázó-megoldó elemek az adott ember számára. A Skorpió Holdú szülöttek határozottan kerülik a langyos, közepes, diplomatikusan egyensúlyozgató érzelmi beállítottságot. Rokonszenvük teljes, esetleges ellenszenvük elmélyült, közömbösségük jéghideg. Nagy élmény ilyen ember szeretetét élvezni, ám aki gyűlöletet keltett egy Skorpió Hold-énben, az jól teszi ha költözik - jó messzire! Az elmélyültségnek, a teljességnek ez a lelki igénye segítő lehet nemes vállalások, nehéz feladatok végig vitelében, ám igen megnehezíti a terhelő érzelmi kötődések (pl. a sértettség) felszámolását, s az esetleges káros szenvedélyek elhagyását.

 

Nehezen teszik túl magukat érzelmi traumáikon, ám ha ez sikerül nekik, akkor valósággal újjászületnek. A Skorpió Hold emberei hirtelen merülnek álomba, és hajlamosak mélyen, sokáig aludni. De ha ok van virrasztásra, úgy azt is képesek kitartóan elviselni.

 

Az édesanyával való érzelmi viszony (bármilyen is az előjele) mély, és tartós kihatására kell az életben számítani. Tehát kedvezőtlen esetben a szülött évtizedekig "őrizheti" korai érzelmi sérülésének (talán tudattalan) emlékét, annak rendelve alá családi női kapcsolatait, ill. saját asszonyi-anyai önértékelését.

 

A skorpió Holdas női szülöttek egyértelműen igenlő, avagy kétségtől mentes elzárkózó magatartásra hajlamosak az anyaság kérdésében. Megesik, hogy korábbi döntésüket sok év után megváltoztatják, de ingadozás és gyakori váltás nem várható.

 

KépHa a Hold a NYILAS-ban volt a születéskor, akkor az érzelmi élet a tevékeny élet és a derűs-optimista beállítottság irányába hangolja a személyiséget. Az érzelmek nagyvonalúak, lendületesek és nem ritkán túllőnek a célon. Különös vonzást jelentenek a szülött számára a nagy ívű, messze vezető, jövőbe mutató ügyek. Viszont ennek a hajlamnak tüköroldalaként a kicsiny, illetve finom érzelmi-hangulati jelzéseket hajlamosak elmellőzni, mintegy észre sem venni. Tehát derűs, meleg érzésű alkatuk dacára a finom vagy óvatos jelzéseket adó emberekkel nehezen alakítanak ki szoros érzelmi kapcsolatot. Kimondottan kerülniük érdemes az aggályosságra, kishitűségre, hűvösségre hajló személyeket a magánéleti szférában. A Nyilas Hold szülötteiben többnyire hatalmas vágy él a szabadság élménye iránt. Elkötelezettségre tehát alkalmasak, ám kötöttségek közt élni nem. Másként fogalmazva: a hosszú távú, illetve elvi hűség képessége megvan bennük (akár ügyek, akár személyek felé), de napi és pillanatnyi döntéseik igen kevéssé tükrözik az elméletben létező hűségüket. A kötöttségektől való irtózást érdemes tekintetbe venni a foglalkozás kiválasztásánál: kerülendők a szorosan helyhez kötő (ügyeleti, szolgálat jellegű) munkák, valamint a merev együttműködést követelő, unalomig ismétlődő mozzanatokat tartalmazó feladatkörök (szerelőszalag-típusú munkák). Ezzel szemben az utazások és a szabadtéri sportok számukra igen kedvelt és a lelki békét szolgáló tevékenységek.

 

A Nyilas Hold emberei felfokozott lelkesültségük idején képesek "három nap - három éjjel" alvás nélkül dolgozni, ünnepelni, túrázni - viszont emellett a hosszú lustálkodás, az elhúzódó levertség is jellemezheti őket.

 

A nyilas Hold szülött anya-kapcsolatát sokszor látszólagos kettősség hatja át. Miközben a mamát sokra értékeli és alkalmanként nagyvonalú szeretetéről biztosítja, a vele való szoros együttműködésre (vagy akár tartós együttlétre) nem igazán képes.

 

Anyaként meleg és optimista viselkedés valószínűsíthető, a gyermek jövőjére figyelő gondolkodás azonban megelőzi a gyakorlatias, mindennapi gondoskodásra való koncentrálást. A Nyilas Holdú anya mellett igen jól jön egy rutinmunkákra hajlamosabb segítő rokon a gyerekek napi ellátásában

 

KépA BAKban járó Hold idején világra jött embertársaink leginkább hűvös érzelmi-hangulati természetükkel tűnnek ki, különösen, ha társaságban módunk van megfigyelni, ki miként reagálnak mások ugyanarra az élményre (történetre, zeneszámra, stb.) Ebben a hűvösségben egyaránt van nyugalmi hajlam, óvatosság és visszahúzódási törekvés. A Bak Holdú emberek sikerrel törekszenek a békességre; szívósan, újra és újra felépítik azt. A nyugalmat és a szilárd (meglepetés nélküli) érzelmi viszonyokat legegyszerűbben persze az emberi kapcsolatoktól való visszavonulással lehet megvalósítani. Ám aki nem tud remetének menni, annak marad az érzelmi visszahúzódás, a másik ember közelítés-vágyát is fékező hűvösség kiárasztása. Az ilyen emberek tehát másoknál könnyebben alakítanak ki érzelmi viszonyt a tárgyakkal, vagy lejegyzett gondolatokkal (tudomány, irodalom). Az érem másik oldalán viszont azt látjuk, hogy kevéske felépült emberi kötődésük mellett páratlanul nagy hűséggel tartanak ki; mondható, hogy az érzelmi viszonyok konzerválásának mesterei. E lelki alkat mintha egyszerre lenne fáradt és kötelességei szívós teljesítésébe beletörődő. A Bak Holdú szülöttek komolyságukkal, óvatosságukkal, rugalmatlanságukkal legtöbbször életkorukhoz képest idősebb ember benyomását keltik.

 

Bak Holddal az emberek gyakorta vonzódnak a "bagoly-élethez", tehát sok közülük a kései lefekvő és kései kelő. Az éj csendje kellemesen érinti őket, ekkor jobban haladnak dolgaikkal, mint a nappal forgatagában. Hajlamosak az életkori átlagnál kevesebb alvással beérni, viszont hosszabban dolgozni (főként komolyabb, avagy jó anyagi hozadékú munkákon).

 

Mivel az érzelmi alkatot az anyával felépített kapcsolat tükrözi leginkább, nem meglepő, hogy ezúttal tárgyilagos, viharoktól, szenvedélyességtől és csillogó örömöktől egyaránt mentes viszonyról beszélhetünk. A mamának talán valamiféle évekig elnyúló nehézség árnyékolta be életét, emiatt volt kevéssé színes a gyermekével fenntartott kapcsolata. De az sem ritka, hogy szülöttünk későn érkezett, és a mama viszonylag "idős" lényéből fakadó csekély játékosságát élte meg rideg módszerességként, vagy fakó érzelemként.

 

A Bak Hold - nőknél - az anyaság nagyon is komolyan vételének hajlamát jelzi, ami sok esetben némileg kései gyerekvállalást eredményez, és ritkán fér meg a többgyermekességgel. Hajlamosíthat viszont a szolgálati vállalás keretében való gondoskodás munkaköreire.  

 

KépHold a VÍZÖNTŐ-ben: azok a felebarátaink, akiknek születésekor ez volt égi kísérőnk állatövi pozíciója, erős belső szálakkal kötődnek a szokatlanság, az újszerűség, a meglepetés fogalmaihoz. Ezért aztán érzelmi-hangulati válaszaik az élet dolgaira sokszor meglehetősen szokatlanok, rendkívüliek - mármint környezetük számára (hiszen mi magunk minden esetben teljesen természetesnek tartjuk érzelmi reakcióinkat). Kevés dologtól idegenkednek annyira, mint hogy egy adott helyzetben sablonosan, mások által látott stílusban reagáljanak. Ez az ösztönös beállítottságuk néha komoly csapást mér a kialakulóban lévő emberi kapcsolataikra. Egyfelől ugyanis az ilyen ember igencsak társas igényű - hiszen a szokványostól való elrugaszkodásának közönségre van szüksége -, másfelől viszont meglepő reakciói elválasztó függönnyé válhatnak. E lelki alkat sok ponton kötődik a groteszk humorhoz. De ahogy az is csak esetenként üdítő, és állandósultan már bosszantó, úgy a szabadjára eresztett Vízöntő Hold-én társként vagy barátként is csak rövid ideig kellemes.

 

A szülöttnél könnyű álmú, kevéssé mélyen alvó természet valószínű. Az átlagosnál gyakoribb, hogy egy álomélmény úgy épül be a nappali éber tudatba, hogy álomjellege feledésbe megy. És ez viszont is igaz: a Vízöntő Holdú emberek képesek néha a legmeglepőbb könnyedséggel túllépni traumáikon - akár egy elsuhanó álmon.

 

Az édesanyával való kapcsolata érdekes, a sablonos családi modellektől többnyire eltérő. Általában hosszú pórázon vagy kimondottan liberálisan nevelő mamát gyaníthatunk a Vízöntő Holdúak gyermekkorában. Nem ritka, hogy az anya makacsul kötődött valamiféle fura szokáshoz vagy életmódhoz.

 

A saját anyasághoz való viszony terén a Vízöntő Hold megkönnyíti a családi minta elvetését, ugyanakkor a legkevésbé sem hajlanak orvosi (vagy más külső) érvek elfogadására anyai működésük ügyében.

  

Kép

Ha HALAK Hold idején született emberrel van dolgunk, akkor a lehető legérzékenyebb, legfogékonyabb lelkű - tehát érzelmiekben nagyon sebezhető - alkattal kell számolnunk. E típus állíthatja a leghitelesebben: "semmi nem idegen tőlem, ami emberi". A hangulat, az érzelem káprázatosan kis benyomásokra is reagál, és meg sem próbál elhatárolódva védekezni (ezért sebzik túl már mérsékelt otrombaságok is). A védekezni nem kívánó lélek nyitottsága humanista alkatot jelent, ami számos emberközeli pályán jól hasznosul, és néha kimondottan művészi fogékonyságú személyiséggel ajándékozza meg a társadalmat.

 

Az igen érzékeny lélek összehasonlíthatatlanul jobban szereti az álmok világát, mint a földi lét súlyos realitását. Ezért - ha az élet nehéz, és élei sebeznek - a Halak Hold adottságú ember kimondottan hajlamos álmokba, vagy álmodozásba menekülni. Ehhez nem is kell okvetlenül elaludnia; elég egy kis merengés, egy kis zenehallgatás, egy érzelmes könyv - és már szárnyal is a lélek Nagyon, de nagyon érdemes vigyázni, hogy ezek az érzékeny emberek az álmodást ne segítsék itallal, vagy keményebb drogokkal, mert ők válnak legkönnyebben az "utaztató szerek" foglyává és ők szenvedik meg leginkább azok következményeit.

 

Az édesanyával való viszonyban is felbukkan a különös érzékenység; eltéphetetlen, színes-szép szereteti szálak szövődhetnek e kapcsolatban, melyek viszont felnőtt korban leválási képtelenséget eredményezhetnek. A gyerekkori anyavesztést módfelett megszenvedi ez az alkat, ekkor a sebtől való elszakadás lehet megoldhatatlan.

 

Édesanyaként a Halak Hold szülöttei hajlanak a gyermekvállalást teljesen intuitív alapon időzíteni, tehát nagyban elszakadhatnak az olyan gyakorlatias szempontoktól (életkor, kereset, jogállás, stb.), amelyekre a nők nagy része többnyire figyel. Lelki igényük általában a több gyerek. Kedves, de kevéssé gyakorlatias anyukák.

 

Beöthy Mihály és Rákos Péter „Érzelmes asztrológia” c. könyve nyomán (Novella Kiadó, 1998)

www.occultus.freeblog.hu