Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karma asztrológia a kapcsolatokban 1. rész

2008.01.24

 

Kép

 

Karma:

 

Mielőtt leszületünk, a lélek felvállalja feladatait. A karma, az ok-okozat törvénye, semmiképp nem büntetés! Ezen keresztül tanulunk és tágítjuk a tudatunkat. Fejlődik a lélek. Mindannyian egymás tanítójaként szolgálunk. Egymás karmájának eszközei vagyunk. Ha egy spirituális ember ezt felismeri, más felfogással, könnyebben tud elfogadni és tovább lépni egy helyzetből.

 

Szinasztria:

 

A radix vagyis születési képletek összevetése. Az összevetés választ ad két ember kapcsolatára, valamint sorsuk kölcsönös formálásának lehetőségeire. A szinasztriában elsősorban az égitestek fényszögeit elemezzük, illetve a kölcsönös bolygóhelyzet kapcsolatokat.

 

Karma asztrológia:

 

A karma asztrológiában két személy születési horoszkópjának egymással fényszögek által összefüggő bolygóhelyzetei jelzik a karmikus kötelezettségeket a két személy között.

 

Általánosan elmondhatjuk, hogy a bolygók harmonikus kapcsolódásai, mint a trigon és a szextil, harmonikus magatartási formákat képviselnek.

A nehéz, tanító fényszögek, mint például a qudrát vagy az oppozíció, valamit sok esetben az együttállás, a konjunkció, azt jelzik, hogy a két ember viszonya diszharmonikus.

Ha az összevetésnél figyelmet szentelünk az egymást nehéz fényszögekkel támadó bolygóknak, felfedezzük a rejtett konfliktusokat. Ezek gyökerei visszanyúlnak az időben, ezek összeláncolják a két embert karmikus kötelékkel.

 

Két horoszkóp összevetésénél a külső bolygók jelképezik a fő tanulási területeket a társkapcsolatban. /Külső bolygók: Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó/

Mind egy egy speciális feladatot képvisel, amelynek célja, hogy megkíséreljünk másokkal összhangban élni.

A feladatunk az, hogy a külső bolygók pozitív, szeretet teli polaritását feltárjuk és kifejezzük saját emberi kapcsolatainkban.

 

Ha egy bolygó pozitív, szeretet teli jelentését fejezzük ki karmikus reagálásként, akkor pozitív, szeretetteljes energiát vonzunk magunkhoz, pozitív emberi kapcsolatok formájában.

Ha a bolygó negatív, szeretet nélküli polaritását éljük meg, ugyanolyan negatív, szeretet nélküli energiát vonzunk be. Ebben az esetben tehát a karma törvényeinek értelmében, a megfelelő időben ugyanazt a fájdalmat éljük át, amit mi magunk okoztunk másoknak.

 

Viszonylag könnyű felismerni egy nagyon karmikus kapcsolatot: Ilyenkor nagyon erős az összetartozás érzése! Ezt harmónia kíséri, ha a múltban boldog volt a két ember szövetsége.

De bizalmatlanság és feszültség, ha problematikus volt a viszonyuk.

Érdekes, hogy a kölcsönös vonzás jóval erősebb, amikor nehéz volt a kapcsolat előző életekben. Ez azért van így, hogy rendezhessék egymással ügyeiket.

Biztos azonban, hogy amikor az egymáshoz karmikusan kötődő emberek először találkoznak ebben az életben, a kölcsönös vonzalom ellenére tudat alatt nagyon félnek. Ez azért van, mert a lélek emlékszik a múltbéli történésekre.

 

A külső bolygók szerepe a kapcsolatokban:

 

Ha összevetünk két radixot, és az egyik külső bolygó fényszöget vet a másik személy valamelyik belső bolygójára vagy az Ascendensre, akkor a külső bolygós személy a társkapcsolat menetének irányítója. Ilyenkor ő játssza a külső bolygó szerepét.

Ilyenkor ő az, aki a másik ember boldogságának a kulcsa. Feladata, hogy megtanítsa a másik embert valamire a szeretettel kapcsolatban, az általa képviselt külső bolygó jelképisége szerint. Nagy a felelőssége: Ha pozitív módon játssza a személy a külső bolygó szerepét, biztosítja eljövendő jó karmáját a kérdéses bolygó jelképiségének megfelelő képességek és értékek formájában. Ha negatív szerepet játszik a személy, épp olyan fájdalmas helyzeteket vonz be majd, mint amit ő most okoz a másik személynek.

 

Azt gondolom, ha mindezt tudjuk is, igen nehéz életünk minden pillanatában ilyen tudatossággal élni.

 

Egy ilyen összevetés igen bonyolult, hiszen nagy valószínűséggel kölcsönösen vannak külső bolygóktól jövő fényszögek a másik fél bolygóira, ezért figyelembe kell venni, hogy melyik bolygók között áll fenn a kapcsolat, milyen energiákat jelöl az adott bolygó alapjelentése, és arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy ezek az összefüggések melyik életterületeket érintik.

 

Összefoglalva:

 

Mi vagyunk az uralkodóak a társkapcsolat azon területén, ahol miénk a külső bolygó szerepe. A külső bolygók elsődleges funkciója a kapcsolatokban az adás, a belsőké az elfogadás. A külső bolygót játszó személy a tanító, a belső bolygót játszó a tanítvány. A külső bolygót játszó adományozza a karmát, a belső bolygót játszó aláveti magát a karmának.

A „Hogyan” kérdésre a választ a bolygók alapjelentése adja, a „Hol” kérdésre a választ azok az életterületek adják, ahol az adott bolygók tartózkodnak.

A külső bolygót játszó személy az eszköz, akin keresztül a belső bolygót játszó találkozik saját elmúlt életeinek magatartási mintáival, és lehetőségeket kap azok feloldására és átalakítására.

Még egy szösszenet, csakhogy mindenki lássa, a karma asztrológia igen bonyolult tudomány: Elkészítjük a két ember karmikus elemzését, megvizsgáljuk a fényszögeket és kiderítjük, melyik fél hogyan és miben adós a másik féllel szemben. Igen ám, de a bolygók a két fél születése óta is folyamatos körforgásban vannak az égen és változik helyzetük. Amikor a külső bolygók átvonulnak az égbolt azon pontjain, amelyek a két ember horoszkópját fényszögekkel összekötik, eljön a fontos próbatételek ideje a két ember viszonyában, életében.

 

Nézzünk néhány példát, hogy mindenki megértse ezeket az összefüggéseket!

 

 

SZATURNUSZ-HOLD kapcsolódás:

/ A Hold, mint az érzelmek, a befogadás, a gondoskodás, az ösztönös megnyilvánulások; a Szaturnusz, mint a korlátozás, keretek, gátlás, szigor, a tanítás jelképe/

Amikor a Hold játékos először találkozik a Szaturnuszt játszóval, nagy megkönnyebbülést érez, mert végre megtalálta érzelmi támaszát. A Szaturnusz rendszerint idősebb nála, de legalábbis érzelmileg érettebb.

A Szaturnusz játékos egy előző életben vállalt kötelezettséget teljesít azáltal, hogy érzelmi támaszt nyújt a Holdnak. De a Hold számára is lehetővé teszi, hogy rendezzen egy karmikus számlát azáltal, hogy elhanyagolt érzelmi kötelezettségeinek teljesítésére bátorítja.

A Szaturnusz játékosban él egy rejtett vágy, hogy leigázza a Holdat. A Hold ugyanis emlékezteti egy anya-figurára a múltból, aki beléültette a jelenlegi alkalmatlansági érzéseit, és aki elől most védelmet keres.

Ha erős a Hold játékos karmikus kötődése, ösztönösen érzékelheti, hogy a Szaturnusz jelenléte megkeményíti.

Ha a Szaturnusz nem megértő vele, a Hold érzi, hogy ki kell szabadulnia abból az érzelmi börtönből, amelybe a Szaturnusz zárta. Jellemző lehet, hogy a Szaturnusz játékos ugyanazzal a szigorral kezeli a Holdat, mint saját magát.

Ha a Hold és a Szaturnusz között nehéz fényszög él, akkor a szemrehányás áradat a jellemző. Mindkét személy kényszerítve érezheti magát, hogy kötelességből tegye a dolgokat.

Ugyanakkor mindkettejük rejtett ellenszenve a további karmikus találkozást jelenti.

 

Ha ez a bolygókapcsolás szülő és gyermeke között áll fenn:

A Szaturnusz szülő szemrehányásai tönkretehetik a Hold gyermek ösztönös érzelmi önkifejezését. A gyermek az érzéseit inkább magába zárja. Főleg anya-gyerek viszonyánál hiányozhat a normális szülői gyengédség a Szaturnuszt játszóból.

 

 

- Angyal – Pauline Stone: Kapcsolatok, asztrológia, karma című könyve alapján