Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nostradamus a múlt jövendőmondója

2009.06.29

 

Kép

 

Kép 

Amióta világ a világ, nem élt a Földön olyan próféta, aki ennyire sikeresen tudta volna összekombinálni az ókori görög jósnők technikáit a csillagok működési mechanizmusával. Nem volt még egy olyan próféta, aki olyan hosszú időszakokkal dolgozott volna, mint ő, s akinek ennyi telitalálata lett volna, mint neki.

  

1555-ben jelent meg Próféciák (Centuries) című könyvének első része. A teljes mű 1568-ban látott napvilágot, melyben 10 csoportban 100-100 vers szerepel. (Összesen 942) Egy-egy versét „quatrain"-nak nevezzük és 100 "quatrain” tesz ki egy „Centurie”-t. Nostradamus szándékosan nem szerepeltette verseiben az események dátumát, noha erre meg lett volna minden lehetősége: "Ha azt akartam volna, hogy minden versben benne legyen a pontos dátum, nos, ezt könnyen megtehettem volna". A Próféciákban ezzel szemben 17 pontos dátum szerepel. Megtalálhatók még további időpontok is, de ezek asztrológiai fogalmak mögé vannak rejtve. Tudnunk kell továbbá, hogy Nostradamus a bolygók Nap körüli forgási idejét használta időegységnek, és a megjövendölt eseményeket ezek alapján számította ki. Ez a használt időegység konkrétan a Szaturnusz és a Jupiter (a naprendszer két legnehezebb bolygójának) körforgásának ideje. A két forgási idő legkisebb közös többszöröse a 60-as számot adja, amely Nostradamus látomásaiban a jelentős események bekövetkezésének meghatározó egysége. Ezt nevezik egyébként Nostradamus titkos kódjának vagy órájának is!

  

Kép Nostradamus értelmezői azon az állásponton vannak, hogy az első Antikrisztus Napóleon, a második pedig Hitler volt. De ki lesz a harmadik?? Nostradamus 1558-as levelében arról ír Henrik francia királynak, hogy a világ nem kerülheti el a harmadik Antikrisztus feltámadását, aki csak azután fog színre lépni, miután a "németekre döntő csapást mér az egész latin faj". Szintén ebben a levélben írja, hogy "Aztán az Antikrisztus nagy birodalma kezd terjeszkedni, ahol egykor Attila birodalma virágzott, az új Xerxész leszáll nagy és megszámlálhatatlan erőivel". A francia mester által emlegetett Antikrisztus olyan figura, aki a világ urának és parancsolójának kiáltja ki magát, és Németország földjéről emelkedik majd egyre feljebb, s válik a hatalom egyedüli birtokosává. Nostradamus megadja azt is, milyen fizikai kísérői, jelenségei lesznek az Antikrisztus eljövetelének: "Ezt megelőzi majd egy teljes napfogyatkozás, olyan homály és sötétség lesz, mint a világ teremtése óta még soha, kivéve azt a napfogyatkozást, ami Jézus Krisztus halála és passiója után volt". Három ilyen napfogyatkozás is szóba jöhet a csillagászatban, de szerencsére (?) pont az egyik dátum az, amit Nostradamus pontosan megadott a Próféciákban:

   

 "Az 1999. esztendőben, annak is a hetedik hónapjában,

Az égből alászáll a terror nagy királya.

Megszületik általa a mongolok nagy királya.

Előtte és utána vígan arat majd háborújában a halál"

 

Egyértelmű tehát, hogy az 1999. augusztus 11-én bekövetkező napfogyatkozásra gondol a Mester. Egy másik előjelet is említ Nostradamus, amely így hangzik:

 

"az 50. szélességi fokról színre lép valaki, aki megújítja majd az egész keresztény egyházat"

Az 50. szélességi fokon található éppen Krakkó, ahonnan II. János Pál pápa származik!! Hogy ki fogja legyőzni az Antikrisztust? A következő versében ezt így fejti ki:

 

"Eljő a Szentlélek a szélesség 48. fokáról, nagy népvándorlás lesz általa, elűzi az Antikrisztus iszonyát, ez utóbbi meg háborút indít a Szentatya és a keresztény egyház ellen"

 

Földrajzilag Le Mans, Orleans, vagy Bécs jöhet szóba, ha a nagyobb városokat nézzük.

 

"A harmadik Antikrisztus nagyon hamar megsemmisül majd,

Háborúja huszonhét véres éven át fog majd tartani:

Az eretnekek mind meghalnak, a foglyokat száműzik,

Az emberi test vérétől vöröslő víz fogad mindenkit a földeken"

 

Nostradamus a klasszikus görög szemlélet szerint Szaturnuszt az aranykor uralkodójának tekintette. Ezt felhasználva jutottak arra a következtetésre a versfejtők, hogy Nostradamus szerint a harmadik Antikrisztus 25 éven át tartó uralma után tehát az aranykorhoz fogunk visszatérni, melynek kezdeti időpontja: 2024 lesz.

 

Nostradamus - ahogy Hitlert is - a harmadik Antikrisztust is nevén nevezte. Műveiben "Mabus"-ként említi, és sokan úgy gondolják, hogy a Távol-Keletről, vagy Észak-Afrikából jön majd. Sokan Saddam Husseinnel azonosítják ... 

 

Kép Nostradamus szerint a világvége a hetedik millennium fordulóján fog bekövetkezni. A hét millennium megértéséhez alapfeltétel tudni, hogy a jós szerint a Föld Kr.e. 4137-ben keletkezett, és így lehetséges az, hogy most a hatodik millennium végén vagyunk. Szerinte a hetedik évezred "olyan idő lesz, amikor Krisztus egyházának ellenségei gombamód kezdenek el szaporodni"

  

"Az 1999. évben, annak is a hetedik hónapjában

AZ égből alászáll a terror nagy királya:

Hogy újból életre keltse a mongolok nagy királyát

Előtte és utána meg a Mars lesz uralmon"

 

Csupa rosszra számíthatunk tehát: az Antikrisztus eljő, és háború lesz szeptemberben !!

 

"Amikor a nagy hetedik szám éve véget ér,

Megjelenik az a hekatomba játékainak idején:

Nem messze a nagy millenniumi kortól,

Amikor az eltemetette elmennek sírjukból"

 

A "nagy hetedik szám" a hetedik millennium megérkezése, vagyis a 2000. esztendő beköszöntése.

 

Bár az apokaliptikus események a XX. század végén be fognak következni, Nostradamus szerint a Föld egészen Kr.u. 3797. évig túléli a megpróbáltatásokat. Az éghajlatban változás fog bekövetkezni: "az esőkből kevesebb lesz, tűz pedig lesz bőven, és tüzes lövedékek hullanak alá az égből olyan mennyiségben, hogy semmi sem tud majd elmenekülni a holocaustból"

   

Kép Nostradamus neveket is megadott, mint például Pasteur, vagy Hitler (igaz ezt Hister-nek írta)...

Az 1666-os Nagy Londoni Tüzet is pontosan meghatározta...

Homályosan ugyan, de Nostradamus említést tesz az O.J. Simpson ügyről is...

Megjósolja a francia királyi család tragikus jövőjét, a Valoá-gyermekek halálát, és Henrik király lovagi tornán szerzett halálos sérülésiet...

Vallásháborúkat emleget...

Kennedy elnök és saját halálának körülményeit is pontosan leírja...

Az ember Holdra-szállását is megjövendöli...

A francia forradalmat is megemlíti, annak ellenére, hogy ő maga royalista volt...

A francia gyarmatrendszer bukásának okait is pontosan felsorolta, holott az ő korában Franciaország egyetlen gyarmattal sem rendelkezett, és azt se tudhatta mi az a gyarmat...

 

Zrínyi Miklós háromezer ezüstöt fizetett Nostradamusnak, hogy Magyarország

jövőjéről írjon neki !! Ezek közül néhány még 1998-ra is vonatkozik !!

 

http://www.flagmagazin.hu/?a=cikk&cikkid=558

 

--Csépányi Balázs--