Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mágia

2007.12.26

A MÁGIA

 

      ALAPTÉZISEK

      

       -Nincs fehér vagy fekete mágia!

        A mágia fehér ha jócselekedetre használod, lehet vele büntetni egy hatá-

        rig, de óvatosan, ha úgy tetszik "bosszút" állni is, de ez nagyon ingová-

        nyos túl könnyű hibázni. De nagyon vigyázz az adósság határát ne lépd

        át, hanem mindig  hagyjál a számlán tartozást!!!

        A karmikus adósságból származó büntetést mágia útján megtorolni nem

        lehet, ha valaki (kezdő, vagy járatlan) megpróbálja egy-két esetben figyel-

        meztetést kap, később már saját magának kell a helyes utat megválaszta-

        nia. Ha téved az adósság és a kamatok...

        A mágia fekete ha igazságtalan gonosz a szándéka. Az önzés, önző dol-

        gok érdekében való felhasználás nem feltétlen fekete, de ezzel ovatosan

        kell bánni. A jóhiszeműség nem igazi bűn, csak hiba.

        Másba való belepiszkálás, befojásolás csak a nagyon profiknak félelmetes

        tudással és inteligenciával ajánlott. Túl sok a hibalehetöség.

 

       -A végtelen egyenlöség elve mindig kettőt feltételez!

       -Ennek következménye hogy nincs jó rossz nélkül, valamint hogy legjobb

        akaratunk ellenére jócselekedeteinkel akaratlanul másnak bajt is okozunk.

        Csak az tudja mi a meny aki tudja mi a pokol, csak az tud jót tenni aki tud

        rosszat is. Csak az tett jót aki tett rosszat is.

        Ameddig a jótétemény nagyobb (nagyságrendekkel mint a rossz baj nincs,

        csak akkor ha eleve úgy cselekedjük a jót hogy az másnak roszszat jelent

        kiszámítva!!) mint az általa okozott rossz!!!

        Nem szabad elfeledni ugyanakkor hogy bár a gonosz erő a földi életben a

        kiszolgálóit jutalmazza -igaz hogy ezek csak talmi értékek, vagyis tényle-

        ges értékük a túlvilágon nincs-, viszont az ilyen embert a halála után a go-

        nosz MEGBÜNTETI, vagyis a számla kiegyenlítésre kerül! (Hiszen adós-

        ságot Ő sem szivesen halmoz fel!!!)

 

       -A mágiához kizárólag akarat és az energiák elfogadása szükséges!

        Ez azt jelenti hogy a pozitív energiát (ami nagyon kellemes melegséggel

        tölt el) ugyanúgy el kell fogadni mint a negatív energiát (ami egy belülröl

        jövő dermesztö hideghez hasonlítható). A kettő egysége, a kettö egysé-

        ges irányítása, felhasználása és mindig a megfelelö irányba terelése adja

        a hatalmat!!!

        Bár itt meg kell jegyezni hogy a negatív energiák elfogadása sokkal nehe-

        zebb hiszen a halál szele ként érzékeljük.

        Ezzel az érzéssel egy mágusnak meg kell barátkozni, hisz ha a környeze-

        téből (fizikai és nem rokonsági, ill. néhány km.) visznek valakit érzi a sze-

        lét, vagy ha ÖREG Barátunk a közelében jár megérzi a dermesztő belülröl

        jövő hideget, vagy csak egy hüvösebb szellőhöz hasonló érzést, de aki

        egyszer már érezte az soha többé nem felejti el!

         

       -Sohasem szabad parancsolni semminek, bármit érzel, vagy úgy érzed ér-

        zékelsz vagy látsz vagy sejtessz mert nem tudhatod hogy a rangsorban

        hogy viszonyultok egymáshoz!

        Bár itt meg kell jegyeznem hogy ezen a szinten már rang, alá-fölé rendelt-

        ség nincs, mindenki végzi azt ami az ő dolga, ha valakinek a munkája

        közben olyan problémája adódik ami nem az ö  asztala azt az arra illeté-

        kes -mivel az ő dolga- odamegy és elintézi.

 

                                                                  2.

 

        Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jobb ha csak kérsz, és előre megkö-

        szönöd a közbenjárást. ill. elnézést kérsz a zavarásáért, ez akkor is fon-

        tos ha valami miatt tudod hogy az ő hatalma nagyobb ugyan mint a tiéd,

        de egyéb okokból engedelmeskedni köteles.

        Nagyon fontos hogy ne te határozd meg hogy hogyan tegye amit tesz,

        bízd Rá, te csak a kérésed tolmácsold, és ne parancsolj!!

        Soha ne felejtsd el hogy kérésed csak akkor teljesíthető ha nem ellenke-

        zik a Karma ill. egyéb érdekekkel.

       -Hatalmas erőket használhatsz ha azt okosan teszed!

        Az erőkkel felelötlenül játszani csak bizonyos helyzetekben, idökben, tisz-

        telettel praktikus. (Inkább csak bizonyos embereknek. Pl. mutatványok)

        Az erő egy aranysugár aminek te állsz a közepében, és sugaraitvégtelen

        számban- azokra irányítod akikre vigyázni akarsz!

        Nem minden sugár végcélját ismered, de felelőtlenül olyan sugarat amit

        nem te indítottál SOHA ne  szüntess meg.

        Ha képes vagy arra hogy megnézd a belőled kiinduló sugárnyalábot néha

        ellenörizni kell hogy nem e kapcsolódik hozzád egy-egy, esetleg több FE-

        KETE sugár.

        Ha nem vagy képes látni akkor gondolati vezérléssel le kell magadról vá-

        lasztani ezeket a sugarakat, és gondoskodni kell védögyürüvel arról hogy

        senki ne kapcsolhassa rád!

        (Ezek a  fekete sugarak a te aurádat gyengítik, és tőled szívják el az ener-

        giát!!!)

 

       A Varázskör

       -Varázskört szórakozásból, kisérletezésböl létrehozni veszélyes lehet ezért

        TILOS!

        A felelőtlenül létrehozott varázskör nemcsak a létrehozóra, hanem a kör-

        ben résztvevö evilágiakra (a mágus és a három fö) sújos veszélyt hozhat!!

       -A varázskörhöz hét személy szükséges!

       -A létrehozó (a mágus)

        További hat személy részben a megfelelö -nem feltétlen mentális tudással

        rendelkezök- erövel, logikával rendelkezök, részben a nem evilági hatal-

        mak képviselöi (ök hárman vannak, úgymint a Jó a Semleges, és a Gonosz).

        A mágus álló helyzetben jobb tenyerét lefele balt felfele fordítva képzelet-

        be létrehozza a kört, ha érzi hogy a kör létrejött az abban résztvevö sze-

        mélyeket -ha szükséges- megvédendö a feltámadó energiáktól mentális

        védögyürübe vonja. (ez a felfele irányuló erejü varázskör)

        

        Gondolatban elképzeli, hogy kiemelkedik a kristályoszlop, majd megjelenik

        a tetején a kristálykoponya és körbefordul! Ezt a mágus inkább csak érzi

        és érzi az erő jelenlétét.

        Ha stabilizálódott az állapot tanúkat szólítva (akár bútorok akár egyéb) el-

        mondja sérelmeit, és hogy milyen büntetést kér a bünösökre, majd mono-

        lógját úgylegyen szóval zárja. Ekkor gondolatban megkér mindenkit hogy

        forditsa meg kezét (ez a lefele irányuló varázskör), a bünösök lelkét a nyi-

        tott kapun leküldi és az ottaniak gondjaira bízza.

        (A mágus nem mondhatja meg mi történjen velük, ö nem itélhet!!!)

        Ezek után megköszöni a krisztálykoponya és a kristályoszlop közreműkö-

        dését és elbocsájtja öket.  

        Ekkor bonthatja meg a varázskört, a résztvevőket elbocsátja, ill. vissza-

        viszi oda ahonnan gondolata erejével elragadta, megköszönve közremű-

        ködésüket.

       

 

                                                                  3.

 

        A képzeletbeli kör közepére  állva égnek tartott kezekkel köszönetet mond,

        majd a helyiséget bezárja és 12 órán keresztül nem nyitja ki!!!

        FONTOS!

        Ha a szertartás alatt akaratunkal odahozott személy kilép a körböl szrelí-

        den de szigorúan vissza kell parancsolni, ha ezt nem tesszük ö fog meg-

        szenvedni érte, de szenvedése Ránk üthet vissza a szokásos kamatok-

        kal!!

        Kívánságunk ellenörzésébe nem szabad belekezdeni, mivel ha itt az ideje

        úgyis értesülünk róla (Pl.: egy erös gyülölethullám,, vagy hála hullám, szó-

        beli közlés által).

        Nem szabad hinni hogy kívánságunk azonnal teljesül, mivel néha bizonyos

        szálakat át kell rendezni, helyzeteket létrehozni hogy a kívánt hatás célját

        elérje, de ne sujtson ártatlanokat!!!

        A gonosz kívánság is teljesül (feltételekkel: nem úgy, nem ott, nem akkor,

        és nekünk árt többet), nem beszélve arról hogy a tartozás és a kamatok....

 

       A GYŰRŰK (nem látható, de létezö gyűrűk!!)

 

        A gyűrűket nem kell létrehozni mert léteznek, csak meg kell  találni.

        A gyűrűt elindítjuk a kérdéses személy talpától, szinte látjuk hogy teste kö-

        rül lassan felemelkedik, és visszasüllyed -akár többször is-, a gyürüből

        áradó sugarak áthatolnak a testen, és a gyűrű vonalában egy láthatatlan,

        de nagyon is létezö -a gyűrű szinét viselő- alul-felül zárt búra keletkezik.

        A gyűrűket csak nagy körültekintéssel alkalmazzuk, létrehozásuk elött min-

        dig gondoljuk át mit is akarunk elérni!!

        A gyűrűsorrendet mindig tartsuk be!

        Sose használjunk a szükségesnél keményebb eszközöket!

        Ha a gyűrű elérte célját bontsuk le, de ha feltételhez kötöjük az automati-

        kus visszaállítást mindig vegyük figyelembe hogy a visszaállás után a gyű-

        rű fölötti hatalmunk megszünik! (Megszüntetni többé nem tudjuk, és más

        sem!!) Ha hibáztunk az adósság és a kamatok...

     

       -Az aranygyűrű

        Magunk, mások védelmére használható.

        A mozgás közben kell meghatározni hogy mi NEM haladhat át rajta, és mi-

        lyen irányban, valamint az önlebontás, vagy szándékos lebontás feltételeit!

        Ha a lebontást nem határozod meg Te bármikor lebonthatod, vagy egy ná-

        lad nagyobb erö -bár könnyű dolga nem lessz!

    

        -A tükörgyűrű

         Magunk és mások védelmére használhatjuk.

         A védekezés egy kissé egyedi és drasztikus formája.

 A létrehozáskor meg kell határozni hogy milyen hatásokra működjön, és mijen legyen a hatás.

 -Milyen hatásokra működjön: (ártó mentális szándék; behatolás; fekete mágia)
 -Milyen hatásokra ne működjön: (lélekgyógyászat; mentális gyógyítás; pozitív
                                                gondolkodás; felelőtlen gyógyítási kisérlet)
 -Mit tegyen: -úgy verje vissza hogy ne lehessen visszakövetni (Fontos!)  
                      -a küldő szándékot tükrözze (a hatás a küldőn érvényesüljön!)

                      -ha mögé akarnak tekinteni egy gyenge zavart agyat mutasson