Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten Országának Titkai

2012.11.11

Isten Országának Titkai

isten-orszaganak-titkai.jpg

részletek a könyvből

 

A jó és a rossz

A hagyományos szemlélet hatására a köztudatban kialakult az a tévhit, hogy a jó egy része jó, más része rossz, a rossz egy része rossz, más része jó. Az azonosság törvénye alapján viszont a jó az jó, a rossz az rossz, eszerint ami a jóban rossz az rossz és ami a rosszban jó az jó. Vagyis a jó nem lehet unalmas, csak azok az emberek lehetnek unalmasok, akik szerintünk képviselik a jót. Az unalom, az rossz. Valójában a rossz az unalmas és a jó az érdekes.

…ami a rosszban jó az jó és az a jóban is megvan. A rosszban lévő jó a jóban is megvan, ott tisztán, a maga teljességében, szépségében létezik.

Az emberek többnyire azért fogyasztanak italt és kábítószert, mert utána jobban érzik magukat, pozitív tudati élményeket tapasztalnak. Az erről lemondók tapasztalata szerint azonban hasonló, csak sokkal jobb élményeket lehet átélni a meditáció által.

Materiális világunk

Mára az anyagelvűség az élet minden területét döntő módon befolyásolja, ez vált a fő rendező elvvé. Az emberek nagy része mégis természetesnek tartja ezt a helyzetet, egyáltalán nem gondolják úgy, hogy ők ezzel egy bizonyos irányzathoz, a materializmus eszméjéhez tartoznak. Ennek ellenére a materializmus egy eszme, amely az anyagot tekinti elsődlegesnek, és úgy véli a világ minden dolga, jelensége materiális okra vezethető vissza.

A materializmus szerint az anyag az, ami minket teremtett, ez a végső ok, a kezdet és a vég. Ezek szerint a materializmus az anyagot tekinti Istennek, ennek ismeretében nevezem vallásnak ezt az eszmerendszert. Materiális vallásunk fő istene az anyag, alistenei a külső tudás, (a tudomány), a pénz, a sztárok, a külső siker, a külső szépség stb.

Az emberek túlnyomó része azt hiszi, hogyha „nyugodtan” éli az életét a társadalomban és nem kötelezi el magát semmilyen vallási vagy spirituális irányzathoz akkor ő független, szabad akarattal dönt és mondjuk úgy világnézetileg semleges. Meg sem fordul a fejükben, hogy ők öntudatlanul képviselik azt, ahová tartoznak; a materiális eszmét.

Isten

„Isten egyetlen, csak a nevekben van különbség. Valaki Allahnak nevezi Őt, más Istennek, megint más a Brahmannak, Kálínak, Rámának, Harinak, Jézusnak vagy Buddhának” 

Minden ami valóban jó, bármi a világon ami bennünk van, vagy a külvilágban létezik, az Isten, olyan mértékben, amilyen mértékben jó!

az-ut-02.jpg

Ember

Minden embernek létezik a jóval, az Istennel egy teljesen azonos énje, valójában ez az igazi énünk.

A jóval való teljes egység persze nem azt jelenti, hogy nekünk nincsen saját énünk, hanem azt, hogy nincsen a többi jótól különvált énünk.

A teljes boldogságunk előtt a legnagyobb akadályt a saját árnyékunk jelenti, ez az amin fokozatosan felül kell emelkednünk.

A gyűlölet egyrészt felnagyítja és eltorzítja sérelmeink nagyságát, másrészt tagadja annak valódiságát.

Végső soron minden gondunk abból a tévhitünkből származik, hogy a rossz önmagában van, hogy úgy érezzük a rossz az örök, a végső ok, a kezdet és a vég. A valóság viszont az, hogy a rossz a jóból táplálkozik, minden rossz egy eltorzult jó. Ebből pedig az is következik, hogy minden rosszra van pozitív válasz, hiszen valamiből ugye el kellett torzulnia.

Tekintsünk példaként a spirituális mesterekre...

Jézus Krisztus hasonlóan más spirituális mesterekhez jókedvű, vidám, boldog ember volt, aki imádta az életet és örömében akár táncra is perdült. Sokat imádkozott és meditált, elméje tiszta volt és csendes, sikerült eggyé válnia az élet ritmusával. Ő valóban az örökkévalóságban gondolkozott és a jelenben élt. Teste könnyű volt és laza, hiányzott belőle a feszültség és a görcsösség. Szabad volt mint a madár és önfeledt mint egy gyermek. Nem mondott le semmilyen földi örömről vagy családi kötelékről, csak az ezekhez kapcsolódó függéséről.

Önmagunk megismerése, az igazi énünkkel, az Istennel való azonosulás és az örök, teljes boldogság elérése ugyanaz az út.

az-ut-43.jpg

Spirituális Út

Az emberek úgy benne vannak a materiális vallású társadalmi életükben, mintha ezen kívül nem lenne más választásuk. Fiatalkorukban még sok lehetőséget látnak, vannak álmaik, vágyaik, majd kialakul az életük, dolgozni kezdenek, megházasodnak. Ezután beleragadnak ebbe a helyzetbe, az idejüket kitölti a család, a munka, és ha nincs más céljuk amiért tesznek akkor nem lesz meglepő fordulat. Dolgoznak, nevelik gyermekeiket, és csak a várható, az életkoruknak megfelelő változások következnek be...

... van más lehetőség, létezik másfajta élet, ez pedig a belső, a spirituális út. Szerintem érdemesebb vállalni a spirituális úttal a boldogság lehetőségét, mintsem betagozódni a nagy közös boldogtalan társadalmi életbe.

A törekvés élet, az úton járás olyan mint egy külön világ, mintha egy újabb csatorna nyílna meg bennünk, melyre ráhangolódva eljuthatunk egy másik világba. Ahogy ez új világban haladunk úgy fejlődünk, olyan ez mint egy utazás, egy izgalmas, kalandos utazás.

Csodálatos, izgalmas érzés spirituális úton járni, tapasztalni, ahogy fokozatosan növekszik bennünk a végtelen békesség, a szeretet, a szabadság és a boldogság érzése. Ahogy idővel visszanézünk a régebbi materiális önmagunkra, gyakran megdöbbenünk... Annak idején azt hittük, önállóan, szabadon döntünk és de okosak vagyunk, pedig a bálványaink, a vágyaink, a függő viszonyaink dróton rángattak minket a nagy közös illúzióban. A körülöttünk lévő materiális vallás marionett bábjai voltunk. Valójában rabok voltunk, és egy igazi börtönben tengettük napjaink. Most viszont végre kiszabadultunk! Szabadon lélegzünk. Egy folyamatos, intenzív belső boldogságot érzünk.

Igaz van még mit fejlődnünk, de igazán elégedettek vagyunk. Szembenéztünk azokkal a nehézségekkel, amelyek elől az előző életeinkben csak menekültünk, és túljutottunk rajtuk. Lehullottak rólunk az évszázadokon keresztül cipelt terhek!

A materiális vallású demokráciánkban minden materiális alapon és a demokrácia szabályai szerint működik az orvostudománytól, az oktatásig, a gazdaságtól, a törvényalkotásig. Ez pedig azt jelenti, hogy a probléma minden téren rendszerszintű. A megoldás viszont nem olyan bonyolult, mint ahogy elsőre látszik. A materiális demokrácia helyett spirituális demokráciát kell teremtenünk. A materialista alapú orvostudomány, oktatás, gazdaság, törvénykezés stb. helyett spirituális alapú orvoslásra, oktatásra, gazdaságra, törvénykezésre stb. van szükségünk.

 Ami a materiális világban jó, az a spiritualitásban is megvan, sőt valójában onnan származik.

Úgy vélem a történelmi fejlődés a spirituális demokrácia irányába visz. Az átmenet nem lesz könnyű, viszont a spirituális társadalom eljövetelével az emberiség életében egy új korszak köszönt majd be. Ezzel egy olyan hatalmas pozitív fordulat történik, a békességnek, a boldogságnak, a szabadságnak, a szeretetnek egy olyan foka valósul majd meg a Földön, amelynek hatása alól senki sem bírja kivonni magát.

Vadász Lóránt

http://vadaszlri.wix.com/istenorszaga#!news-and-events/c1pz

atlantisz.jpg