Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mesék egy másik világról 4

2010.08.26

„jó szellemek, angyalok…”

 

 

Ők a legszebb vigyázói életünknek. Őrangyalaink születésünktől kezdve a halálunkig velünk tartózkodnak, sok esetben segítve földi pályafutásunk befejezésekor az átmenetet. Az őrangyalok ritka esetben a feladatoknak megfelelően cserélődhetnek.

 

Kik ők? Éjjel – nappal vigyázzák életünket, jó sugallatokkal próbálják meg irányítani, anélkül, hogy szabad akaratukat befolyásolnák. Aggódnak értünk és mindig velünk vannak, még akkor is, amikor minden összeomlott körülöttünk és teljesen egyedül érezzük magunkat. Mindig a javunkat akarják és megpróbálják úgy irányítani életünket a nagy Út porában, hogy az megfeleljen szellemi céljainknak. Nagyon fontos azt tudomásul venni, hogy a szellemi törvények nem mindig felelnek meg a földi törvényeknek és mikor azt hisszük, hogy elhagyott minket a szerencse, nagyon rossz történik velünk, elhagyott az őrangyalunk, akkor lehet, hogy szellemi fejlődésünk szempontjából az a helyzet a legjobb, amibe kerültünk.

 

Adelma, német médium írta le egy közlésében: „Nézzétek meg az embert, aki nyomorúságban született, éhséget, szomjúságot, hideget szenvedve, szegényen hal meg, akinek életét az öröm egyetlen perce sem tette kedvessé, kellemessé. Nem más volt ez, mint vezeklés és tisztító tűz ; ilyen testöltésben a szellemnek korábbi, mindenféle élvezetek közepette eltékozolt életéért kellett vezekelnie. Így a földi különbözőségek mindegyikének megvan a maga szellemi rendeltetése, már a születés előtt a szellemben rejlő oka.”

 

 

A mellettünk lévő jó szellemek csak hívásunkra várnak, hogy kérjük segítségüket. A rendszeres imádkozás, meditálás megkönnyíti a kapcsolatteremtést velük. A jó gondolatok, vagy sokszor a ki nem mondott vágyak teljesülése nagy „égi” háttérmunka eredménye. Milyen sokan gondolják magukban, hogy csak elképzeltek valamit és milyen szerencsések lettek, mert teljesült. Arra nem is gondolnak, hogy a segítő szellemek komoly munkája áll a háttérben. Születésünk előtt meghatározzuk életünk sorsvonalát,  megtervezzük aprólékosan vállalásainkat, a nehézségeket, de mikor a felejtés fátylán át leszületünk az anyagba, hamar elfelejtjük a vállalt kötelezettségeinket. Erre figyelmeztetnek minket a segítő szellemek. Sokszor egy komoly betegség  (akár halálos)  ébreszthet rá a feladatainkra, elég időt hagyva még a földön, hogy befejezzük amit szerettünk volna. Hihetetlen háttérmunka áll egy – egy emberi lélek megmentése mögött.

 

 

Mesélek egy érdekes esetet. Volt egyszer egy jóravaló fiatalember, aki Amerikában élt és elvégezte az egyetemet, majd utána ügyvéd lett. Ügyvédi munkája mellett első időben a szabadidejében, később a munkaidő alatt is egyre többet ivott. Volt egy szellembarátja, aki annak idején vállalta, hogy a földön vigyáz rá. Egy általános iskolába jártak, később minden nap ott ment mellette el az utcán. Ez a barát egy pár alkalommal, még részegebben mint ő, végigsétált látványosan az utcán, belekötött járókelőkbe, provokálta őket, kirívóan viselkedett.  Ügyvédünket nagyon megbotránkoztatta a dolog, megpróbált beszélgetni vele, de az nem hallgatott a jó szóra. Egy ilyen találkozás alkalmával egy autóbusz elgázolta és a helyszínen szörnyet halt. Az ügyvédet nagyon megrázta a dolog, megfogadta többet nem iszik, mindent megbánva józanul élte le további életét, betartva az emberiesség szabályait. A részeges barát a mi szempontunkból egy züllött alak, de szellemi szempontból nézve egy hatalmas vállalás példaképét láttuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden tántorgó alkoholista  szellemi küldetést teljesít, de senkit sem szabad elsőre elítélni a tetteiért. Mindenki saját maga felelős a cselekedeteiért, nekünk nincs jogunk elítélni, beleavatkozni.

 

 

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.

Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?

Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott íme, a te szemedben gerenda van?

Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!”

 

 

A jó szellemek kemény csatákat vívnak a lelkünkért az ártó szellemekkel. Próbálják a megfelelő döntésű, legoptimálisabb gondolatokat felébreszteni bennünk, hatva lelkünkre, szellemiségünkre. Érdemes megköszönni imáinkban, gondolatainkban a fárasztó munkájukat. Én magamról tudom, hogy eddigi életemben nagyon megdolgoztattam a rám vigyázó angyalokat, ezúton is köszönöm eddigi fáradozásukat, és szeretném őket földi halálom után elsőként megölelni . Ha egy személyes őrangyal vigyáz rám  remélem lesz rá alkalom, hogy egyszer viszonozzam neki a segítségét.  Drága angyalok, tudom a nap 24 órájában mellettünk vagytok, köszönöm türelmeteket, hálás vagyok mindenért amit a földön fejlődő szellemtársaitokért tesztek.                                                                                                                                       8.

 

 

Honnan tudhatjuk, hogy jó vagy ártó szellem adja a sugallatokat? A cselekedeteinkből. Ha minden cselekedetünket, tettünket átgondolunk, megtaláljuk mögötte a jó vagy rossz szándékot. Az ártó szellemek hosszú távon gondolkoznak, képesek minket megtéveszteni. Ennek elkerülésére érdemes minden nap egy rövid meditációban átértékelni az egész napi tetteinket, minden oldalról megközelíteni kapcsolatainkat, nem bántottunk –e  meg valakit véletlenül, nem okoztunk  valakinek kárt esetleg az érzelmi életében. Érdemes a jó szellemek sugallataira ilyenkor odafigyelni, mert ők ebben rendszeresen segítenek, megmondják, hogy hol és mit hibáztunk, és így lehetőségünk lesz azt kijavítani egy bocsánatkéréssel vagy egy jó cselekedettel.

 

 

Sokszor mondják a tapaszt, öregebb emberek tanácsként, hogy gondolkozzunk el egy döntés előtt és hallgassunk az érzéseinkre. Az érzésekre történő hallgatáskor jó szellemünk megpróbálja sugallat formájában a jó választ megadni, ha kérjük.  Nagyon fontos, hogy tiszta szívvel és gondolattal nézzük döntésünk elé, mert ha a rosszindulat vezérel minket, akkor a sötét szellemi oldal közelít felénk, ő jelentkezik be „kérésünkre”.

 

 

A tiszta gondolat, gondolkodásmód meghozza gyümölcsét, körülvesznek minket a jó szellemek, segítik döntéseinket, segítenek életünk könnyebbé tételébe. A pozitív gondolkodásmód elsajátítása egy idő után környezetünk megváltozásával is jár. Ezért nagyon fontos, hogy minden változtatást belülről kezdjünk el és fáradságos munkával, de kitartóan tartsunk ki elhatározásunk mellett. Mindenki a saját tetteiért felel, ne akarjuk barátainkat, társunkat erőszakkal megtéríteni, megváltoztatni, de szelíden rá lehet vezetni őket a helyes útra. Ha olyan valaki van a környezetünkben, aki nagyon visszahúz, letaszít minket a helyes útról, és nincs esély a megváltoztatására, ne féljünk megválni tőle, mert csak fejlődésünkben tart vissza és ha eljutunk egy szintre, úgyis saját magunk elhatározásából  megválunk tőle.

 

 

Minden ember a saját közegét keresi, a saját kisugárzott frekvenciánknak megfelelő embereket. Nem ok nélkül csoportosulnak az emberek. A bűnözők, alkoholisták, perverzek, szexuális tévelygők, goromba – szadista  emberek éppúgy saját társaságukat keresik, mint az Istenben hívők, ezoterikus, mentális síkon gondolkodó emberek, és ha ezek a különböző beállítottságú emberek találkoznak, taszítják egymást, a saját gondolkozásmódjukat akarják érvényesíteni. A fő különbség ott van a két csoport között, hogy a lenti szférában gondolkodó, ténykedő emberek maró gúnnyal kinevetik és megvetik az Istenben és szellemvilágban hívő embereket, addig a pozitív energiával feltöltekezett, ezoterikus emberek sajnálják őket, és várják a megvilágosodásukat és készek bármikor kérésükre segíteni nekik. Különböző szellemi közlésekből megtudható, hogy a szellemek is csoportokat alkotnak és a különböző csoportok nem járnak át egymáshoz, mert nem azonos szinten áll fejlettségük. Ha egy szellem lekívánkozik egy alacsonyabb színtű társaságba, akkor nem engedik vissza, hanem ott kell maradnia ahova kívánkozott. A földi viszonylatban is nagyon erős a csoportok vonzása és nehéz elszakadni a visszahúzó társaságtól, nagy belső önfegyelem és akaraterő, kitartás szükséges hozzá, de hosszútávon meghozza a gyümölcsét.   

 

--Seng--