Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utolsó napok

2012.01.31

Utolsó napok

Edina barátom írt levelet, ami érdekes gondolatmenetet indított el bennem:

„Ezékiel könyve 4:6-ban, valamint a Mózes negyedik könyve 14:34-ben megszólaltatott profetikus nap-év elvre. „A napok száma szerint, a melyeken megkémleltétek a földet, (tudniillik negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő, negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.")

Tehát akkor ennek alapján 3 nap az 3 évnek felel.”

 

Hát igen, érdekes téma, mert el van terjedve mindenféle variáció, a legtöbb az arról szól, hogy vásároljunk be sok inni és enni valót a 3 napos sötétség miatt.

Én úgy vagyok vele, hogy 3 napot mindenki kibír étlen – szomjan, egy kis böjt nem árt senkinek, de ha a Bibliát vesszük alapul, akkor nagyon sok mindent be kellene vásárolnunk!

Önmagában ez reménytelen, mert vagy egy kút kell hozzá, vagy külön ellátás, mert konzervből nagyon sok kellene.

De Isten azt mondta, hogy „miért félünk a holnaptól?”, Ő gondoskodik rólunk.

 

Egy részlet a Hegyibeszédből:

 

„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet?

Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?

Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?

Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”

 

 

Miután az emberiség nagy részének el kell fizikailag pusztulnia, a lélek kerül a megfelelő helyre, mindig az fog történni, ami a nagy TERV része.

Jobban járunk ha a mával foglalkozunk, és nem a holnappal, mert a ma fogja létrehozni a holnapot, a sorsunkat, és ezt pár konzerv nem fogja megváltoztatni!

 

És mi várhat még ránk? Idézek újra Edina leveléből:

 

Nézd csak mit találtam, mit ír a Biblia az utolsó napokról, hogy mi lesz:

Péter 2. levele 3. fejezet 7. vers:

"A mostani egek és a föld pedig ugyanazon szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára."

10. vers:

"....Az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek."

 

Vagyis akkor tűz által fogunk meghalni, ahogy olvasom. Jó lesz! J

 

Az Énok –kulcsokban is a föld mélyéről feltörő nagy tűzről van szó, a földkéreg szinte kifordul magából. Én mondjuk egy vízözönnek jobban örültem volna, mert jobb megfulladni, mint megégni, de sajnos nem kívánságműsor, nem valószínű, hogy az én véleményem számít ebben az esetben.

Érdekes, hogy nagy lehetőség a jégkorszak is, ami pont ellentéte a tűznek, hacsak a nagy tüzet majd a víz el nem oltja! J

Amúgy a vulkánok és napkitörések nagyon komoly veszélyeket rejtenek a számunkra.

Az energiák akkora erővel törhetnek a földre, így két oldalról is kaphatjuk, ami veszélyes lehet együttes hatásukban az emberiségre!

 

És ez kombinálhatjuk a vízszint emelkedésével!

 

Hát sok érdekesség fog még ránk várni. Amúgy sokan készülnek a túlélésre, állami szinteken tárolnak magvakat az újrakezdéshez. A mai civilizált embernek nagy büntetés hirtelen visszakerülni egy őskorszakba, hiszen mi ismerjük a kényelmet, internetezünk.

A postagalambokat, postalovakat már megettük, minden áramról működik, a víztől kezdve a gázig, így egy komolyabb áramnélküliség pillanatok alatt katasztrófákba juttatják a világot.

Ideig - óráig el lehet viselni, de hosszútávon a mai civilizált emberiség belehalna a kényelem hiányába, a civilizálatlan népeknek nagyobb a túlélési lehetősége. De itt főleg most rólunk lesz szó, az itt maradt Atlantiszi nemzedékről.

 

Miután a korszakváltás (dimenzióváltás) lényege, hogy szétválassza a jó és rossz embereket, ezen nem lehet változtatni. A jó emberek ritkán élnek gazdagságban, így nekik nem sok esélyük lesz bevásárolni, így nagyobb esélyük lesz arra, hogy hamarabb meghalnak, de a halál úgyis utolér mindenkit, csak idő kérdése. Nagy kérdés, hogy ki jár jobban?

Aki azonnal meghal egy globális katasztrófa után, majd átmegy az asztrálsíkra (Mennyország a mi számunkra), és onnan vissza inkarnálódik a megtisztult földre, vagy az, aki itt szenved nélkülözésben, halálfélelemtől rettegve, harcolva a napi fennmaradásért, és utoléri úgyis a halál.

 

Persze ezek csak előrevetések, találgatások, mert a pontos tervre nincs rálátásunk.

De aki bízik Istenben, elhiszi és betartja Jézus szavait, tanításait, annak nincs mitől félnie.

 

Írta: -Seng-