Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Radiesztézia

2008.06.23

 

Sok ősi kultúrájú nép a kezdetektől fogva mélységesen tisztában volt a Föld energiavonalainak jelentőségével. A földsugárzások a Föld és az univerzum közötti kommunikáció kifejezői.

 

Az úgynevezett földsugárzásokat már az egyiptomiak is ismerték. Az emberek figyelmét nem kerülte el, hogy vannak helyek, ahol a növények „megbolondulnak”, amelyeket az állatok ösztönösen elkerülnek, ahová sohasem fekszenek le, és ha kényszerűen ott kell tartózkodniuk, megbetegednek. A magyar juhászok is ott vertek tanyát, ahol a juhászkutya leheveredett.

 

A földsugárzások fajtái

 

Az egyik leggazdagabb kultúrtörténete az úgynevezett „sárkányösvé-nyeknek” van. Az ősidőkben felfedezték, hogy az ember és a természet elválaszthatatlan egységet alkot. Csak mintegy kétszáz éve próbálja az ember „uralma alá hajtani a természetet”, az eredmény ismert. Korábban az ember megfigyelni igyekezett a természet jelenségeit és alkalmazkodott hozzá. Nem volt kérdéses, hogy bizonyos betegség tüneteit észlelve magán meghatározott gyógynövényekhez nyúljon, illetve felkeressen gyógyító helyeket. Tartósabb letelepedés előtt pedig gondosan megvizsgálták, hogy a hely nem betegítő hatású-e. Attila hun vezér például sámánjaira bízta, hogy jelöljék ki, hol legyen a sátor helye. A sámánok és más, hasonló gyógyítók, akik a természettel közeli kapcsolatban álltak, érzékenyen figyelték a Föld láthatatlan energiavonalait is. Kínában egyenesen császári rendelettel tiltották, hogy az emberek közönséges épületeket emeljenek a „Sárkány ösvényén” (lung mei), vagyis a Föld energiacsatornáján. Ezt a régi Japánban külön hivatal ellenőrizte. A mesés magyarázat szerint a „Földanya meridiánjain” közlekedik a jóságos, bölcs sárkány, és nem célszerű „elállni az útját”, mert megharagszik. Valójában nem sárkány, hanem energia mozog ezeken az „ösvényeken”. Csak meghatározott épületeket, pagodákat, templomokat volt szabad ide építeni, és azokat is a meghatározott pontokon. A mezopotámiai eredetű energia-térrendezési előírásrendszer és filozófia, amely Indiába Vásztu Purusha, Kínába Feng Shui néven került át, ma ismét reneszánszát éli és egyre népszerűbb Nyugaton is - az elvei sokszor teljesen megegyeznek a magyar néphagyománnyal, nem annyira „kínai” dolog ez... A sárkányösvények neve Európában Szent György- (vagy Ley) vonal. Milyen érdekes: ami Kínában sárkány, az itt sárkányölő.

Kicsi az esélye, hogy otthonunkon éppen ilyen sárkányvonal haladjon át, mert maguk a vonalak vékonyak és nagy térközzel húzódnak a Föld felszínén. Ha mégis éppen egy ilyen vonal haladna át az ágyunkon vagy a munkahelyi íróasztalunkon, azt hamar észrevenni: megmagyarázhatatlan rossz közérzet, karikás szemek, fogyás, idegesség jelzi, ami egy méterrel odébb költözködve egy csapásra elmúlik.

 

Az úgynevezett "vízerek" sokkal gyakoribbak és sok gondot okoznak. Ezek a föld mélyében szivárgó-áramló, gyakran sok oldott anyagot tar-talmazó vízfolyások, amelyek a környező kőze-tekhez képest másmilyen elektromos vezető-képességgel rendelkeznek, állítólag ez a forrása a felszínre kivetülő energiájuknak. Néha változtatják "medrüket", időnként el is apadhatnak, ezért olykor egészen máshol mérhetőek. Gondot csak a nagyobbacskák okoznak. Az enyhe elektromág-neses tér, ami egy vízér felett keletkezik, zavarja a növények sejtjeinek finom működését. Az efféle vízérsugárzás teréből jól láthatóan, jellegzetesen kitérnek a fák, törzsük ferde, ahogy a koronájukat menekítik a kellemetlen környezetből. Különösen a tuja és a gyümölcsfák érzékenyek. Ezek el is pusztulhatnak, miután kérgük berepedezik. Sok háziállat, különösen a ló, nagyon nehezen viseli a vízérsugárzásokat. Gyakorlott kútkeresők a föld alatti vízáramlatokat keresik, amikor kijelölik a fúrás helyét. Egyes kórházakban, szanatóriu-mokban figyelembe veszik, hogy „vízeres” helyen ne legyen műtő, illetve kórházi ágy. Közlekedési balesetek is gyakrabban fordulnak elő „föld-sugárzásos” helyeken. Tanárok megfigyelték, hogy némelyik iskolai padban, bármelyik gyermek is ül ott tartósabban, leromlik a tanulási teljesít-ménye, rosszabb dolgozatokat ír - ez átültetéssel megszűnik.

 

A föld mélyében rejlő érctelepek elektromos vezetőképessége is más, mint a környező kőzeteké. Az ilyen "érctelér-sugárzásnak" neve-zett földsugárzás-féleség is meglehetősen kelle-metlen lehet, de legalább nem változtatja úgy a helyét, mint a vízér, ezért könnyebb kikerülni belőle. Az érctelepeket ősidők óta egy szál pálcával keresték az effélére érzékeny emberek a bányavidékeken. Ma Uri Geller a legismertebb érc- és olajkereső „parafenomén”, aki a nemzetközi bányász- és olajvállalatok számára végzett nyersanyag-keresésével csinos vagyonra tett szert.

 

A leggyakoribb és legizgalmasabb földsugárzás-fajta a Hartmann-sugárzás, vagy más néven geopatogén globális rácsháló. A rácsháló "szemei" kb. 2,5-3 méterenként helyezkednek el egymástól (nagyon is "emberléptékű" rendszer), de a mesterséges anyagokból épül, főleg vasbeton- és acélszerkezetes magas épületekben, toronyházakban elképesztő módon képes besűrűsödni és eltorzulni. A háló elvileg pontosan ÉD-i és KNY-i tájolású vonalakból áll. Ám a mesterséges anyagokkal telezsúfolt térben ezek az irányok is eltorzulhatnak.

Azért különösen izgalmas, mert szemmel láthatóan saját intelligenciával rendelkezik, például rugalmasan változtatja a helyét, az időjárástól, a bolygóegyüttállásoktól vagy akár az emberi gondolatoktól függően! Nem hiszem el, hogy a Hartmann-rendszer betegségeket okozna. Sőt: a sugárzástól teljesen elszigetelt kísérleti állat megbetegszik! Valamennyi földsugárzásra tehát minden bizonnyal szükségünk van, így kommunikál a Föld bolygó velünk. A Hartmann-vonal vagy csomópont oda húzódik az emberen, ahol a beteg terület van, és így felfokozza a tüneteket, felhívja a figyelmet a problémára. Ennélfogva a Hartmann-háló már akkor felhívja a figyelmet a problémára, amikor a konkrét tünetek még meg sem jelentek. Emiatt a Hartmann-hálóból vagy a sokat kárhoztatott gépírólap nagyságú csomópontból kiköltözni csak átmenetileg lehetséges. Az egészséges ember, állat útjából a Hartmann-rendszer egyébként is kitér.

 

Megemlítendők még az ember által létrehozott ártalmas sugárzások, nevezetesen amit együttesen "elektroszmognak" neveznek. Ilyen a mikrohullám, a rádió- és televízió-frekvenciák, az elektromos készülékek által keltett váltakozó nagyfrekvenciájú elektromágneses erőterek. Ezek mind képesek arra, hogy az ember körülvevő "aurát", amely szintén elektromágneses természetű, és azon keresztül az immunrendszerét rongálják. Ez idővel betegségben, általánosságban pedig energiahiányban, megmagyarázhatatlan fáradtságban, illetve alvászavarokban jelentkezhet. A védekezés legjobb módja, ha a lehető legkevesebbet használjuk folyamatosan ezeket a készülékeket (a hálószobában például nem tartunk tévét, vagy ha mégis, a zsinórját kihúzzuk a konnektorból), illetve nem költözünk adótorony, nagyfeszültségű távvezeték, transzformátorállomás közvetlen közelébe. A metróvonalak fölött, villamospályák mellett sem a legszerencsésebb lakni.

A felsoroltakon kívül rengeteg, többé-kevésbé obskúrus föld- és csillagsugárzást, struktúrasugárzást emlegetnek, ezek azonban - szerintem - az egészséges aurájú emberre nincsenek hatással.

 

A „sárkányösvények” és a gyógyító helyek hagyománya Magyarországon

 

Magyarországon is sokféle hagyomány kapcsolódik a „mágikus helyekhez”. Ezek sokszor a kereszténység előtti korok emlékei. Ma is találunk a térképen „szentkút”, „pogánykő”, „tündérszikla” nevű helyeket. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek sokszor ilyen ősi gyógyító erejű szent helyeken alakultak ki. Számos régi templomunk építésénél még élt az ősi tudás: a kínaiakhoz hasonlóan itt is energiavonalakon, gyógyító pontokon jelölték ki a templom helyét, mégpedig úgy, hogy az oltár jusson a kiemelt pontra. Ilyen helyen épült például a tihanyi apátsági templom. Ez később feledésbe merült és a városiasodással sokszor oda építették a templomot, ahol „jól mutat”, a reneszánsz korától már a tájolással sem törődve. A különbség belépve egy ilyen templomba azonnal érezhető.

A különleges energiájú helyeket régen a „tudós emberek”, „látók” keresték meg egy szál pálcával. Az egyszerű eljárást ércek, elásott kincs, bővizű kút helyének megkeresésére is használták a parasztemberek, és használják ma is, olykor dacolva a szkeptikus közvéleménnyel. Maga Szent László király - a legenda szerint - így fakasztott forrást pálcaütéssel (valójában inkább megtalálta a kezében tartott pálcával). A „tudománytalan” módszer ma ismét terjed - hiszen ezzel Nicola Tesla, Einstein, Faraday, Goethe is kísérletezett, és ma már ez egyre kevésbé számít „babonás boszorkányságnak”.

A sárkányösvényeket Magyarországon Szent György vonalnak nevezik - ami Kínában sárkány, az itt sárkányölő... sok Szent Györgyről elnevezett templom, település közelében gyakoriak az ilyen szent helyek.

 

Ismertebb magyarországi „szent helyek”

 

Ilyen a szentbékállai kőtenger, a tápió-szentmártoni Attila-domb, a Hegyestű a Balaton-felvidéken, Dobogókő és számos pont a Pilisben. Valamennyi hely a „sárkány ösvényén” található. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek (pl. a Hideglelőskereszt a Pilisben) csodálatos gyógyító hatásába a hit mellett közre-játszik a hely energia-harmonizáló ereje is.

 

Hogyan hatnak az emberre a különleges energiájú helyek?

 

Aki ellátogat a Stonehenge-hez, a gizehi piramisokhoz, a Morijah-hegyre Jeruzsálemben, vagy felkapaszkodik a Mózes-hegyre a Sinai-félszigeten, rögtön érzi, vallásától és hitétől függetlenül, hogy különleges helyen jár, ahol „a menny összeér a földdel”.

Min alapszik ez a hatás, hogyan segítenek gyógyulni a szent helyek? Ahogy a Föld energiavonalai párhuzamba állíthatóak az emberi meridiánokkal, az energiapontok az ember akupunktúrás pontjaival, úgy igaz az is, hogy az embert és a Földet egyaránt egy elektromágneses jellegű erőtér, az aura veszi körül. Betegségeink, sőt lelki kibillentségeink is előbb megmutatkoznak az aurában, mint a testen, hideg pontok, szakadások, foltok formájában. Ezek a szakadások hasonlítanak ahhoz, mint amikor egy finom kábelhálózatban zárlatok és szakadások keletkeznek - az információátvitel hiányos lesz, az öngyógyító mechanizmusok hiányosan fognak működni, ezért előbb-utóbb elváltozások jelentkeznek a testen is. A „szent helyek”, energiapontok segítenek ezeket a szakadásokat újra összeforrasztani, vagyis beindítani az öngyógyulás folyamatát, ha ez szükséges, és ezáltal energikusabbak, önbizalommal teltebbek is vagyunk, mintha ezer szakadáson, lyukon szökne az életenergiánk…

 

Az emberi energia és a Föld energiájának kölcsönhatása

A Föld bolygónak vasmagja van, amely olvadt kőzetrétegben úszik, tehát mozgásban van. Ez elektromágneses tér keletkezését okozza, amelynek erővonalai a Föld felszínére kivetülnek. Vagyis ez a mágnesesség nem egyenletes, hanem vonalszerű elrendezésű. Ezeket a vonalakat a kínaiak az ember energiacsatornáihoz, meridiánjaihoz hasonlították. Az ember meridiánjain vannak kiemelt pontok, amelyek masszírozásával (akupresszúra), illetve melegítésével (moxa), vagy tűt szúrva bele (akupunktúra) gyógyító hatást lehet elérni. A Föld hasonló energiacsatornáin is vannak ilyen kiemelt energiapontok, amelyekre ősidők óta gyógyító, vagy spirituális jelentőségű központokat építettek. Ez a kettő régen nem vált el egymástól: a kegyhelyekre, templomokba testileg-lelkileg gyógyulni is jártak az emberek.

Ezek a gyógyító helyek tehát a föld akupunktúra-pontjai.

Az ember és a Föld bolygó folyamatos kölcsönhatásban van. Vagyis, ha az ember eltölt egy időt egy bizonyos helyen, az hatni fog rá. Némelyik hely betegítő hatású, érezhetően lehúzza az energiát, fáradtnak és szétszórtnak érezzük itt magunkat és menekülünk innen. Más helyeken feltöltődünk és jól érezzük magunkat. Ezt mindenki azonnal, ösztönösen érzi, némi gyakorlással tudatossá is lehet tenni a különféle energiák érzékelését.

 

Energiapontok és az élővilág

Honnan lehet a különleges energiájú helyeket felismerni? A növényzet nagyon sokat elárul. Ahol a növény szenved, ott az embernek sincs jó dolga. Kerülendők például az olyan helyek, ahol a fák törzsét daganatok csúfítják. Hírhedtek az úgynevezett „rákos házak”, ahol az ugyanolyan fekvésű, egymás feletti lakásokban egymás után több lakó is megbetegszik - ugyanabban a betegségben… Ahol viszont a növényzet virul, ott az ember is egészséges lesz. Aggasztó, hogy egyes modern vasbeton- és acélszerkezetes épületben nem élnek meg a szobanövények. A növényzetet, mint jelzést ősidők óta figyelik az emberek a letelepedőhely kiválasztásához. Ugyanígy az állatok viselkedése is árulkodó: madárfészek, egészséges vadon élő állatok jelenléte jó jel. A fák, mivel évtizedekig - olykor évszázadokig - egy helyben állnak, különösen megbízható jelei a helyben található energiáknak. A szabályos körben növő egészséges fák, amelyek láthatóan mintha őriznének valamit, gyakran ilyen „szent helyek”, energiapontok. Ezeket elődeink „boszorkánykörnek” nevezték, a fákat különösen nagyra becsülő kelták ilyen helyeken tartották a szertartásaikat. Az ilyen körökben bújik ki a felszínre a jóságos sárkány a kínaiak hite szerint.

 

-Otthonunk-