Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fizikai lét bemutatása a Spők által

2009.07.15

A FIZIKAI LÉT TELJES BEMUTATÁSA A SPŐKÖK ÁLTAL, ÉS A KÉPEKHEZ TARTOZÓ LEÍRÁSOK

F. E.  2008.08.09. 22:26

Az életünk csupa talány, és semmi sem végleges benne, mindig lehet- kell rajta formálni, ezáltal változtatni. Fontos a tudatos létezés.

 

  

 A fizikai lét életszakaszai

 

 

Annyian megírták különböző irányzatok mentén, ki- ki saját magát véve alapul példának, az emberi életkor sürgető problémáit, megoldandó feladatait és tanulandó buktatóit (már, aki eléri az említett életkorokat), hogy úgy érzem, nekem nem szabad sem pszichológiai vagy ne adj isten sem vallási- ezoterikus megközelítést felhasználnom magyarázatként.

 

Nekem csak az Őssejtek által közvetített szimbólumok üzeneteit kell Nektek átadnom, és „az” mentén feltárnom, hogy számomra a megnyilvánulások mit mondanak. Bármilyen elcsépeltnek, sablonosnak vagy netalán már annyiszor olvasottnak tűnik első ránézésre magyarázatom, fogadjátok el- vagy legalábbis csócsálgassátok, mint egy megközelítést a sok közül, hiszen minden információ a „Nagy-közösből” származik, minden gondolati csíra a Forrásból ered.

 

Az, hogy milyen „kincstitoknak” kerültök a birtokába, és milyen csomagolásba van tálalva a magyarázat, az a személytől függ, akin keresztül átjön az információ, mert nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy hogyan látja a dolgokat, és milyen hiedelem mentén tárja sejtelmeit Elétek.

 

 

Ahogy a képeken látjátok, a különböző megnyilvánulásokat megszámoztam, így adom tudtotokra, hogy én miképpen látom az emberi lények különböző megnyilvánulásainak formáit az életkornak megfelelően, annak fejlődését és melyeket vélem fontosnak ebből a periódusból a sorsfeladat megoldásában.

 

Hogy ez a kép létrejött egyike azon dolgoknak, amelyeket én csodának nevezek.

 

  

Ezt az értékelő, saját lélekútját kereső folyamatot, csak szólóban teheti valakinek a szellem-lenyomata, mert a megvilágosodás mérföldköveire maga kell, hogy rájöjjön, szellemével látnia kell életszakaszainak tanulságait és annak fontosságát, s csak ezek után válhat mozgásosan láthatóvá a tapasztalatokból átörökített élettanulságok alapján megkreált újabb sorsfeladat beprogramozásához.

 

Megemlíteném itt a „Lélek útja 1. 2. 3.” című írásaimat, amelyek egy szempontból rávilágítanak az Őssejtek segítségével egy eltávozott lélek láthatatlan dimenziónkban tett útjára, még mielőtt beolvadna a Kollektív Lenyomatba.

 

Legalábbis sejteni véljük annak menetét!

 

 

A bekarikázott négy kép szorosan összefügg, nemcsak méret, labirintusszám, szín, de a szimbólum tartalmának összességében egymással, mert egy valaha élő emberilény egymásból- egymásra épülő tapasztalati kockáit mutatja be tanulságként számunkra a láthatatlan dimenzió. Mert minden életút- sorsfeladat a szabad választásaink következményeként alakulnak ki, ebben mindig szabad döntési jogunk van. A többvariációs tárházból egy egész körforgást emeltek ki, az elénk vetített életutat választották, mert a leglátványosabban akarták a "szabad akarat" témát az Őssejt felvilágosítani: sohasem késő életünk menetét megváltoztatni!!!

 

Mindenki majdnem minden képesség birtokában születik le, még azok is, akik szellemileg vagy testileg sérültek, mert a fizikai tudat mögött a teljességet hordozzák, és a képességek palettájáról a lélek kiválasztja a számára legfontosabbakat, hogy feladatát és küldetését teljesítse, megtartva a szabad választás lehetőségét!!!

 

 

Az 1-es számú bekarikázott képen, a néhány pillanat eltelte után testet öltött lélek fő sorsfeladatát bemutató kék színt láthatjuk, amely a materiális dolgok iránt meglévő beállítódást körvonalazza az emberi lény személyisége, a sziklaszilárd elme uralmát a lélek felett, ugyanakkor egy hatalmas 4-es számot lehet benne felfedezni az őssejt lenyomatán belül, ami ezt az információt erősíti meg.

 

Sokkal többet nem árul el a jövőképből ebben a szimbólumban az Őssejt, csak annyit tudhatunk, hogy az értelmet többre fogja becsülni a felnőtt lény, mint az érzelmet, de ez idővel megváltozhat, ha többen együttműködnek a lélek kapcsolatfelvételén az isteni énjével.

 

Nagyon megfontolt gondolkodó elmét, mindent jó előre betervező- céltudatos lényt vetít elénk, aki életútja során segítőkészséget és empátiát mutathat embertársai felé, ha családja következetesen dolgozik a kisgyermek érzelmi megközelítésű szemléletkialakításában.

 

Az intellektus erőivel egész életén át kell majd küzdenie, hogy ne uralkodjon el személyiségén a hideg logika, és ne épüljön be teljesen lényébe ebből a képességéből kialakult érzelemmentes tulajdonság, így ez a vonás ne váljon annak domináns részévé.

 

 

Minden összefüggésében- az elmélyült gondolkodásra utaló jel található- a leszületés pillanatát megörökítő Őssejtben.

 

 

A 2-es számú képen már a fiatal és befutott életkort megélt lény Őssejt lenyomatát láthatjuk, amiben már több számszimbólum fedezhető fel, mint útmutató a bevállalt pályával, élettel és családi viszonnyal kapcsolatban.

 

Így a külső gyűrűtől befelé haladva az elsőn egy 4-est, majd egy 5-öst, majd a belső részen szinte a magban egy 7-est találunk. Ezek a számok összefüggésben vannak különböző színkombinációval, így a zöld, a lila és a kék szín kockánként váltja egymást, szinte minden egybefolyik, és egymásra épül. Nincs pontosan körvonalazva a labirintus széle, átjárhatóak a rétegek, így adva tudtunkra, hogy a kis majd a nagy serdülőkorban olyan érzelmi hatások érték a gyermeket, ami pozitívan befolyásolta személyiségét.

 

Felnőttkorban már kiegyenlítődnek a színek a magban, ez arra utal, hogy megtalálta a helyét a világban a bemutatott emberi lény, és jól érzi magát ott,- ahol és, úgy ahogy van. Egyenes jellem, akinek a becsületesség és igazságosság az uralkodó vonása, munkáját életcéljának tekinti.

 

Minden kockában, mely felépíti a lenyomatot a személyiség érettségéről ad felvilágosítást, ugyanakkor rámutat, hogy harmónia és összeszedettség jellemző rá.

 

A 3-as képen már egy gazdagon beépített labirintussal megnyilvánuló Őssejt lenyomatát láthatjuk, melyben a lila és zöld szín dominál és a külső gyűrűn egy 9-es szám található, mely a teljes változást adja tudtunkra. Ezt az összeszedettséget és kialakult összhangot hirtelen kívülről a második gyűrű tetején található kereszt bontja meg, megszakítva a folytonosságát az egész egységben!!

 

Megjelenik utána a 0 és 9-es szám, ami a halál-közeli élménnyel kapcsolódik össze. Ekkor érte az a misztikus beavatás, ami kiváltotta az illető személyből életének átértékelését és megváltoztatását!!

 

Ez teljes nulláról való kezdést jelentette, és élete menetének más mederbe terelését tudatosan!! Hogy az isteni beavatkozás sorsának tudatosabbá tételéhez vezetett az nem mindenkinél ilyen mély és sorsfordító lépéseket eszközöl. A betervezettség itt mutatkozik, mert így vált spirituális fejlődő lénnyé, aki mindezek után szeretné igazán megismerni önmagát.

 

Felszínre jött az anyagiasságtól mentes személyisége, mert már nem tartott igényt többre, mint, amennyiről tudta, hogy megérdemli.

 

Nem mindent hideg logikával és értelemmel kezdett el érezni, már letudott valakihez hajolni anélkül, hogy várna valamit érte. Spirituális fejlődésben volt része, mivel a katarzis után mindent álértékelt, bukásaiból tanult és próbálta szemléletét ennek fényében mások tudtára is adni, ezzel önkéntelenül egy magasabb tudatosságra lépett.

 

Érettebb korára az öröm és fény jellemezte életét, ezzel tudtunkra adja a lenyomat, hogy a misztikus élmény csodát tesz azzal a személlyel, aki átéli, vagy közvetlen környezetével történik az, rátalálva ezzel élete értelmére, biztos sorsfeladata tisztánlátására.

 

A 4-es számú képen a lélek eltávozása érhető tetten, amiben kiolvashatjuk a test és lélek harmóniáját. Ahol a szimbólum megnyilvánulása túllépett a szív alakú kilengésen, ezáltal tudtunkra adja, hogy hamar megtalálta a láthatatlan dimenzióhoz vezető utat. Nem kellett sokáig értékelgesse önmagát, hiszen már éltében megkapta ezt a lehetőséget, hogy javíthasson személyiségén, környezetével más kontaktusban legyen. Nyugalommal és békével kelt át a Kollektív lenyomatba!

 

Fűzi Erzsébet