Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A spirituális tanítók, akik a Pünkösd szellemében működnek

2014.01.26

 A spirituális tanítók, akik a Pünkösd szellemében működnek

Részlet Bertha Dudde szellemi közléséből szabadon

 

Ti, akik meghívott tanítványaim vagytok, amikor az embereknek szavaimat nyújtjátok, ellenbeszéddel nem lehet elnémítani benneteket, mert minden ellenvéleményre válaszolni tudtok anélkül, hogy erre a szellemi vitára felkészültetek volna. Aki szavaim birtokában van és terjeszteni akarja, az az én Nevemben tevékenykedik. Értem beszél, az én megbízásomból, és csak azt adja tovább, amit tőlem kapott. Tehát csak közvetít köztem és az emberek között, akikhez beszélni akarok.

Általatok akarok beszélni - de nem ti vagytok, aki szól hozzájuk. Minden ember felismeri, hogy szokatlan erő lelkesít benneteket. És ha ellenfelem még nem vonta teljesen fogságba őket, akkor ez a hallgatókat jólesően érinti. Ha ellenfelem fogságában vannak, akkor minden ellen, amit beszéltek, fellázadnak és ellenségesek. Ilyenkor tanácsos a port leverni lábatokról és fordítsatok hátat nekik. De aki még keres és bizonytalan, az hallgat rátok és érzi szavaim erejét. Szellemem tehát beszédre hajt benneteket és ezért soha nem beszéltek tévesen, és kudarcot sem vallotok, mert Szellemem megvilágosítja gondolkodásotokat; ez olyan látszatot kelt, mintha értelmetek a legnagyobb tevékenységben lenne, holott ti csak eszközök vagytok, amely nem tud másképpen beszélni, mert magam vagyok tevékeny bennetek. Ez a beszédadomány munkálkodásomat bizonyítja egy emberben, aki különben nem ért a beszédhez, és most villámgyorsan meg tud cáfolni minden ellenvetést. 

A tanítás erejéhez legtöbbször azok kapnak kiképzést, akiknek kevés az iskolaszerű szellemi tudásuk. Azok szíve jobban befogadja az igazságot, ami nem egyezik meg azzal a szellemi ismerettel, amelyet az emberek nyújtanak, mint igazságot. Olykor az általam adott tiszta igazság erősen eltér ezektől, és ezért nem fogadják el. Az emberek szívósan kitartanak a téves tanítások mellett és így érthető, hogy kevéssé alkalmasak a helyesbítések befogadására. De ahol munkálkodhat, ott megbélyegzi a téves tanítást. Ezért kell az igazság buzgó képviselőit az emberekhez küldeni. 

Ha a téves tanítás hatására a lélek még nem tokozódott be ennek korlátai közé és vált fanatikussá, hanem az igazság utáni szomjúsága még él, akkor számára van még remény a megmentésére. Ő még bizonytalan és ingadozik, végülis még nem kötelezte el magát véglegesen. Az ilyen embereket vezeti a sorsuk egy pillanata a szellemi vezetőik által egy-egy ilyen tanító közelébe. Személyesen megismerik és beszélgetnek, vagy hallják előadását, esetleg olvassák azt, amit írt, és aki törekszik az igazságra, az könnyen felismeri a tévedést és megszabadul tőle.

Nem kívánom a gondolkodás nélküli elfogadást. Ezért érthető megokolást és magyarázatot adok, amelyből mindenki felismerheti, hogy nem emberi gondolatanyag, hanem a Szellem munkálkodása az, amit kaptak. Tehát amikor egy magát nekem átadó szolga által beszélek az emberekhez - nem maradnak üresen. Olyan oktatást kaphatnak, amely sok kérdésben és kételyben világosságot teremt - feltéve, ha a hallgatók vágyódnak az igazságra - tehát engedik, hogy tanítsák őket.

 

Szemlézte Bíró László

 

spiritualitas.jpeg