Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szeretetről

2013.07.23

  A szeretetről

 

szeretet.jpg

Részlet a "Tanítások az utolsó időkről" című szellemi közlésből

A szeretet egyenlő a szenvedéssel és az áldozathozatallal. Az emberek kedvelik a kényelmet. A küzdelmet kerülik, így nem ismerik meg az igaz szeretetet. A szeretetért terhet nem viselni. A szenvedés igazsága a tiszta szeretet, és elpusztul, ami nem ebből épül fel. Tekintsétek Üdvözítőnk pél­dáját és tanuljatok meg szeretni! Magatokat ne féltsétek, ha korholni kell, tegyétek! Amikor a másik cselekedetében találsz hibát, előbb vizs­gáld meg a tiédet. Ha a magadét kijavítottad, adj példát másoknak. Ne engedd, hogy tévedéseikben éljenek, és ne bánd, ha szavaidért keserű epét öntenek fejedre.

Az utolsó időkben sokan egyedül maradnak. Meglehet, hogy szobájukban egyedül vannak, mégis többen vigyázzák lépteit, mintha népes társaság venné körbe. Ne féljetek az egyedülléttől, mert a magány megszentel titeket!
Sosem vagytok egyedül, csak a szem állít korlátot elétek. Senkit sem hagyunk magára. Ha szobádban ülsz és egyedül érzed magad, ne nyúlj a televízió, a rádió gombjához! Ne szaladj telefonhoz, ismerősök száma után kutatva! Ne kiálts a szom­szédhoz! Kezdj el beszélgetni Istennel! Szólítsd meg és figyelj arra, hogy mit mond neked! Istennek nincs szüksége a
be­szédre, de neked igen.

Fontos, hogy megfogalmazzátok Neki érzéseitek. Magatoknak hasz­náltok ezzel. Nem kellene pszichológushoz járnotok, ha a benső orvos­hoz fordulnátok. Némelyik tanácsot is ad, amit legtöbb beteg a füle mellett elenged. Nem orvos szavát akarják hal­lani, gondjaikat kívánják valakivel megosztani. Nem vásárolhattok figyelmet. Figyelmet csak cserélni lehet.
Előbb adni kell. Kiárasztani a világba, oda nyújtani, ahová szüksé­ges. Ha így teszel, biztos lehetsz, hogy hozzád is megérkezik idejében. Nézz a lelkedbe erővel, és kérdezd meg, adtál-e társaidnak elegendő figyelmet?
Észrevetted-e, ha homlokát ráncolva elhúzódott csendesen? Odaültél-e akkor melléje, vagy saját dolgodat tetted előbbre, hogy azzal végezz idejében?

Legyetek őszinték Istenhez! Higgyétek el, nagy szükségetek van er­re! Sok negatív érzés rágja a lelketeket. Ezeket magatokba temetitek és úgy hiszitek, ezzel megmenekültetek, pedig így kerültök a legnagyobb bajba. Az eltemetett érzések gejzír módjára feltörnek és megégetnek bennete­ket. Ne szégyelljétek bűneiteket! Vigyétek Isten elébe! Kérjétek, hogy segítsen
nektek kimondani, amit éreztek! Ne legyetek magatokhoz kíméletesek! Ne próbáljátok becsapni magatokat!

Nagyon nagy szükségetek van a vigaszra. A vigasz nem azonos a sü­ket hallgatással. A vigasz egyenlő a türelmes figyelemmel. A vigasz erőssége az igazság.
Ha hallgatod a szenvedő baját, teljes figyelemmel tegyed! Félig bekötözted már sebeit ezzel. Ne szakítsd félbe, ha szavait értelmetlennek hiszed!
Gondolj arra, hogy Isten téged is meghallgatott, és türelmes csendjével gyógyított! Nem kell ahhoz beszélned, hogy másoknak vigaszt adj. Sokszor elég a jelenléted vagy kezed melege. Bajokat gyógyszer­rel nem lehet gyógyítani, de jó szóval a lélek sebeit be lehet kötözni.
Beszélj Teremtődről embertársadnak, ha erre kér Téged. Aki nem akar hallani Istenről, ne erőltessétek! Az Atya szabadságot adott az embernek, ti sem vehetitek azt el senkitől sem. Bízzátok a lélekre, hogy tapasztalatát miként éli meg! Ne avatkozzatok a másik döntésébe, a dolgotok nem ez!
Adjátok meg számára, ami szükséges, a többit végezze el! Óvakodjatok az erőszaktól!

Isten nem erőlteti rá magát senkire. Akik erőszakosan térítenek, egyik sem Istentől jött el. Óvakodjatok a kiabálóktól, és magatok se szóljatok hangosan! Ha elég közel mégy társadhoz, meghallja hango­dat.

 

--Seng--

 

jezus.jpg