Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idegen világok

2014.01.26

 Idegen világok

idegen-vilagok.jpg 

Bertha Dudde írómédium három közléséből összefűzve szabadon

A teremtett dolgok között - amelyeket ti emberek a mennybolton mint csillagokat észleltek - világméretű távolságok vannak. Olyan távolságok, amelyeket ti nem tudtok elgondolni, és nem is tudnátok legyőzni. Minden egyes csillag egy önálló világ, és ezek a világok hermetikusan el vannak zárva egymástól. Teljesen különböző az életterük, és a csillagok minősége. A lakóik is ennek megfelelően mind mások. 

Ne higgyétek, hogy alkotó szellemem nem tud sokoldalúan teremteni és alkotni. Ne higgyétek, hogy a többi csillagon megtalálnátok azokat az életfeltételeket, amelyeket ezen a Földön tapasztaltok. Hiábavaló vállalkozás lenne, soha nem sikerülne még csak kapcsolatot sem teremteni a többi csillaggal - hacsak nem teljesen tiszta szellemi módon. Szellemben lehetne azokból a világokból is gondolati kapcsolatot létrehozni. De ez kizárólag szellemi felemelkedést szolgál, soha sem vonatkoznának az általatok tervezett világi ismeretekre. 

Ti emberek nagy képességeket tudtok kifejleszteni magatokban, alkotók és formálók lehettek a Földön, környezeteteket mindenféle módon hasznossá tehetitek. A természet erőit ki tudjátok kutatni, a magatok számára hasznossá tehetitek. Értelmetek erejével mélyen behatolhattok a természeti törvényekbe, és ismereteiteket gyarapíthatjátok. De hatókörötök csak a Föld, és az is marad! 

Tisztelnetek kell a törvényeimet, amelyek határozottan felismerhetők a teremtett dolgokban. Eme törvények közé tartozik az is, hogy a csillagok világmesszeségekbe vannak a Földtől. Ugyancsak törvényem, hogy minden egyes csillag el van választva a másiktól. Ezt a sztratoszféra légüres terei jelzik. Ezek lehetetlenné teszik az ember tartózkodását ebben a térségben. E tények határozottan jelzik, hogy én izoláltalak el bennetek. Bár azt hiszitek, hogy ezeket az "akadályokat" át tudjátok hidalni. Az emberek ilyenirányú kísérletei kudarcot vallanak, és elpusztul aki olyan területre merészkedik, amelyet én elzártam előletek. 

Mindezzel csak azt igazoljátok, hogy igen gőgös szellemek vagytok, amikor azt hiszitek, hogy isteni természettörvényeket tudtok hatástalanná tenni. Azt bizonyítjátok, hogy sem a törvényt, sem a törvények alkotóját nem ismeritek el. Azt bizonyítjátok, hogy az emberiség megérett arra, hogy a Föld totálisan átalakuljon, mert hiányzik a legfontosabb ismeret: van valaki fölöttetek! Van valaki, aki az utolsó szót kimondja! Ti ezt az egyet nem ismeritek el! Különben nem vállalkoznátok olyasmire, ami ennek a Földnek a lakóját nem illeti meg! Azt, hogy olyan világokat tegyetek kutatásotok céljává, amelyek örökké elérhetetlenek számotokra! 

Minden egyes csillag a szellemi lények kiérlelődését szolgálja. Ezeknek a lényeknek annyira különféle a lelki érettségük, hogy mindegyiknek más-más teremtésre van szüksége. Olyan teremtett világokra, amelyeken ti emberek nem tudnátok létezni, és ezért soha nem léphettek kapcsolatba ezekkel a világokkal. 

Teremtő Szellemem és teremtő Akaratom valóban nem hozott léte semmit Bölcsességem nélkül. Ti emberek pedig soha nem tudjátok kinyomozni, mi van a Föld terein kívül. Csak annyit tudtok, hogy számtalan csillag és világ van - mert ez a bizonyosság nincs a lelketek kárára. De minden további ismeretet csak szellemben tárhattok fel. 

Ismeretben csak azt kapjátok meg, ami lelketek javát szolgálja. Amíg velem kapcsolatba akartok lenni, addig soha nem pillanthattok olyan területekre, ami lelketek kárát szolgálja, megóvlak bennetek ettől. 

VISZONT A SÁTÁNI ERŐ SEGÍTSÉGÉVEL JOGELLENES ISMERETHEZ JUTHATTOK! De ekkor már nem tartoztok az enyémekhez, akiket az ellenfél befolyásától megóvhatok! 

Szellemem oktat benneteket, és olyan tudást szereztek, amely a felfelé való fejlődéseteket szolgálja. Ezt a tudást megtarthatjátok, és tovább is adhatjátok embertársaitoknak. Általa a helyes útra léphettek, és segítségetekre van, hogy világosságot vigyetek a sötétbe. Ez az akaratom. 

Mindig támogatlak, amíg bennetek van az akarat, hogy világosságot terjesszetek. A kapott tudás értékesíthető, továbbadható. Hozzátok érkezik minden ami ahhoz kell, hogy egy sötétben vándorló lélekben kigyúljon a világosság. Minél több kérdést kaptok, annál gazdagabban gondolok rátok, hogy válaszolhassatok ezekre a kérdésekre. Nem maradok néma, amikor egy gyermekem kérve kérlel. Csak ajándékozzon meg bizalmával, és nem csalódik. 

Viszont a csupasz kíváncsiságot nem elégítem ki. Nem osztogatok olyan tudást, amire a szellemi fejlődésnél nincs szükség. Vannak olyan titkok, amelyeket az emberi értelem nem képes megérteni, de amelyeknek a szív oldaláról egész egyszerű a magyarázata. Erre egy példa. Vannak olyan természeti törvények, természeti erők, amelyek csak akkor tudnak hatni, ha megvannak hozzá bizonyos előfeltételek. Némely ember a fejlett intelligenciájával ki tudja számítani ezeket a feltételeket, a kívánt hatásokat - és kísérletezik velük. 

Ezáltal a többi ember némelyikének úgy tűnik, mintha ő lenne az ura ezeknek az erőknek. A csekélyebb intelligenciájú embereknek az ilyen vállalkozás teljes lehetetlenségnek tűnik - és amit az ember nem képes megérteni, azt természetfölötti birodalomba helyezi. Én pedig megengedem ezt, mert ilyenkor az ellentmondások feloldására önként, szívesen megteszi a lépéseket a Szellembirodalom felé - míg ha ajánlják neki, akkor ellenáll. Ennyit a példáról. ( A gyermek is azzal szeret játszani amitől tiltják vagy, amit elrejtenek előle.)

Ahol az értelem továbblépni már nem tud, ott az ember elképzeléseket csinál, és kezdi számítgatni a lehetőségeket. De a számításaiba belebonyolódik, és összekeveri a földit a szellemivel - pedig ez a kettő mint a víz és az olaj, mindig szétválik. Ezért soha nem lesz képes az ember kapcsolatba lépni földönkívüli lényekkel - csak szellemi úton. 

Tehát az ember bármikor kapcsolatba léphet más világ emberével, ha ez szellemi támogatás szándékával történik - de ez oly módon soha nem jön létre, hogy az illető világ lakója a Föld-lakóval látható módon találkozzon. Ez teljesen lehetetlen, mert minden élőlénynek más-más feltételű a szférája, amelyet szintén az ős-törvény állapít meg. 

Itt is felismerhető a sátáni behatás, amennyiben az emberek gondolkodásmódját igyekszik mindjobban összezavarni. Ezáltal azok olyan téves következtetésekre jutnak, amelyek nem emelik az ember szellemi törekvéseit. Például a természetfölöttit megpróbálják az értelem érveivel ütköztetni, a más csillagokon állítólag meglévő élőlények bizonyítását csak tudományosan értékelik, és ez nem vezet el arra a hitre, hogy ott szellemi fejlődés, vagy továbbfejlődés megy végbe. 

Az örökkévalóság törvénye alapján a csillagok egymástól szét vannak választva, és így is maradnak. A csillagokon a lélek feladata, hogy fejlődjön. Ez a fejlődés teljesen különböző életfeltételek mellett jön létre minden egyes csillagon. Tehát vaskos tévedések az ilyenirányú egyéb kijelentések. 

De gondolkodásra kellene késztessen benneteket az a tény, hogy itt egy szokatlan - ma még megmagyarázhatatlan - erő-hatás van az ellenfelem által kihasználva. A fényjelenségek, és a materializáció. A végidő jeleihez ez is hozzátartozik, hogy szokatlan erők mozdulnak meg. Ha végiggondoljátok, hogy mi a cél, amire ezt az erőt használják - az rögtön az eredetét is elárulja!!! 

Ellenfelemnek sok hatalma van a végidőben, és ezt a saját javára jól ki is használja. Ha az embereknek sikerülne az eddig számukra ismeretlen erőket úgy a saját szolgálatukba állítani, hogy ez a felebarátaik javára szolgálna, úgy áldásom lenne a fáradozásaikon! De mivel a céljuk alacsony motivációjú, ezért az munkálkodik benne, aki meg akar rontani bennetek. Nem lebbenti fel tevékenységéről a fátylat. Zűrzavarba dönti az embereket, és megakadályoz sok mindent, ami magyarázatul szolgálna. De az isteni rész, a jó és igaz előlép, nem akarja hogy titokban maradjon a gonosz munkálkodása. 

Nincs olyan földi-anyagi világ, amelynek lakói tisztán testi módon elhagyhatnák azt a Földet, amelyen élnek. Elveszítenék az életüket. Teljesen mindegy, hogy ez alatt a Földet, vagy egyéb csillagot értetek. A rajta élők szilárd anyagú testet hordoznak, amely a csillag minősége szerint alakul, annak minőségéhez igazodik. Ezért soha nincs meg az a lehetőség, hogy az egyik csillag lakói átmehetnének a másik csillagra - mert nekik mindig csak az a csillag nyújt életlehetőséget, amelyre Isten akaratából kerültek. 

De szellemi kapcsolat van a világok között. Ezek mindig csak szellemi célokat szolgálnak. Sohasem azt, hogy a mindenkori csillaglakók anyagi előnyöket teremthessenek - ahogy azt az emberek elképzelik! 

A világosság lényeivel létrejöhet szellemi kapcsolat, akik világosságukat minden csillagra kisugározhatják. Tehát gondolatilag a földi emberekkel is kapcsolatban állnak, ha azok ezt a kapcsolatot maguk is akarják, és megnyílnak a jó sugárzására. Akkor a világosság lényei valóban adhatnak földi vonatkozásban is tanácsokat. Az emberek minden földi baját megértik, és befolyásukat valóban isteni értelemben gyakorolhatják. 

De az, hogy láthatóan megjelenjenek az embereknek, az kivétel marad, egészen különleges alkalmakra, és különleges célból! Ezt nem szabad általánosítani, amennyiben tömegesen várhatnátok a lények ilyen fellépését, vagy megjelenésüket biztosra vehetőnek hirdetnétek! 

Ti emberek fontoljátok meg, hogy a végidőben éltek. Gondoljátok meg, hogy mit jelent, hogy Isten ellenfele röviddel szabadsága befejezése előtt áll. Gondoljátok meg, hogy ismét meg lesz kötözve, és ő tudja, hogy már rövid idő áll a rendelkezésére! Elvakultságában ennek ellenére azt hiszi, hogy hatalmával győz. Ezért nem riad vissza semmitől, hogy kiküzdje vélt győzelmét. Ha az emberek ezt tudják, akkor sok-mindent megértenek, ami szokatlanul érintette őket, vagy talányosnak tűnt. 

A tudomány sok dolgot felfed. De megmagyarázhatatlan jelenségek elsősorban a tudományon kívüli területeken jelentkeznek, olyan területeken, amit inkább természetfelettinek lehet nevezni. Az ellenfelem épp ezeket a területeket használja, nehogy hamar lelepleződjön. Hihetővé akarja tenni az embereknek, hogy a világosság lényei szólítják meg őket, adják át magukat befolyásuknak.

Ennek a befolyásnak mindig az lesz a célja, hogy az embereket eltávolítsa az igazságtól. Gondolkodásukat tévedésekkel elsötétítse - tehát megakadályozza az Istenhez való visszatérésüket. Az emberek gondolatai visszatérnek az anyaghoz, amelyet pedig a földi élet alatt le kell győzni! 

Amit Isten úgy fejez ki, hogy "a közeljövőben várható" vagy "a közeli vég"-gel áll összefüggésben, azt ellenfelem nem veszi tudomásul. Ezzel az emberekben hamis reményeket táplál, azok közömbösek lesznek a lelkükkel szemben. Pedig a léleknek nagy veszély, hogy a vég bekövetkeztét előkészület nélkül éli át! Ismét örök időkre elveszhet! Az ellenfél ezen félrevezető kísérletein viszont nem buknak el azok az emberek, akiknek érzékszerveik nem irányulnak a világra! 

Mert Isten felé forduló tekintetük, és igazságot kívánó vágyuk helyes gondolkodást biztosít nekik. Ha az ilyen jelenségeket nem is tudják megmagyarázni, életútjukat mélyebben nem érinti. Tévedés nélkül járják végig útjukat, folyton a világosság lényeinek oltalma alatt, akik megakadályozzák, hogy ellenfelem hatalmat vegyen rajtuk. Mert végső soron az ember akarata a döntő, hogyan és miként éli az igazságot. 

Megjegyzés: Itt világos és érthető megfogalmazást olvashattunk az idegenekről és az idegen világokról. Az emberek világi, anyagias érdeklődése, kíváncsisága és kutatásai kizárólag az idegen fizikai világokra és azok fizikai testet öltött lényeire vonatkoznak. Azt is tudjuk, hogy az emberiségen uralkodó sötét erők a birtokukba kaparintottak minden emberi tudást, találmányt és felfedezést, amelyet nem állt érdekükben közkinccsé tenni. Lásd például az ingyen energia esetét és a gravitáció legyőzésével járó repülést.

Akkora tudás felett rendelkeznek, amelyet mi fel sem foghatunk ép ésszel és ők ezzel a tudással együtt szolgálják tudatosan vagy tudattalanul a sátáni erőket. Bizony képesek a materializálásra, elragadásra, tudati befolyásolásra, illúziókeltésre, az emberi gondolatok és érzelmek leolvasására és rögzítésére, valamint, ha akarják, tömegekre kivetítésére. Például nincs semmi az égen vagy földön, de tudati befolyásolással létrehoznak akár egy harmadik tipusú találkozást is. 

Ezzel nem akarok szembe állni a hatalmas jóhiszemű UFO-kutatással és meggyőződéses hittel, de meg kell értsük, hogy ez a hit és a ráfordított hatalmas mennyiségű figyelem óriási teremtőerőket von el az emberiségtől, akinek nem ez az életfeladata, hanem lelkének tisztítása, fejlesztése és testének-lelkének szellemesítése. Tehát számára az UFO-kutatás egy pótcselekvés, egy erős kötődés a fizikai világhoz, amely az élet üresjáratát eredményezi. 

Az az én saját meglátásom, hogy gyermeki nyitott szívvel ezt is elfogadhatjuk, mint sok minden mást is ebben a földi világban, hiszen ellenbizonyítékaink nincsenek, de ne tulajdonítsunk nagyobb fontosságot neki, mint amennyit megérdemel. Küzdjünk meg előbb önmagunk gyengeségeivel, hibáival, kísértéseivel és hagyjuk lelkünkben elhatalmasodni a szeretet érzését Istenünk és felebarátaink iránt, aztán majd fejlődésünk eredményeként az "igazság", amely odaát van, önmagától feltárja magát és birtokunkba jut. Akkor már szabad lélekkel dönthetünk, hogy mit és milyen szinten fogadunk el a világi tudásból. BL.

 

Szemlézte: Bíró László