Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Juventus tanításai 1.

2013.06.26

 A magyaroknak, az Atyával kötött Fény Szövetsége nevében 

Juventus magyarokhoz intézett levelei a Szíriuszról

Az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna

2013. június 25. Budapest.

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi  Vének Tanácsából   

juventus-tanitasai-01.1..jpg

Juventus tanításai

1. levél  

Szeretett Földi Testvéreink!  

A Teremtő Atyaisten Szeretete lebeg életetek felett, amikor ezek az üzenetek a szívetekig érnek. Boldog vagyok, hogy a Vének Nagy Tanácsa engem jelölt a tanításra és a felemelő hírek továbbítására. Ahogyan azt Amarende Királynő, Tartományunk Uralkodónője, a legutóbb számotokra jelezte, újra szólhatunk hozzátok.  

Sokan közületek értetek már a 'mi nyelvünkön', vagyis meghalljátok, érzékelitek a tudást, amelyet közvetítünk a kárpát-medencei Helytartóságunk felé irányítva. Boldogok vagyunk, hogy az idők jelei szerint törekedtek a jóravaló gondolkodásra és cselekedetekre. Szívünk sajog viszont attól, hogy többen, beazonosíthatatlanul, kihasználva tudásszomjatokat, a 'nevünkben' traktálnak benneteket, zavart keltve a lelketekben. Éppen ezért, a 2012-es olimpiai játékok óta, a mi részünkről átmenetileg leállítottuk, a tanításaink ’hivatalos’, a ti információs eszközeiteken történő közzétételét.

Újra kérünk titeket, hogy az un. csillagközi térből érkező üzeneteket csakis lelketek szűrőjén keresztül vizsgáljátok meg. Ha csak egy szikráját is érzitek a szorongásnak, a szeretetlenségnek, az uszításnak, a megtorlásnak, a sötétségnek, akkor nagyon sok kérdőjellel ellátva olvassatok és hallgassatok ilyen jellegű híreket! Mindannyiunk nevében kérünk erre benneteket!  

A mostani alkalommal már magasabb szinteken fogjuk érinteni azokat a kérdéseket, amelyek mozgatnak benneteket a földi léttel kapcsolatosan. Nevezetesen az emlékező képességetek törlését érintő külön-egyezményről fogok nektek beszámolni. A Vének Nagy Tanácsa szerint elérkezett az idő, hogy erről pontosan ismertetve legyetek. Súlyos dolgok kerülnek felszínre, amely hírek hallatán, talán egy kissé elszomorodtok, vagy meghökkentek, de tudnotok illik a létezésetek körülményeiről. Ha ezt a tételt kihagynánk az információk közül, nem tudnátok tovább dolgozni, és nem tudnátok helyesen értelmezni a küldetéseteket.

A Földről szóló megállapodás és az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény   

Amarende, előző levelében beszélt nektek egy bizonyos, különleges törvényszerűségről a Föld nevű bolygón. E tétel szerint, a lélek fizikai testet öltésekor, emlékezőképessége - átmenetileg - sötétbe borul. Ez azt jelenti, hogy nem emlékeztek semmire előző életeitek tanulságából, nem emlékeztek semmire az Univerzum működésével kapcsolatban, és bár a lélek az adott inkarnációra különleges küldetéssel érkezik, általában csak sokára derül ki, – vagy egyáltalán nem –, létének igazi célja.  

A mai fő témánk e külön-egyezmény létrejöttének és hatásainak ismertetése lesz.  

E törvény alapja, tulajdonképpen, egy Globális Csillagközi Békeegyezmény tételeként van rögzítve, amely nem tekinthető univerzális törvénynek, hiszen a galaxis egyetlen pontjára igaz. Mivel azonban a Földre vonatkozik, így rátok is vonatkozik. Az egyezmény maga, kizárólag a Föld nevű bolygóra volt érvényben.  

Szerződő felek, békeszerződésben határozták meg egy, az Univerzumon belül élő, frekvenciaidegen faj átmeneti életterét. Az erre a célra megjelölt hely: az Univerzum kék bolygója, a Föld. A békeszerződés arra az időszakra szól, amely alatt e frekvenciaidegen faj helyreállítja a saját maga által kipusztított lakóhelyeit, amelyeket megsemmisítve, lakhatatlanul hátrahagyott, a helyreállítási munkák befejeztével azokra visszavonul, de maximum a szerződésben meghatározott időpontig.  

Az időintervallum végét 30 000 földi évben állapították meg, és ez, a ti számításaitokat követve - az időszámítási pontatlanságokat is belekalkulálva - pont 2012 decemberére esett. Ekkorra kellett volna készre jelenteniük munkálataikat, az egyezményt napvilágra hozva bejelenteniük kilétüket, és csoportjaiknak elhagyniuk a Földet.  

A békeszerződés megkötésére, azért volt szükség, mert e létidegen fajok, saját, kipusztított lakhelyeiket hátrahagyva, hontalan hordákként raboltak a galaxisunkban. Az életük fenntartásához szükségük volt vízre, oxigénre, aranyra, ásványi anyagokra, munkaerőre. Saját otthonuk nem lévén, azokat más bolygókról, erőszakkal szerezték meg, és így állandó fenyegetettségben tartották a fénytársadalmak békés világát.

Az állandó harc megfékezésére, galaxisbéli fényszövetségek, kényszerből, úgy döntöttek, hogy békét ajánlanak fel a portyázó hordáknak, amely békeszerződés keretein belül átmeneti lakhelyet biztosítanak a számukra, ahol életükhöz és a helyreállító építkezéseikhez minden a rendelkezésükre áll. Ez az átmeneti élettér, amely egy valódi kincses bolygó: a Föld.  

Rabló garázdálkodásuk féken tartására, a Föld kizsigerelését gátló óvintézkedésként, a fényoldal, kikötötte továbbá azt, hogy az életteret, valamint a földön élő, mindenkori, emberi, fizikai testet ne csak a frekvenciaidegen fajok lélekcsaládfái használhassák, hanem fénytársadalmak lélekvonalai is. Ez magyarul azt jelenti, hogy teljesen ugyanolyan, földi testbe, fénylelkek épp úgy születhetnek, mint az árnyék fiainak lelkei. Pontosan tudta mindkét fél, hogy ezen intézkedés, az állandó fénytársadalmi kontroll miatt, természetesen, féket jelent majd az árnyékoldal határtalan dorbézolásnak. Életfeltételeik ’zavartalan’ kialakítása céljából azonban, ők cserébe időelőnyt kértek önmaguk számára. Így kérésüknek eleget téve, az egyezmény tartamára, a fényoldalról érkező lélekcsoportok, átmenetileg teljes emlékezettörlésen esnek át leszületésükkor, valamint az árnyoldal kilétére vonatkozó információktól távol tartatnak. Kötelezték ugyanakkor magukat arra, hogy az egyezmény lejárta után bejelentik kilétüket, a céljaikat, valamint a további elképzeléseiket. Ezen felül elfogadták a tényt, hogy a lejárat után egyre tisztább tudattal érkező fénylényekkel kell a létsíkot megosztaniuk.  

Egy vázlatot nyújtunk át nektek, amelynek értelmezésére a következő anyagban kerül sor. Most csak azt figyeljétek meg, hogy az Univerzum lélekcsaládfái fény- és árnyoldalra bomlanak. A Föld leárnyékolása pedig a vázolt formában művi úton történik.

 

juventus-tanitasai-01.2.jpg

Az árnyoldal felei mindig is tisztában voltak, vannak és lesznek azzal, hogy fénytársadalmak lélekcsaládfái többszörösen túlszárnyalják az ő lélekerejüket. Éppen ezért kikövetelték maguknak azt a prioritást, hogy mindaddig, amíg a fénylelkek nem képesek saját evolúciós fejlettségi szintjüknél fogva visszanyerni emlékképeiket, vagy az egyezmény ideje le nem jár, jogukban állhasson őket alárendeltségben tartani. Az egyezmény kimondja: abban a pillanatban, ahogy a lélek belső tudására támaszkodva megváltja önmagát, védelmet élvez. Visszanyeri és használhatja belső energia- és információs forrásait, és nem kényszeríthető a frekvencia-idegenek által felkínált források használatára. Ezen túlmenően pedig hozzáláthat a fénylélek szükségleteinek legmegfelelőbb, fizikai forma helyreállításához. (DNS kódok újratöltése, gyógyító folyamatok, az ősi érzékszervek helyreállítása, a fizikai testetek könnyebbé tétele, stb.)  

A békeszerződésben felek kijelentik, hogy a béke érdekében, közös akaratukkal megegyezően, a helyreállítási munkák ideje, maximum 30 000 földi év. Engedményezésre került, hogy a földi élettér minden létsíkját céljaiknak rendelhessék alá, felhasználhassák azokat kísérleteikre, fejlesztéseikre, és az ujjá építéshez nyersanyag-szükségleteik fedezésére. Felhasználhatják az élővilágot, köztük az embert is, genetikai állományuk frissítésére, dolgoztathatják azt, kísérleteket folytathatnak a fizikai testen, új növényi, állati, és emberi egyedeket hozhatnak létre.  

Nos, ebből a kísérlet-sorozatból született meg a mai, legyengített emberi forma, amely ötvözete a fényember és az árnyékoldal genetikájának. Különleges tulajdonsága, hogy a kétféle genetika egymással kompatibilis. A legnagyobb problémájukat az jelenti, hogy a genetikát ugyan tudták keresztezni, a lélekminőséget azonban nem. 2000 éve a legfőbb kísérleteik pont ez irányba haladnak. Tesztelik a fénylények tűrőképességét, agresszív hajlamokat csíráztatnak a lelkükben, halálra bosszantják, mérgezik, és kínozzák a gyengébbeket, vírusok kifejlesztésével, megvonásokkal, félrevezetéssel, bizonytalanságban tartva tesztelik őket. Ugyanis ismerik az egyezmény azon tételét, miszerint a fénylelkek bármikor aktiválódva, keresztül húzhatják számításaikat. Ma már sejtjük, hogy a Föld további bitorlása a céljuk, és tartani lehet a kipusztításától, – mint már több életterük is bizonyíték rá (Mars, Hold, Plejádok csillagkép néhány bolygója).

A bejelentéseiket húzzák-halasztják – érthető módon. Nem arra vár a világ, hogy azt jelentsék be kormányaitok: földön kívülieknek dolgozunk, hanem azt, hogy KIKNEK és MILYEN FELTÉTELEKKEL! Erre néhány gyenge próbálkozás már volt, de nem a teljes igazság napvilágra hozatala. (Íme, egy példa – Júlia megj.)

Kanada volt védelmi miniszterének leleplező beszéde az ufókról közmeghallgatáson.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=98sM14521sk 

Kérdezhetitek tőlünk azt, hogy ha megállapodás rögzítette az életfeltételeket a Földön, akkor miért eszközlünk kívülről jövő beavatkozást az életetekbe? Miért akarunk segíteni nektek? Kik vagyunk mi egymásnak, és mi lehet a közös célunk? Minden kérdésetekre választ kaptok a tanítási folyamatban, de első körben tisztázzuk le a következőket:  

Néhányan felemelkedtetek olyan szintekre, ahonnan már elérhetők az emlékképek, valamint éppen ezért olyan kommunikációs források állnak rendelkezésetekre, amelyeket mindig is használtatok más életeitek során. Tulajdonképpen e beszélgetés, és annak szívetekből való értése sem jöhetett volna létre anélkül, hogy ti ne közelítsetek frekvenciátokban hozzánk. Dédanyáitok idején e sorok tartalma teljes képtelenségnek tűnhetett volna – ne felejtsétek el! Tehát e folyamatot ti magatok idézitek elő, amelyre mi csak reagálunk, magyarul, nem tekinthető a tanítási folyamat kéretlen beavatkozásnak. De ha az is lenne, akkor is megtehetnénk teljes joggal, ugyanis az egyezmény azon tételei, miszerint, a fajidegen létformáknak el kellett volna hagyniuk a Földet, mint tudjuk, nem teljesültek. Durván megszegték az egyezményt, amely, azóta, le is járt, és immáron semmisnek tekinthető. Ez legyen a kiindulási alap!

A legnagyobb gondot az okozza velük kapcsolatban, hogy saját otthonaik helyreállítási munkálatai félkészek, jól berendezkedtek a Földön, ezért a távozás még csak a gondolataikban sem merül föl. Évezredek alatt hatalmas fölényre tettek szert, uralják az emberiséget, mert tudatlanságban és rabszolgasorban tartják, ráadásul a Föld kihasználása és pusztítása is tovább folytatódik. Ezt az ütemet tartva félő, hogy a Föld ideje korán társai sorsára jut.  

A közös missziónk célja az lenne, hogy megoltalmazzuk a Földet a további pusztítástól, és a kezdetben virágzásnak indult, majd lerombolt fénytársadalmi alapokat ismét lerakva, végre megalapozzuk egy újabb, csodálatos élettér kialakításának lehetőségét. Erre a közös küldetésre kértünk fel benneteket, Drága Fénytestvéreink!  

Ti vagytok azok a fénylények, akiknek lelke tanításainkra visszarezeg, és akik vállaltátok, hogy a legyengített test lesz átmenetileg az otthonotok, azért, hogy megóvjátok a Földet: az állatokat, a növényvilágot, egymást, valamint fényt támasztva az árnyékos oldalon, segítsetek társaitoknak önmagukból is kibontani a fény erejét, hogy végre teljesíthessék küldetésüket.

Első és legnagyobb feladatotok az lenne, hogy rádöbbenjetek arra, hogy a fent vázolt okok miatt rejtetten, de hatalmas tudással rendelkeztek, és amelyet némi, önmagatokon végzett, tudatos munkával elérhettek. Ebben segíteni fogunk nektek.  

Második dolog, amit szem előtt illik tartanotok az, hogy magatok választottátok a küldetést, sőt tettétek mindezt a legnagyobb örömmel. A földi leszületés ugyanis tehertétel, és rendkívül keresett létforma, mert a lélek számára kiugró fejlődési lehetőséget tartogat.  

Hogy mi is ez az erőteljes fejlődési lehetőség, amit a földi inkarnációkban annyira értékelünk, nézzük hát pontosabban:  

Igen! Most már jól értitek: kizárólag csak a Föld az a hely a mi közös Univerzumunkban, ahol egy fénylélek, ha fizikai testbe születik, átmenetileg törlődik az előzőekben megszerzett tudása. Az ember szinte szabad prédaként, jóformán magára hagyva, tudásától kifosztottan érkezik a világra, akinek a lelkéért, szó szerint, elemek harca folyik. Az árnyékoldal mindent elkövet, hogy a fénylélek a tényleges tudását ne legyen képes, sőt, még csak eszébe se jusson, önmagából kibontani. Inkább hatalmas erőket mozgósít annak érdekében, hogy kontrollálja a fénylények csoportjait, inkább vállalja, hogy eteti, itatja, öltözteti, oktatja, kezeli, pénzeli, szórakoztatja, információval látja el őket, zajos közeget teremt a számukra, csak fel ne ébredjenek…  

A fénylélek nagy feladata a Földön az lenne, hogy a ’homály’ ellenére is, önmagából áldozatokat hozzon tudása és lelke erősítésére, saját erejéből hátat fordítson a szemet és ingereket elkápráztató főszerepnek, amelyet az árnyékoldal valóságshow-jában neki szántak. Célja lenne, hogy érzékelje az érte folyó küzdelmet, pontosan felismerje, és azonosítsa a küzdelem résztvevőit, tudatosítsa önmaga felelősségét, a hovatartozását, majd saját, tudatos frekvencia-finomhangolására támaszkodva megoldáshoz jusson – vagyis újra emlékezhessen a lefátyolozott tudására, hogy azt a Föld és az emberi faj megmentésének szolgálatába állíthassa.  

A szó legszorosabb értelmében, eddig az időszakig, a legtöbb földi ember számára, - sötétben tapogatózva - a puszta túlélés volt a tét, mert nem értelmezte a jeleket. Mostantól változtok, hiszen evolúciótokat tekintve, rengeteg nagyon erős lélek van közöttetek, akiknek a segítségére számíthattok. Váltókhoz érkeztetek, pontos leírását kapjátok a szabadulásnak, ha figyeltek.  

Drága, Lélektestvéreink! Nem kis feladatra gyülekezünk. Szabad választásotokon múlik, hogy a közös munkában részt vesztek-e velünk. Ha úgy döntötök, hogy még távol tartjátok magatokat, azt is értjük. Sokat szenvedtek és emberhez méltatlanok a körülmények, amelyben sokan éltek. De, ha egyesítjük energiáinkat, csodák történnek nap, mint nap az életetekben, a Föld pedig lassan gyógyulni kezd. Mostantól rendszeresen jelentkezünk. Segítségetekre leszünk az emlékezésben. Kövessétek jelentkezéseinket és ha alkalmatok adódik, osszátok meg minden jóakaratú emberrel a tudást.  

A Lélek felemelő ereje szálljon rátok, Kedveseim! Veletek vagyunk, itt vagyunk, egyek vagyunk! Áldásom aranyozza be napjaitokat!

 

Juventus