Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kuthumi előrejelzései 2008-ra

2008.01.16

KUTHUMI előrejelzései 2008-ra (január 21, a következő állomás!)

 

Kicsoda Kuthumi:

Kuthumi felemelkedett mester a nagy fehér testvériség társaságának tagja , a szeretet és a bölcsesség sugarának ura.

KUTHUMI mester a fény testvériségének s azon szűk körű társaságba tartozik amelynek tagja többek között Merlin, St Germain, Maitreya, Orin. A földi spirituális hierarchia vezetője Sanat Kumara. 

Médiumi közléseken, tanításokon keresztül segítenek abban , hogy az emberiség felismerje életfeladatát, felvállalja küldetését és megtalálja helyét szerepét az új szerkezetű világban.

Ezen tanítások felkészítik az EgyÉN-t arra, hogy elfogadja Önmagát, segítik kiteljesedését, segítenek összekapcsolódni azokkal az új energiákkal amik most folyamatosan zúdulnak a földre és megteremtik az új világot az új földet .

Meditációkon, beavatásokon keresztül a végtelen és feltétel nélküli szeretet fényenergiája által átalakítják energiarendszereidet, szervezetedet úgy hogy az minél több fényt tudjon tárolni , kisugározni és rajtad keresztül a földnek átadni.

Kuthumi előrejelzései a 2008-as évre.

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarán érkezem hozzátok, hogy üdvözöljelek mindannyiótokat ez alkalommal, és elhozzam nektek az ünneplés, a függetlenség, a beavatás és a boldogság áldásait. Üdvözlet szeretteim.

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteink, ma van az 1:1:1 ünnepe, az új kezdet kezdete. Utatok most egy teljesen új ciklusba vezet, ahol megtapasztaljátok az életen belül létező minden fényét. Ez az aktiválás megnyitja a fény és folyékony szeretet összes portálját. Amint minden portál megnyílik, az emberiségnek lehetősége adódik afelé fordítani figyelmét, ami a portálokon keresztül áramlik, és beszívhatják ezt lényük középponti magjába. Ezen a napon az összes isteni mester, nagyúr, úrnő, isten és istennő, valamint a fény, a szeretet, az igazság és bizalom mintázatainak angyalai és arkangyalai megtisztelnek benneteket jelenlétükkel, létrehozva így [mind]annak isteni áldásait, amit képviselnek.

2008 a felébredés új hullámának kezdete. Ebben az évben teljes egészében manifesztálódik a felébredés második hulláma, és 2008. december 21-re sokan közületek drasztikus változásokon mennek keresztül. Ezektől a változásoktól nem kell félnetek, ezek a változások hozzák el nektek a tudatosság erőteljesebb állapotát, a megértés mélyebb állapotát és az én erőteljesebb jelenlétét, így szabva irányt életeteknek. Ez az az év, amikor új kezdetek tárulnak fel előttetek, valamint a régi elengedésében rejlő erő, és az abban rejlő erő, hogy úgy döntsetek, hogy figyelmeteket az előttetek álló dologra összpontosítjátok, az újdonságra, az örömre, ami azzal jár, hogy megengeditek magatoknak, hogy megragadjátok az újdonság beavatását. Olyan sok ember fél a változástól és az újdonságtól, mégis gyakran kérik azt, hogy jöjjön a változás, kiküldik imáikat és szándékaikat az univerzumba, hogy létrejöhessen az, ami megszabadítja őket fájdalmuk, szomorúságuk, csalódottságuk és félelmeik mélységéből. Ez lesz az az év, amikor mindez hatalmas hullámokban megérkezik hozzátok.

Az előttetek álló év minden hónapja önmagában egy-egy beavatás. Úgy fogjátok találni, hogy a mester vibrációk napjain olyan beavatásokat kaptok énetek mélyebb aspektusaiban, amik energiáidat a mérhetetlen fény, tudás és energia birodalmaiba juttatják. Ezért 2008. január 11-én és 21-én beavatást kaptok az egyediesedés [az individualizálódás] útjának kezdetébe. Ezen a két napon megtapasztaljátok az általatok megtestesített egyéni rezgésbe való belépés mélységeit, más szavakkal, mélyebb kapcsolatot építetek ki saját becses, isteni lenyomatotokkal.

 

2008. február 2-án és 22-én élvezhetitek annak jótékony hatásait, hogy mélyebb szinten gyökeret vertek a földbe, annyira, amennyire a mennyország tudatosságában gyökeret vertetek. Ez a hónap lesz az, mikor megragadhatjátok az egyensúly megértésének lehetőségét, és hogy milyen fontos megengednetek, hogy a fényetek visszatükröződhessen rátok a világotokban. Ez annak megértésének ideje, hogy az élet folyásának való önátadás sokkal több kegyelmet, gyógyulást, és az áldások [nagyobb] bőségét hozza nektek, mint az életetekkel való küzdelem és harc.

A február elhozza az azon képességetekkel kapcsolatos isteni áldásokat is, hogy kreatív megoldásokat találjatok arra, amivel küzdötök. Ezek a megoldások a önátadás fontosságának mélyebb megértésében öltenek majd formát. Ez azt követeli meg tőletek, hogy legyetek befogadóak, maradjatok [le]földeltek, és bízzatok az intuíciótokban. Annak is legyetek tudatában, hogy a megoldások kreatív adottságaitokon keresztül is testet ölthetnek, igazából általánosságban a kreativitáson keresztül.

2008. március 3-án és 13-án az Egység Tudatosság istennői ölelnek át benneteket, nevezetesen Lady Guinevierre, Mária Magdolna és Jezebel istennő. Márciusban beavatást kaptok tőlük a háromszoros Istennő birodalmaiba, és abban a térben emlékezhettek és felismerhetitek annak erejét, ami a tudatosság összes szintjén a háromszoros Istennővel kapcsolatosan rejlik. Ez azt jelenti, hogy megértitek a gyermekben, más szóval a leányban, a szűzben rejlő erőt, az anyában rejlő erőt, és azt az erőt, ami a vénasszonyban rejlik. Ez akkor is vonatkozik rád, ha férfi vagy. Hogy megtapasztalhassátok a teljes egyensúlyt az énben, meg kell értenetek a háromszoros istennőben rejlő erőt, akárcsak azt, ami a háromszoros Istenben rejlik.

Márciusban megtapasztaljátok a Császárnő energiájában rejlő termékenységet. A Főpapnő esszenciájában rejlő erőt, találékonyságot és bepillantást, és annak örömét, ami a szűz ártatlanságának spontaneitásában rejlik, miközben felfedezi a szabadságához vezető utat.

Április hónapjában [ugyanúgy] átölel benneteket Sir Lancelot, Yeshua mester és ereje és fénye, ahogy Hórusz fénye is. Ez a három lény megmutatja számotokra a háromszoros Istenben rejlő erőt. A márciusban tapasztalt folyamat férfias oldalát élitek meg ebben a hónapban, így biztosítva, hogy a fiatal fiúban rejlő erőt és fényt megtapasztaljátok a fiatal lovagban, létező erőben és kitartásban, aki aztán királlyá lesz, tele bölcsességgel, a magabiztosság mélyebb érzésének, és a stabilitásnak megtestesítésével. Ezek az aspektusok mind alapvető fontosságúak, és rá fogtok jönni, hogy a márciusi és az áprilisi energiák kombinációja új erőnek ad életet, az én újfajta érzékelésének, az akaratotok kifejezésébe vetett bizalmatok szempontjából, a szeretet kifejezésének szempontjából, annak szempontjából, hogy bízzatok, és érezzétek jól magatokat a testetekben, szándékotokat felhasználva, és szeressétek magatokat és a benneteket körülvevő világot.

Májusban Hilarion nagyúrral és Istár [Ishtar] istennővel töltötök majd némi időt. [Hilarion Mester az ötödik sugár ura, vagyis csohánja.] Ez lesz a hónap, mikor rátaláltok hangotok nagyobb mélységeire. Ez lesz a hónap, amikor készen álltok rá, és elég erőt éreztek magatokban, hogy ledobjatok néhányat a régi köpönyegek közül, amik mázsás súllyal nehezedtek a vállatokra, és leveszitek a régi maszkokat, mert ebben a hónapban érzitek, ahogy feltölt benneteket az energia, ahogy előrehajt benneteket a jövőtökbe, magnetikusan bevonz benneteket hatalmatokba, és a szabadság új érzetének formájában ölt testet. Május hónapban úgy érzitek majd, hogy mélyebb értelemben meg kell tapasztalnotok a szabadságot, és ez ugyanolyan prioritást élvez majd, mint az, hogy megtaláljátok hangotokban a kreatív kifejezés formáját.

Hangotok épp olyan kreatív eszköz, mint a képzeletetek. Itt az ideje, hogy az intellektuson túl felfedezzétek, hogy milyen erőteljes valakinek a hangja, hogy a kommunikáció és igazságotok szeretetteljes és bölcs kifejezése automatikusan megnyitja az ajtókat a szabadság kiterjedtebb érzéséhez. Hilarion mester felfedi számotokra a hangotokban rejlő manifesztációs képességeiteket. Istár istennő megmutatja nektek a szabadságban rejlő erőt, a szabadságot, ami azon döntésetek eredményeképpen jön el hozzátok, hogy elszakadtok a régi mintázatú gondolkodás bármely korlátozásától, amihez akkor esetleg még kapcsolódtok.

Április hónapban, április 4-én, 14-én, és 24-én, majd május 5-én, 15-én és 25-én összetett beavatások és aktiválások zajlanak, ennek pedig az az oka, hogy az Istennő márciusban behúzott [női jellegű] energiáit egyesítitek az Isten [férfi aspektusának] áprilisi energiáival, majd májusban megkezditek az utat annak kifejezésére, amit a testekbe szívtatok, ami a meghatalmasodás új szintjét eredményezi.

A férfias energia, más szavakkal az Isten energia, fizikai világotok aktív aspektusa, ami mindannak a manifesztációját eredményezik, amire csak szükségetek van annak biztosításához, hogy szabadságotok megszülessen. Valójában azt mondhatnánk, hogy 2008. március 3. és május 25. között a halál és újjászületés három fázisán mentek keresztül, nem elfeledkezve a március és május közti húsvéti ünnepekről.

A Húsvét most nagyon fontos a kollektív tudatosság szempontjából. Ebben az évben az emberiség, mint kollektív tudatosság mélyebb betekintést nyer a Húsvét céljába, és talán elkezdi elmozdítani tudatát a fizikalitásról arra, amit a történet jelképez. Ezalatt azt értem, hogy az emberek megértik, hogy Krisztus megfeszítése nem annyira a bibliában leírtakon alapszik, hanem inkább azon, hanem sokkal inkább olyan felhívás számotokra, hogy fordítsatok figyelmet az énre, foglalkozzatok azzal, ami keresztre feszít benneteket, azzal, hogy hogyan feszítitek magatokat keresztre, és hogy foglalkozzatok azzal, amit mi megfeszítés tudatosságnak nevezünk. Ez valójában az, amire gyakran kritizálásként, ítélkezésként és pletykálkodásként utalunk. Mindez keresztre feszít másokat és az ént, úgyhogy hagy fordítsunk most egy kicsit a történeten, arra, ami igazából a szentírásban foglaltatik, a történetre, ami végül Jézus mester megfeszítéséhez vezetett. Vajon nem félreértésen, dezinformáción, ítélkezésen, félelmen, elutasításon és pletykálkodáson alapszik? Minden, ami a keresztre feszítést szimbolizálja és jelképezi épp azon alapul, amiket épp most említettem, és ti minden alkalommal, mikor az általam épp most említett bűnökre koncentráltok, megfeszítitek önmagatokat és másokat.

Húsvét tehát bizonyos módon a bűnbánat ideje, és ezt azért mondom, mert itt az ideje, hogy megvizsgáljátok önmagatokat, hogy megbánást tanúsítsatok, hogy elengedjétek a keresztre feszítéshez vezető bűnöket. Ez keresztülvisz benneteket régi testetek, régi módszereitek önmagatok mögött hagyásának beavatásán, [lehetővé teszi] hogy új módon szülessetek meg, és átöleljétek a létezés új állapotát, azt, amelyik az én megújult érzésével tekint a világra, új perspektívákkal, és az élet iránti új szeretettel.

Márciustól május végéig készüljetek ezekre a jelentős eltolódásokra, amik elvezetnek a júniushoz, mikor Jézus mester és Buddha nagyúr tölti majd veletek az idejét. Június 6-a, 16-a, 26-a fontos dátumok lesznek, ezek kimondottan azzal kapcsolatosak, amit Jézus mester és Buddha nagyúr veletek tesz majd. Ezek a beavatások a látomás birodalmaiba visznek benneteket. Igazából a harmadik szemhez kapcsolhatjátok. Ezalatt az idő alatt felfednek számotokra bármely, a tudatos elmétekben megmaradt mintázatot, ami bármely olyan tudatalatti hiedelemrendszert táplál, ami megakadályozza, hogy megtapasztaljátok az örömöt, egyesülést, könnyedséget és az énnel kötött szent házasságot. Ez önmagadnak a régi mintázatokról való leválasztásának kisebb tapasztalatait jelenti, amit képesek lesztek kecsesen és könnyedén végigcsinálni, annak eredményeként, hogy megnyitjátok magatokat annak az iránymutatásnak, fénynek és szeretetnek, ami Jézustól és Buddha nagyúrtól érkezik.

Az ünneplés június 21-én tetőzik, a déli féltekén bekövetkező téli napforduló, és az északi féltekén bekövetkező nyári napforduló eredményeként, az élet új módon történő szemlélését ez idő alatt könnyebbnek találjátok majd. A déli féltekén élőknek ez az önmagukban mélyebbre jutás, a lélek utáni kutatás új szintjét jelenti majd, amire gyakran utalnak a "lélek sötét éjszakájaként", az északi féltekén élők pedig a "mézeshetek" ünneplésének időszakát élik át. Tartsátok észben, hogy azok, akik szoros kötelékekkel rendelkeznek a déli féltekén, bár az északi féltekén laknak, szintén megtapasztalhatják a "lélek sötét éjszakáját", és ez ugyanígy érvényes a másik féltekén élőkre is, ők is hasonló folyamaton mennek át. Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, hogy minden hatással van rátok a földön, és az összes évszak is hatással van rátok, függetlenül attól, hogy földrajzilag hol éltek.

Júliusban Merlin nagyúr "zaklat" majd benneteket, és ezt most idézőjelekkel és nagy mosollyal az arcomon mondom. Ebben a hónapban felfedi előttetek [azokat] a kincseket, amelyek belső gyermeketek azon képességében rejlenek, hogy bízzon a mágiában és az élet csodáiban. Ebben az időszakban Merlin nagyúr segít nektek átölelni a forrásból érkező energiát, ami mindig jelen van, és megtanítja nektek, hogy hogyan szerezhetitek meg az energiát ebből a forrásból, hogy tartósan ezzel tápláljátok testeket, elméteket és lelketeket. Ebben a hónapban teljes csakrarendszeretek újrakalibrálását tapasztaljátok meg, és július 7-én, 17-én és 27-én kisebb beavatásokat kaptok, amik a hetedik univerzum mélyebb birodalmaiba vezetnek benneteket. Ez első kézből szerzett tapasztalatot jelent majd a kvantummezővel, és ennek ereje nagyban felerősödik a hónap folyamán. Ez az előkészület az augusztusban sorra kerülő nagyszabású ünnepségekre.

2008. augusztusában a bőség és manifesztáció összes nagyura és úrnője, az alkímia összes istene és istennője, és az isteni szeretet összes angyala és arkangyala átölel benneteket. Ebben az időszakban az egész bolygót mélyebb szinten átöleli a Krisztus tudatosság. A fő ünnepség augusztus 8-án lesz. Ez a 8:8:8 ünnepe, és ezen a napon kimondottan az isteni bőség végtelen hatalma kerül lehorgonyzásra a Föld Anya testének minden főbb és kisebb csakrájában, ahogy minden emberi lény testének főbb és kisebb csakrájában is.

Ez a lehorgonyzás a Bőség tudatosság beáramlásának újabb felgyorsulásához vezet. Ebben az időszakban az emberiség egésze nagy kihívással néz szembe hiedelemrendszerei kapcsán, ha lesznek még olyan aspektusok, amelyek szegénység tudatossághoz kapcsolódnak. Ebben az időszakban kerül igazándiból letesztelésre, hogy hogyan kapcsolódtok a jóléthez, vagy hogy hogyan kapcsolódtok még mindig a szegénységhez. Úgy képzelhetitek el ezt a napot, mint a legnagyobb átkelő pontok egyikét a szegénység tudatosságából a jólét tudatosságába. Ezen a különleges napon Hórusz isten, Rá, Thoth és Ekhnaton nagyurak áldások formájában egy teljesen új rezgést hoznak be, amelyek képessé teszik az élet minden területén élő és dolgozó fénymunkásokat, hogy igazából megtapasztalják az alkímia áldásait, a bőség, a gazdagság és szeretet áldásait. Bizonyos módon ez lesz a jutalom kemény munkátokért, türelmetekért, és azért, hogy sosem adtátok meg magatokat a szegénység tudatosság félelmeinek.

Augusztus 18-án és 28-án a 8:8:8 áldásainak egy újabb szintjét tapasztalhatjátok meg, ami ekkor válik teljessé. Így tehát tartsátok észben, hogy augusztus lesz a jólét tudatossága felé tett nagy lépés hónapja, ezért aztán használjátok ki a most rendelkezésre álló időtöket, és dolgozzatok a bennetek lévő szegénység tudatosság minden olyan aspektusával, ami szabotálja a jólét tudatosságába vezető utatokat. Irányítsátok erre szándékotokat és bízzatok benne, hogy minden, amire szükségetek van, ahhoz hogy ez a részetek a meggyógyulhasson, legyen szó emberekről, helyszínekről, eseményekről, csodálatos, harmonikus és könnyed módon érkezik meg az életetekbe.

Szeptemberben Nada úrnő ölel majd át benneteket. Ezalatt a hónap alatt felfedi számotokra a feltétlen szeretet azon ajándékait, amelyek már benned vannak. Megmutatja számotokra a jutalmakat, amelyek azzal járnak, amikor feltétel nélkül szerettek, és sokan rá fogtok jönni, hogy amikor nem ítélkeztek, és feltétel nélkül szerettek, az kifizetődő a számotokra. Megmutatja hogyan növekszik spirituális erőtök, ahogy a szeretetbe és az életbe vetett hitetek is, a feltétel nélküli szeretet gyakorlásának eredményeképpen.

Szeptember 9-én Mária Magdolna és Jézus mester egy speciális energiaköpenybe burkolnak benneteket, ahhoz hasonlóba, amilyet 2007-ben a 9:9:9 ünnepén tapasztalhattatok. Ekkor új módon aktiválódik mindannyiótok számára a Béke Aranytojása, arra emlékeztetve benneteket, hogy új dolgok jönnek, az én öntudatosságára, ami felszabadít benneteket, hogy megtapasztalhassátok az isteniség örömét, annak örömét, hogy igazak és hitelesek vagytok, és soha nem alacsonyodtok le a mások véleményében tükröződő félelmekhez vagy a feltételekhez kötött szeretethez. Szeptember 19-én és 29-én személyes vezetőid és mester tanítóid felfedik számodra a feltétel nélküli szeretet kulcs aspektusait és ennek jutalmait.

Én, Kuthumi, október és november hónapjaiban ölellek majd át benneteket. Októberben Maitreya nagyúr és Quan Yin úrnő lesznek kísérőim, és a 10. hónap 10-én megtapasztaltok, fogalmazzunk úgy, egy hatalmas lépést az ön-mesterré válás megértésében, az alkimista szemszögéből. Mindazon alap aspektusok, amiket bevittetek az aranytudatosságba, előttetek áll majd számos formában, és megmutatják nektek, hogy az ön-tudat ereje mindig magával hozza az ön-mesterré válás egy szintjét. Ebben a hónapban kisebb beavatásokat kaptok azon pótlólagos lehetőségekkel kapcsolatban, amikkel finomhangolhatjátok ön-tudatotokat és megragadhatjátok az ön-mesterré válást az Alkimista Mester szemszögéből. Ebben az időszakban igazán hasznot húzhattok az általatok elért bölcsességből, amit úgy értetek el, hogy tudatosan elfogadtátok azt, ami az Alkímia Tudatosság lényege, és azt, hogy amikor tudjátok hogyan használható, [akkor] milyen alapvető fontosságú a Tudatosság Alkímiája.

Sokan rájöttök majd, hogy visszaszereztétek önmagatok számos aspektusát, amelyek az én árnyékában szunnyadtak, a korábbi évek visszautasításának eredményeképpen. Ezeknek az aspektusoknak a beintegrálásával megújult erővel érzitek, hogy az életeteknek célja van, és arra is rájöttök, hogy megkülönböztető képességetek rendkívül erős. Október 1-e felkészít benneteket október 10-ére, és ez a két nap lesz igazán fontos, habár tulajdonképpen október minden egyes napja fontos, mert én, Kuthumi ekkor készítelek fel benneteket a novemberi energiákra.

Nos, a november nagyon fontos hónap, mert ez a felkészülés utolsó szakasza, amire szükségetek van, hogy teljes egészében átölelhessétek a felemelkedés második hullámát, ami decemberben tiszteli meg bolygótokat. November minden egyes napját mester energiarezgés tölti majd meg. November 22-e kapu a december 21-i felemelkedési hullám előkészítése mélyebb megértésének alapvető fontosságú birodalmába, mindemellett novemberben az új tudatosság erőteljes hullámainak magatokon és életeteken való átáramlását tapasztaljátok majd, úgy belsőleg, mint külsőleg. A november olyan lesz, mint egy forgószél, és ennek a forgószélnek az energiája szó szerint kiszippant az életetekből mindent, amihez még makacsul ragaszkodtok, így biztosítva, hogy a december az a hónap legyen, mikor szabadon képesek lesztek belépni egy felsőbb tudatosságba, amit a felemelkedés második hulláma hoz majd magával.

Decemberben csatlakozik hozzám, Kuthumihoz, az Univerzum mindazon isteni lénye, aki a bolygótokon tartózkodik. A tanulásotok, az élet fizikájának, és szívetek és lelketek mechanikájának megértésének szempontjából a december lesz az egyik legfontosabb hónap; 2008 decemberében én, Kuthumi, St. Germain és Jézus mester kíséretében saját fejlődésünk felsőbb birodalmaiba lépünk, ez pedig automatikusan magával húzza ebben az új birodalomba minden készséges fénymunkásunkat, akik teljesítették a beavatások utazását, akik velünk együtt mesterévé váltak a szükséges szinteknek. Ez azt jelenti, hogy én, Kuthumi, többé nem fogok oly módon transz-hang channellingeket tartani, mint eddig a napig, [oly módon] nem csatornázom tovább speciális földi edényeken [vagyis médiumokon] keresztül, ahogy ti ezt ismeritek.

2008. december 21-től kizárólag választott csatornáimon keresztül dolgozom majd, tudatos szinten. Ez azt jelenti, hogy többé nem lesznek abban a helyzetben, hogy transz-hangon csatornázzanak engem, egyszerűen azért, mert energiájuk egy magasabb rezgést ér el, és így már nem szükséges semmilyen transzállapot ahhoz, hogy kommunikálni tudjak rajtuk keresztül. Ezért aztán el kell mondjam, hogy bárki, aki 2008. december 21 után azt állítja, hogy transz-hangon engem közvetít, az annak régi mintázatába csatlakozik, ami "Kuthumi" volt, és ezt is fogják megteremteni. Az emberiségnek muszáj fejlődnie. Amint mi, a Fény mesterei saját képességünknek megfelelően folytatjuk növekedésünket, ez minden mást is felránt velünk a növekedés fényébe. Ugyanez érvényes rátok is, mikor ti növekedtek, akkor a környezetetekben lévő emberek vagy úgy döntenek, hogy veletek növekednek, vagy más irányba indulnak. Általánosságban tehát ez egy új áramlás megtalálásának időszaka, és magabiztosan bíznotok kell ebben az áramlásban.

December 21-én kitárjuk az ajtókat ebbe a felsőbb birodalomba, amiről korábban már beszéltem, és amibe én belépek, és ebben a különleges időpontban zajlik majd le a Felemelkedés második hulláma, amikor az összes fénymunkás, aki mesteri szintre jut azokban a dolgokban, amikről beszéltem, és akik elérik a belső tudatosság és éberségnek ezt a szintjét, [mind] belép a felemelkedés tudatosság felsőbb szintjeibe.

December 12-én mindannyian megtapasztaljátok az erre a különleges hullámra való felkészülés első aktiválását. Az élet minden területén hatalmas változások lesznek, szeretteink. Nagyon fontos, mert 2010 egy újabb fontos felemelkedési időszak lesz, és mindannyian fel kell, hogy készüljetek.

A 2008 után következő évek még meghatalmasítóbbak lesznek, és hadd tegyem hozzá ezen a ponton, hogy az, hogy felsőbb szintekre megyünk, az nem azt jelenti, hogy többé nem kommunikálunk veletek. Csupán azt jelenti, hogy az a szint, ahonnan kommunikálunk majd sokkal magasabb rezgésű lesz, ezért csak azok kaphatják meg a tanításokban rejlő igazságokat, akik hajlandóak magukévá tenni ezt a rezgést.

Fontos, hogy mindannyian megértsétek, hogy nem egy elit hierarchiát teremtünk meg, hanem egy olyan rendszert teremtünk, ami lehetővé teszi az egyének számra, hogy hasznot húzzanak a befektetett munkájukból, türelmükből, kitartásukból, hitükből és bizalmukból. Így ez tulajdonképpen az ön-mesterré válás egyfajta jutalma, mivel megmutatja azoknak, akik kissé lamentálósan elmélázó attitűdöt tanúsítanak az önfejlesztés iránt, hogy igenis megéri az erőfeszítést, az utazást, a rövid távú kellemetlenséget, [az] amikor valaki kapcsolatba kerül az igazságával. Azt sem hisszük, hogy igazságos vagy fair lenne negatív hatással lenni azokra, akik olyan sok energiát, időt és szeretetet áldoznak lelkükre, azok miatt, akik jelenleg nem hajlandóak ezt az energiát és időt erre rászánni. Így hát igen, van egy jutalmazási rendszer, vannak határok, és vannak bizonyos követelmények, amik fontosak. Őszintén, hagynátok egy kétéves gyereket játszani a tűzzel? Ugyanez igaz azokra a lelkekre is, akik növekednek, tanulnak, fejlődnek és felemelkednek.

Szeretteink, a 2008. év témája az Alkímia Tudatosság és a Tudatosság Alkímiájának felvállalása. Ez azt jelenti, hogy találjátok meg a hatalmatokat, hatalmatokat arra, hogy énetek alapaspektusait "arannyá" változtassátok azzal, hogy éberek vagytok a tudatosságra, tudatosak vagytok, és úgy döntötök, hogy inkább igazságotokban tekintetek önmagatokra, ahelyett hogy a rövidebb utat választanátok. 2008 a jutalmak legnagyszerűbb éve lesz számotokra, ha hajlandóak vagytok rászánni az időt, energiát, türelmet, kitartást, és a Lélekbe és az énbe vetett szeretetet és hitet. Minden hónapban lehetőségetek nyílik elérni mindezt, ezért azt javasoljuk, hogy készítsétek fel magatokat arra, ami előttetek áll, olvassátok el e szavakat, amelyeket ebben a közvetítésben átadtam, így tudhatjátok mi vár rátok. Amikor felkészültek vagytok, akkor képesek vagytok kezelni azt, ami a tágabb értelemben vett belső magabiztosságból fakad. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kihívások, vagy olyan dolgok, amik váratlanul érnek benneteket. Ami számít az az, hogy tudni fogjátok, hogy mivel dolgoztok, és kérem emberek, ne a legrosszabbra számítsatok! Sok ezek közül a váratlan meglepetések közül igen csodálatos lehet, olyanok, amiket a legkevésbé sem vártál, olyanok, amik kiráznak benneteket az olyasfajta kötődésekből, amelyek különben megmaradnának. Szeretném ezen a ponton hozzátenni, hogy ha azt választjátok, hogy bármilyen ön-érdemtelenségben, vagy annak hiányában, hogy mindezt megérdemlitek, óhajtotok dagonyázni, akkor nem fogunk gondolkodásmódotok megváltoztatása végett "megvesztegetni" benneteket azzal, hogy jóságot és örömteli meglepetéseket hozunk nektek. Ezeket a dolgokat azok kapják, akik hajlandóak magukon dolgozni, és bízom benne, hogy mindannyian megértitek és pontosan tudjátok, hogy mire gondolok és miért így működik.

Szeretteink, azt javasoljuk, hogy töltsetek ma egy kevés időt azzal, hogy leírjátok azt, amin változtatni szeretnétek - az életetek azon területeit, amiknél tisztában vagytok, hogy szükséges változtatnotok. Szánjatok rá némi időt, hogy megteremtsetek magatoknak egy képet. Azt javasoljuk, hogy készítsetek egy grafikont vagy táblázatot, ha úgy tetszik, ábrázolva rajta az összes hónapot, és akár írjátok oda az egyes hónapokhoz azt, amiről ma beszéltünk, és készítsétek fel magatokat. Írjatok minden hónaphoz kulcsszavakat, amik segítenek benneteket inspirálni. Legyen ez személyes térképetek, ami vezet benneteket az év során. Ne használjátok azt a kifogást, hogy sohasem tartjátok be az újévi fogadalmaitokat, hogy mindig félúton feladjátok, emlékezzetek rá, hogy a kifogások többé nem használhatóak, a kifogások az önelégültség jelei, és többé nincs helyük az új mintázatban.

Tegyétek magatokévá az Alkímia Tudatosságot, és engedjétek meg magatoknak, hogy az új világba való átmenetet könnyedén, nevetve, örömmel tegyétek meg, és úgy, hogy hisztek abban, hogy képesek vagytok erre. Nyissátok meg a szíveteket és az elméteket a befogadásra. Nyissátok ki a szíveteket, az elméteket és a szemeteket, hogy láthassátok annak nagyszerűségét, ami bennetek, mint egyénben rejlik. Engedjétek meg, hogy függetlenség, individualitás és újítás mélyebb szintjeibe való beavatások éve olyan legyen, ami arra ösztönöz benneteket, hogy megújult szenvedéllyel, reménnyel, hittel és mindenek felett szeretettel öleljétek át az életet.

2008 a változások időszaka lesz a bolygón, az élet minden területén, úgyhogy nem bocsátkozom részletekbe a Földdel kapcsolatos változások, a gazdasági változások, a politikai változások, és így tovább terén, mert minden évben történik valami. Én most arra összpontosítok, hogy pályára állítsalak benneteket önmagatokkal, és eljutassalak benneteket az öntudat és az Alkímia Tudatosság felsőbb szintű állapotába, és bízom benne, hogy ez elhozza számotokra annak felismerését, hogy mit is jelent az egy-ség [oneness], és mit jelent egységben lenni az énnel, és érezni ezt.

Ezért szeretteink, mindannyiótok számára elhozom a szükséges áldásokat, minden eszközt, amire csak szükségetek lehet, minden eszközt, ami biztosítja, hogy 2008 életetek egyik legjobb éve lesz, az egyik legmeghatalmasítóbb, leg-lélekfelszabadítóbb, leginkább önmagatokat átölelő éve. Az út minden egyes lépésénél veletek leszek, irányt mutatok, óvlak benneteket, átkarollak és szeretlek benneteket és időnként lökdöslek is benneteket, ha szükséges. Mindössze annyit kell tennetek, hogy bíztok a benneteket tartó számtalan kézben, hogy bíztok a benneteket szerető számtalan szívben, és hisztek abban, hogy képesek vagytok végrehajtani a szükséges változásokat. Legfontosabb pedig, hogy igazságotok szerint cselekedjetek.

Így van ez, és elhozom nektek a beavatás ajándékait, isteni szeretettel és bölcsességgel átölelve benneteket.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Adonai.

Forrás: espavo.hu