Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A testetöltés célszerűsége

2016.02.24

A testetöltés célszerűsége.

testetoltes-5.jpg

            A szellem kiküldött részei a legkülönbözőbb, a teremtett szellemtől távol eső világok munkahelyeire kerülnek, nem csak a Föld létezik tanuló és munkavégző iskolául. Szükség esetén a szellem egyszerre két, vagy esetleg több részét is kibocsáthatja! Lehetséges-e az, hogy egyszerre két, vagy több világba történik ez a kiküldés? Lehet-e, hogy ott, abban az egészen más, és az itteni, földi körülmények között is egy időben, egy­szerre vannak a kiküldöttek? A célszerűség, vagy a fo­kozat határozza meg, hogy melyik világ melyik szférasíkjára kerülnek?

            Tanító Szellem: Fokozat és célszerűség összefüggenek. A magasabb fokozatú szellemnek szükséges és célszerű lehet sokkal távolabb eső, egészen más világrészek és naprendszerek hatásaiban is keresni olyas valamit, amire neki szüksége van, amiről úgy találja, hogy inkább ott van alkalma valamilyen kapcsolódási pontot, szükséges dolgot keresnie. Nagy általánosságban e naprendszeren belül dolgozik a legtöbb szellemi egyéniség, de egyáltalán nincs eltiltva attól, hogy egészen más naprendszerbe, és más világokba is ellátogasson! Van egy nagyon szép mondás: A szellemnek a Mindenség a hazája! Nincs megkötve, hogy csak ez a bolygórendszer, vagy csak az a naprendszer az, ahová mehet! Ugyanakkor mégis az ún. célszerűség az, amely köti, hogy mikor kíván egy szűkebb területen belül dolgozni. Nagyon jól tudja, hogy a szükséges körülményeket találja ott, és csak ki-egészítő részekhez folyamodik más naprendszerekben. Az, akinek a kidolgozottsága, a tudatosulása már annyira kifejlődött, annak kevéssé van szüksége arra, hogy akár egy naprendszeren belül keressen önmagának olyan tapasztalati lehetőségeket, amelyet úgy ítél, hogy ez neki most egy bizonyos szempontból szükséges. Sokkal hatalmasabb és átfogóbb területeket, naprendszereket és világrendszereket, létsíkokat fog át azért, hogy megnézze és ellenőrzése alatt tartson olyanokat, akiknek még esetleg szűkebb területre határozták meg azt, hogy nekik ott dolguk van. Őket szoktátok nevezni a magasabb rendű őrzőknek, esetleg őrangyaloknak. Ők tényleg magasabbak, sokkal több tapasztalatuk van, és ha bárhol olyan kétség támadna, vagy úgy ítélik, hogy segítséget kell adni egy alacsonyabb helyzetűnek, aki még ott küzd a maga számára megítélt, valamelyes tapasztalatszerzési világ körzetében, akkor megteszik.

            Egyáltalán nem alacsonyabb, vagy magasabb szintekről van szó, kizárólag a kidolgozott tudat-szintnek a tartalmai jelzik azt, hogy többeket tud segíteni amellett, hogy ellenőrzése és segítsége alatt tartja a többi, nála egyáltalán nem kisebbet, vagy hitványabbat. Hihetetlen sok mindent tapasztal ő maga is! Ez az ő külön világa, külön naprendszere. Az, amit ő művel, amit működik, őt magát is segíti, táplálja, sok minden olyan dolgot még részletesebben, még nagyszerűbben tud meg, amiért neki ma­gának kellett volna esetleg odamennie. Íme, a többieken keresztül, a többiek által, a többiek segítségével ezt ő maga így szerzi meg! Ez egy kölcsönös hatalmas kapcsolat, az egymás támogatása, segítése saját magára nézve is sok jóval jár!

            A szellem látja azt, hogy neki hol volna a legcélszerűbb, melyik világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. A szellemi Hierarchia, a magasabb ismeretekkel rendelkező szellemtestvérek segítenek, de soha senkit nem küldenek, soha senkinek nem parancsolnak, nem mondják, hogy hová kell mennie. Felhívják a figyelmét: nem gondoltál esetleg arra, hogy ott jobb lenne?! Azt mondjátok, hogy a szellemnek a Mindenség a hazája! Ebbe egyúttal bele tartozik az is, hogy akárhány példányban pontosan úgy, ugyanott, ott tud lenni! Nem darabolódik szét, ez csak egy teljesen földi és anyagi elképzelés. Teljes egészében és értékében ugyanígy itt van, ott van, amott van. Abban a testi kivetítésben, abban a világban is pontosan ugyanaz az egyetlenegy összefogott, egybefüggő, szétbonthatatlan szellemi egység! Ez az, amit emberileg nem lehet érzékelhetően átadni.            

Ha a szellem úgy ítéli, csak itt, ebben a naprendszerben, egy időben, és csak a Földön van mondjuk tíz testesülése, ugyanakkor ebben a naprendszerben valamely más bolygón van másik jó néhány, és egy másik nap-rendszerben is van egy-kettő. Mert mind ezeknek az egybevetett tanulságát, amit az itteni tíz által teljes árnyalt­sággal megszerez, hozzá kiegészíti mondjuk a Jupiterről, vagy a Vénuszról, és ugyanakkor elmegy más csillag-rendszerekbe, pl. a Plejádokra, amit annyiszor említenek. Ezeknek az összehasonlításával alakíthat ki egy olyan egységet magának, amelyre szüksége van. Ha nem küldte volna ki magát oda is, nem tudná a szintézist, az összefüggést igazán helyesen és teljesen, hanem csak későbben elintézni! Az egyidejű egy nagyon veszedelmes szó, ne menjünk bele, mindenütt van egy idő! Ha egy időben ezeket az összehasonlításokat sokkal tartalmasabban és jobban létre tudja hozni és megvalósítani, akkor miért csak a földi körülmények között legyen lekötve?! Óriási dolog a Föld porából eszközül valamit kiemelni, de esetleg másutt, egy magasabb szempontú összehasonlítással egészen másképp látja és hasznosítja! Ezek szellemi dolgok, bízzuk rájuk!

            Hihetetlen tömegű összefüggések vannak! Hogyha azt mondtam, hogy a szellem hazája a Mindenség, akkor annak minden lehetősége, felhasználható apró eszköze úgyszintén, és akkor még nem tettem hozzá azt, ami a leghatalmasabb, és ami ebből kifejlő tapasztalatszerzés: a szellemi egység, amit olyan könnyedén lehet mondani.: Minden ilyen tapasztalatnak az összevont egysége és kicserélése, egymásnak adása, és természetes módon abba olvasztása kozmikus dolog, amelyhez lassan el fogtok jutni, mert ismereteket kell szerezni még ember voltban is. Erre szükség van, és egyre inkább szükség lesz, még nem tartotok ott, hogy ezzel foglalkozzatok, de megé­ritek!

            A tapasztalatszerzéshez még hozzátennék egy másik kifejezést, ami rokonítható: a megtekintés! Nem olyan biztos, hogy a földi körülmények teljesen azonosak mondjuk egy másik körülmény között, ez inkább beérlelése, megismerése a dolgoknak. Itt úgyszintén összefüggések vannak, a szellem számára megszerezhető, egy általa igényelt és meghatározott módszer, sokkal tágasabb és szélesebb körű, mint hogyha csak egy hasonlóhoz lehetne kötni! Nektek itt most egy másfajta megtapasztalású sorrend és módozat van. Csodálatos dolog azt tudni, hogy szellemtestvérek vannak a világmindenségben mindenütt, akik szó szerint is szellemtestvérek, mert egy szellemtől kiküldöttek, és van maga a szellemi testvériség is! Szóval többszörösen! Ezt megint nem tudjuk kifejezni emberi szavakkal, ne is menjünk bele! De legalább alapvetően egy jól és világosan áttekinthető fogalmatok legyen

 

Szemlézte: Bíró László