Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Interjú Pál apostollal

2008.12.07

 

Az Újszövetség egyik legragyogóbb alakja Pál apostol. Sokan bírálják, még többen idézik, a Katolikus Egyház alapítójának tekintik. Személyesen vele készítettünk interjút egy teljes transz-médium segítségével, és feltettük neki legsürgetőbb kérdéseinket.

 

Éjfél is elmúlt már, s egyedül ülök a médiummal a nappalimban. Megegyeztünk abban, hogy ma megkíséreljük Pál apostollal felvenni a kapcsolatot.

Manapság a legtöbb médium az úgynevezett „chanel-ling“ módszerrel dolgozik: megkérdezem a médiumot, aki ugyancsak megkérdezi a megfelelő szellemlényt, tőle választ kap, és azt továbbadja.

Ennél a módszernél a tévedési arányt 85% fölöttire becsülik. Egészen más a helyzet ezzel szemben egy képzett teljes transz-médium esetében.

Itt a médium megtanulta elhagyni a testét, és azt eszközként a kívánt szellemlény rendelkezésére bocsátani, átadni neki.

 

Itt ülök tehát izgatottan, a bekövetkező eseményre várva. Sikerülni fog-e a médiumnak Pállal kapcsolatot teremteni?

Meditatív zene mellett a médium hamarosan transzállapotba kerül. Teste ellazul, amint a tudata elhagyja. Rövid idő múlva néhány mély lélegzetet vesz. Arcizmai megfeszülnek, arckifejezése észrevehetően megváltozik. Szemét kinyitja, s úgy tűnik, pillantása is megváltozott.

A gyertya mellett, amely kellemes fényével mindent átszínez, a változás határozottan észlelhető. Hirtelen megszólal a szellemlény.

A médium hangját használja, ebben mégis változás figyelhető meg. A beszéd színezete, dallama, sebessége megváltozott. Határozottan az az érzésem, hogy egy férfi beszél hozzám, és ez a személy nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy médium hangján és annak anyanyelvén szóljon. Az üdvözlés és Pál beleegyezése után felteszem a kérdéseimet:

 

CHRISTALL: Hogyan szólíthatom Önt?

 

Pál apostol: Nevezz egyszerűen Pálnak, mivel ezt a nevet szoktad meg, és tegezz kérlek. Mi mindannyian az egyetlen Isten gyermekei vagyunk.

 

CH: Engedj meg egy olyan kérdést, amely engem régóta foglalkoztat.

Sokak szerint Te nőgyűlölő voltál. A Korintosziakhoz írt első leveledre gondolok, ahol ez áll (7,1): „az embernek jó, ha nem érint asszonyt“. Majd később ezt olvashatjuk (14, 34): „A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény mondja.“ A nők ellensége voltál?

 

P: Nem, egyáltalán nem voltam a nők ellensége! Szavaimat tévesen fordították, értelmüket meghamisították, vagy nem értették meg. Ha meg akarjátok érteni, hogy miről is van szó, bele kellene képzelnetek magatokat az akkori körülmények közé. Abban az időben az asszonyok a legritkább esetben rendelkeztek a megfelelő képzettséggel. Csak annyi képzettségük volt, amire a szívüknek volt szüksége. A képzettség hiánya a zsidó vallásra vezethető vissza, amely bár elismerést adott a nőknek, azonban nem adta meg a lehetőséget arra, hogy tudást szerezzenek.

Gondolj arra is, hogy a képzés egyetlen lehetőségét a vallási iskolák jelentették. Így hát nem csoda, ha azt írtam, hogy az asszonyoknak a közösségben hallgatniuk kell. A tudatlan emberek csak békétlenséget, nyugtalanságot és zavart okoztak volna. Szóba sem jöhet, hogy ne szerettem volna az asszonyokat, hiszen éppen olyan teremtményei az Atyának, mint bármely férfi vagy más élőlény.

A kíséretemben mindig 80-100 nő volt és magam is el voltam jegyezve, bár soha nem házasodtam meg, mivel jegyesemnek az esszénusok, és a keresztények üldözése következtében menekülnie kellett, és így elveszítettem őt.

Különféle kapcsolatban álltam az asszonyokkal. Az egyik közülük Thekla volt.

A Korinthosziakhoz írt első levélben (9,5) azt írtam magamról és más apostolokról: „Nincsen é jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?“ Kéfás arámi nyelven sziklát jelent. Így nevezte Uram, Jézus, Simon apostolt, akit ti latin nyelven Petrusnak hívtok.

 

CH: Igaz az Pál, hogy azért nevezte Jézus őt Kéfásnak, tehát Sziklának, mert őt tekintette keletkező egyháza alapkövének?

 

P: Ez egy mese, amit az egyházatyák azért találtak ki, hogy hatalmi pozícióikat megerősítsék. Jézus Simont azért nevezte sziklának, mert nagyon szigorú és kemény ember volt. Magam is tapasztaltam ezt a vele folytatott viták során.

 

CH: Ez azt jelenti, hogy korántsem Petrus volt az egyház első püspöke?

 

P: Így van. Az első püspök, akit maga Jézus nevezett ki az egyiptomi sivatag egyik esszénus városában, Jakab volt, saját testvéröccse.

 

CH: Hiszen ez azt jelenti, hogy a pápa hatalmi pozíciója jogtalan, és nem lehet jogos utóda az esszénus Petrusnak! Egy esszénus várost említettél. Jézus esszénus volt?

 

P: Igen, esszénus mester volt, és tanítványainak egy része szintén az esszénus közösséghez tartozott. Ez kitűnik az Újszövetség különböző történeteiből.

 

CH: Térjünk vissza hozzád! Mi a véleményed a tisztánlátásról, a kézrátételes gyógyításról és hasonlókról?

 

P: Ha a második, Korinthosziakhoz írt levélben utánanézel, ott megtalálod ezzel kapcsolatos gondolataimat: „Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban kijelentette az ő lelke által: ,,mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.“ És nem áll-e Joel prófétánál is, hogy az Isten maga mondta: „És ezután kiterjesztem szellememet valamennyi hús-vér lényre, és fiaitok és lányaitok tisztán fognak látni, öregjeiteknek álmaik lesznek, és fiaitok arcokat fognak látni.“

Helyes és fontos, hogy az Isten által adott képességeiteket használjátok, mint ahogy az én Uram, Jézus, és mi, az ő tanítványai tettük.

Fontos megértenetek, hogy annak a szelleme, amit tesztek, Istentől jön.

 

  --Christall--