Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Összefoglaló módszer a különböző szellemek tulajdonságainak felismeréséhez

2012.03.08
 1. Más mérce nem létezik a szellemek megkülönböztetéséhez, mint az egészséges értelem. Minden, még szellemektől érkező formai megkülönböztetés is értéktelen, mely nem származhat magasabb szellemektől.
 2. Ítéljük meg a szellemeket beszédük és cselekedeteik alapján. Cselekedetnek nevezzük kinyilvánított érzelmeiket, és a tőlük származó tanácsokat.
 3. Mivel tudjuk, hogy jó szellemek csak jót mondanak és cselekszenek, ezért alacsony értékű dolog sohasem származhat egy jó szellemtől.
 4. Magas rangú szellemek beszéde mindig tiszteletteljes, nemes és magasztos, amit mondanak az tisztességes és egyszerű, sohasem hízelgő. Tudásukkal és a többi szellemek között elfoglalt helyükkel nem kérkednek soha. Az alantas és gonoszkodó szellemek beszédében mindig megtalálható az emberi szenvedély lenyomata.
 5. A szellemeket nem tudjuk anyagi formák és stílusuk korrektsége alapján megítélni, hanem meg kell találni közléseik belső értelmét. Szavaikat hideg fejjel, éretten, előítéletektől mentesen kell mérlegelni.
 6. Magas rangú szellemek beszéde mindig azonos, ha nem is formájuk, de lényegük szerint. A gondolataik ugyanazok. A kedvező körülmények, az igényeik és közléseik súlya alapján lehetnek magasan vagy kevésbé fejlettek, de egymásnak sosem ellentmondóak. Ha két azonos nevet hordozó közlés ellent mond egymásnak, akkor az egyik nyilvánvalóan hamis. A kettő közül az lehet az igazi, amelyik az ismert személyiség karakterével nem áll ellentétben.
 7. A jó szellemek csak azt közlik, amit tudnak, és hallgatnak, vagy beismerik, ha tudásuk nem kielégítő. A rossz szellemek mindenről nagy határozottsággal beszélnek anélkül, hogy az igazság megkerülése zavarná őket. Minden nyilvánvaló logikátlanság és eltérés, minden, az egészséges emberi értelmet sértő megnyilatkozás jelzi a csalást akkor is, ha a szellem magát magas rangúnak adja ki.
 8. A könnyelmű szellemek felismerhetőek magabiztosságukról, ahogyan a jövőt fellebbentik és olyan dolog hirdetéséről, melyekről nem szabadna tudnunk. A jó szellemek sejtethetik a jövőt, ha az számunkra hasznos. De sohasem közlik pontosan a dátumokat. Minden pontos dátummal előrevetített esemény, jele egy hamis próféciának.
 9. Magas szellemek egyszerűen és nagy szóáradat nélkül fejezik ki magukat. Stílusuk rövid és befejezett anélkül, hogy a gondolatok és kifejezések magasztossága csökkenne. Mindenki számára érthetőek és nem szükségeltetik erőfeszítés megértésükhöz. Urai a kevés szóval sokat mondás művészetének. Az alantas szellemek üres gondolataikat nagyzoló szóáradat mögé rejtik. Mindez gyakran párosul beszédük önigazoló voltával.
 10.  A jó szellemek sohasem parancsolnak, követelőznek, hanem tanácsolnak. Elutasítás esetén visszahúzódnak. A gonoszak ellenben heveskednek, parancsokat osztogatnak azt akarva, hogy engedelmeskedjenek nekik. Mindenek ellenére is maradnának. Minden szellem, mely tolakodó, elárulja eredetét.
 11.  A jó szellemek sohasem hízelegnek. Értékelik ugyan, ha az ember jót cselekszik, de visszafogottan. A gonosz szellemek, miközben alázatról prédikálnak, túlzó dicshimnuszokat osztogatnak, nagyképűségre és beképzeltségre csábítanak.
 12.  Magas szellemek minden dologban a forma fölé emelkednek. Csak az alantas szellemek fektetnek hangsúlyt kicsinyes részletekre, amelyek az igazán magasztos eszmékkel összeegyeztethetetlenek. Minden kicsinyes előírás biztos jele a szellem alantas és csaló voltának, jóllehet mindezt teheti egy impozáns név alatt.
 13.  Különös és nevetséges nevet megadó szellemekkel szemben fokozott elővigyázatosság szükséges, mert így akarnak a hiszékenyekkel szemben imponálni. Helytelen lenne e neveket komolyan venni.
 14.  Mindazon szellemekkel szemben is ajánlott a bizalmatlanság, akik könnyedén adnak meg tiszteletre méltó neveket, szavaikat fogadjuk visszafogottan. Pontosan itt elengedhetetlen a szigorú kontroll. Gyakran nem egyéb maszknál, amit magasabb szellemekkel szembeni bensőbb kapcsolatuk igazolására használnak.
 15.  A jó szellemek minden általuk tanácsolt dologban lelkiismeretesek. Ők csak egy komoly és hasznos célt ismernek. Ezért mindent gyanúval kezeljünk, amely nem azt a karaktert viseli, vagy ellenkezik az értelemmel.
 16.  A jó szellemeket felismerhetjük bölcs visszafogottságukról, amely abban nyilatkozik meg, hogy senkit sem szégyenítenek meg. Kerülik a gonoszság leleplezését. A könnyelmű és rosszindulatú szellemek ezzel ellentétben leginkább a leleplezésben lelik örömüket. Miközben a jó szellemek keresik az igazságtalanság enyhítését, és a belátásról prédikálnak, a gonoszok az ellentétet szítják.
 17.  A jó szellemek csak jót írnak elő. Egy alapelv, egy tanács, amely a tiszta embertársi szeretettel nem áll teljes összhangban, nem lehet jó szellem megnyilatkozása.
 18.  A jó szellemek csak teljesen értelmes dolgokat tanácsolnak. Minden javaslat, amely az egyenes útról eltérít, amely ellent mond az egészséges értelemnek és eltávolítana a megváltoztathatatlan természeti törvényektől, egy korlátozott szellemre utal, amely nem méltó a bizalomra.
 19.  A gonosz vagy alantas szellemek elárulják magukat anyagi természetű jelekkel, amelyek előbb- utóbb megmutatkoznak. A médiumra gyakorolt hatásuk gyakran erőszakos, mely darabos vagy hirtelen mozgásban és lázasan görcsös izgalomban jelentkeznek. Mindez jelentősen eltér a jó szellemek nyugodt és kedves hatásától.
 20.   Az alantas szellemek gyakran használják fel közlési lehetőségüket áruló tanácsok osztogatására. Aki ellenszenves számukra, arra bizalmatlanságot és ellenségeskedést prédikálnak.
 21.  Azon emberek szellemei, akik földi életük folyamán bizonyos testi vagy szellemi foglalkozást űztek, és még a gondolkodásuk földhöz kötött, a földi életükre jellemző vágyaik, előítéleteik és szenvedélyeik egy részét magukkal vitték. Mindezt beszédjükből megállapíthatjuk.
 22.  Nem a tudás- amivel a szellemek közül sokan hencegnek- az igazi jele az emelkedettségnek.  A morális érzelmek megváltozhatatlan tisztasága az igazi próbakő ebben a vonatkozásban.
 23.  Nem elegendő az igazság megismeréséhez, hogy egy szellemnek kérdéseket teszünk fel. Mindenek előtt azzal kell tisztában lenni, kinek is tesszük fel azokat. Az alantas vagy tudatlan szellemek megválaszolják a legkomolyabb kérdéseket is. Az sem elegendő a szellem számára a túlvilági dolgok magas szintű tudásához, ha földi élete során egy nagy ember volt.
 24.  A jó szellemek viccelődése és kedve gyakran finom és humoros, de sohasem undok. Az alantas, de nem durva szellemek humorára a harapós vicc a jellemző.
 25.  Ha a szellemek karakterét, különösen, ha morális tekintetből tanulmányozzuk, akkor megismerhetjük természetüket és megállapíthatjuk a velük szembeni bizalom fokát.
 26.  Ahhoz, hogy a szellemeket az emberekhez hasonlóan meg tudjuk ítélni, legelőször magunkat kell megítélnünk. Sok ember úgy tartja, hogy saját véleménye az élet egyetlen mércéje. Nekik hiányzik az egészséges megítélés első és legfontosabb feltétele, nevezetesen az ítélet helyessége.

 

A fentiekben leírt tanítás tapasztalatokon, és a szellemek tanításain alapszik.

  -Seng-