Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZELLEMLÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA

2012.03.08

A harmadik rend tökéletlen szellemek

Jellemvonásaik: az anyagnak a szellem fölött való uralkodása, a rosszra való hajlandóság, tudatlanság, gőg, önzés, és az ezekkel járó rossz szenvedélyek

10. osztály. Tisztátlan szellemek.

Ezek a rossz szándékú szellemek. Mint szellemek rossz tanácsokat adnak, egyenetlenkedést és bizalmatlanságot sugalmaznak, mindenféle álarc alá rejtőznek, hogy minél jobban csalhassanak. Olyanokat környékeznek meg, akik gyenge jelleműek arra, hogy sugalmazásaikra hallgatván a saját vesztükbe rohanjanak; mert nagy megelégedésükre szolgál, ha látják amint sikerül hátráltatni a haladásban mindazokat, akik a kísértések alkalmával elbuknak.

Mikor szellemi közleményeket kapunk, a beszédeiről ismerjük fel őket, ocsmány, durva, erkölcstelen beszéd, közleményeik elárulják a hajlamaikat. Ha pedig „okosra” váltják a beszédüket, akkor sem tudják sokáig tartani azt, leleplezik magukat.

Testet öltés után ezekből lesznek a bűnözők, csalók, minden bűnre hajlandók, a rosszat minden ok nélkül cselekszik, mert kedvük telik benne. Valóságos ostorai ezek az embereknek.

9. osztály. Felületes szellemek.

Tudatlanok, incselkedők, következetlenek és gúnyolódok ezek. Mindenbe beavatkoznak, mindenre felelnek, mit sem törődve az igazsággal. Szeretnek csekély bajokról, és örömökről beszélni, bosszúságot okozni és rejtélyeskedés, vagy tréfa által félrevezetni.

Ezeket a szellemeket gnómoknak és lidérceknek és szokták nevezni. Függenek a magasabb szellemektől, akik gyakran használják fel őket, mint szolgálattevőket!

Többnyire tartalmatlan, amit mondanak, csípősen, gunyorosan fejezik ki magukat, és sokszor használnak tréfából álneveket!

8. osztály. Áltudós szellemek.

Meglehetősen tág az ismeretük, de sokkal többet tartanak magukról, mint amennyit tudnak. Beszédük komoly jellegével tévedésbe ejtenek mindenkit. Beszédeik a földi fennálló rendszerek tükrözései, tévedések keveréke, némi igazsággal keverve. Jellemző rájuk a gőg, a magas önbecsülés, féltékenység, önfejűség, amit még nem bírtak levetni magukból.

7. osztály. Semleges szellemek.

Ezek se nem elég jók, se nem elég rosszak arra, hogy rosszat cselekedjenek. Egyformán hajlanak úgy az egyik, mint a másik felé, erkölcsi és értelmi tekintetben. Ragaszkodnak a földi dolgokhoz és sajnálnak megválni a durva földi örömöktől.

 

6. osztály. Kopogtató és békeháborító szellemek.

Ezek a szellemek személyiségüket illetőleg helyesen külön osztályba nem sorolhatók, mert a harmadik rendnek bármelyik osztályába tartoznak.

Jelenlétüket gyakran érzékelhető és fizikai hatások árulják el. Ilyenek a kopogások, mozgások és a szilárd testek rendkívüli helyváltoztatása, valamint a levegő megmozgatása, stb. Ezek a szellemek sokkal erősebben vannak az anyaghoz kötve, mint a többiek.

Nagyon sok fizikai jelenséget ők idéznek elő, amire nincs normális magyarázat.

Minden szellem képes ilyen jelenségeket előidézni, de a magasabb szellemek átengedik azok kivitelezését az alárendelt szellemeknek, kik sokkal ügyesebbek az anyagi, mint az értelmi munkák elvégzésében. Mikor a magasabb szellemek a fizikai jelenségeket szükségesnek találják, akkor segédletül felhasználják ezeket a szellemeket, kik ebbe az osztályba tartoznak.

Ezek okozzák a megmagyarázhatatlan, de szellemileg irányított fizikai jelenségeket, melyek valamilyen cél elérése miatt következnek be. 

Második rend – Jó szellemek

Jellemvonásaik: a szellemük uralkodik az anyagi részük fölött, és a jót óhajtják. Hogy milyenek, és mennyi erejük van a jó véghezvitelére, az attól függ, hogy milyen magasra emelkedtek ebben a fokozatban. Megértik Istent, és élvezik már a jók üdvösségét. Boldogok, ha jót tehetnek, és ha magakadályozzák a rosszat.

 5. osztály. Jó akaratú szellemek.

Uralkodó jellemvonásuk a jóság, szeretnek az emberek szolgálatába állni és támogatni őket, tudásuk azonban korlátolt. Nagyobb haladást tettek erkölcsi tekintetben, mint az értelem dolgában.

4. osztály. Tudós szellemek.

Ami őket jellemzi: mély tudásuk. Kevésbé foglalkoznak erkölcsi kérdésekkel, mint a tudományosokkal. A tudományt azonban mint csupán mint hasznos dolgot veszik számba, mentesek minden olyan szenvedélytől, ami a tökéletlen szellemek tulajdonsága.

3. osztály. Bölcs szellemek.

A legmagasabb fokú erkölcsi minőség a kiváló jellemvonásuk. Anélkül, hogy határtalan ismeretekkel bírnának, rendelkeznek oly értelmi képességgel, melyeknél fogva úgy az emberekről, mint egyebekről ítéletet mondhatnak.

 2. osztály. Magas szellemek.

Ezekben együtt van a tudás, a jóság, a bölcsesség. Beszédjük csakis jóindulatot árul el és állandóan méltóságteljes, emelkedett, sőt gyakran fenséges. Magas voltuknál fogva a többi osztálybelieknél sokkal inkább hivatottak, hogy az emberekkel a másvilágról helyes fogalmakat közöljenek, természetesen csak azon korláton belül, ameddig az emberek ebbeli ismeretének terjednie szabad. Szívesen közlekednek azokkal, akik hittel keresik az igazságot, és akiknek a lelke a földi köteléktől eléggé felszabadult, hogy megértse őket.

Ha kivételesen testet öltenek, akkor az emberek haladását segítő küldetést kapnak.

Első rend – A tiszta szellemek.

Jellemvonásaik: Az anyag rájuk semmilyen befolyást sem gyakorol. Értelmi és erkölcsi felsőbbségük a többi fokozatba tartozó szellemekkel szemben határtalan.

1. osztály. Tiszta szellemek.

Végigjárták a szellemek a lépcsőzet minden fokát és levették magukról az anyag minden tisztátlanságát. Miután elérték azt a tökéletességet, amit valaha teremtett lény elérhet; nem kell már megpróbáltatásokat szenvedniük, sem bűnhődniük, fel vannak mentve a testet öltés kötelezettsége alól.

Istennek követei és szolgái ezek a szellemek, akik egyetemes összhang fenntartásában teljesítik Isten parancsolatait. Minden alájuk rendelt szellemnek parancsolnak, segítik őket a tökéletesedésben, és kijelölik küldetéseiket.

Kedves foglalkozásuk, hogy az embereket megsegítsék, a jóra indítsák, vagy arra bírják őket, hogy vezekeljenek bűneikért, melyek távol tartják őket az üdvösségtől.

Az emberek néha angyaloknak, arkangyaloknak, vagy szeráfoknak nevezik őket. Az emberek érintkezhetnek velük, de merészül képzelődne, aki azt állítaná, hogy azok állandóan rendelkezésre állnak!

--Seng--